צו השעה!

לפעמים ה"חוצה" נמצא דווקא אצלנו פנימה.

הרב אייל לוגסי , י"ג בשבט תשס"ז

חסידים מספרים על הרה"ח ר' שמואל מונק'ס, חסידו המסור של הרב "בעל התניא", שהיה מהלך בדרך אל הרבי. מפאת הקור תפס 'טרמפ' עם עגלה של סוחר יי"ש. הסוחר היה בדרכו ליריד, ובעגלה היו מונחות מאות חביות של וודקה. במהלך הנסיעה כיבד בעל העגלה את ר' שמואל בכוסית משקה על מנת לחמם את גופו מפני הקור הגדול ששרר בחוץ.

כאשר הגיע ר' שמואל אל הרבי אמר לחסידים שבנסיעה זו הוא למד הוראה גדולה בעבודת ה': "אפשר לנסוע בתוך עגלה עמוסה במאות ליטרים של וודקה ועדיין יהיה לך קר. אולם אם תשתה רק כוסית אחת, מיד תתחמם...".


יכולים להיות בספרייתנו עשרות ספרים של מעיינות התורה, אולם לתוכנו פנימה עדיין לא הגיעו. יתכן אפילו שלמדנו מעט או הרבה בכמות, אך הדברים עדיין לא מאירים ומחממים אותנו
בזמנו של ר' שמואל לא היו ברוסיה הרבה ספרים מודפסים, ובוודאי לא ספרי פנימיות התורה. אולם אותם חסידים היו "חיים" אלוקות עם מה שיש. לאחד היה דף ממאמר של הרבי, לאחר עמוד מספר התניא. לכל אחד אומנם הייתה רק כוסית אחת של לחיים, רק קטע קטן של דא"ח (דברי  א-לוקים חיים, חסידות) אולם הם "חיו" את העניין. דברים אלו חיממו אותם, והצילו אותם מהקור הרוחני ששרר ברחובות עד כדי כך שעם צידה דלה (בכמות) זו, רבים מהם השקיעו את כל מרצם להחזקת היהדות הנאמנה בכל מרחבי רוסיה עד כדי מסירות נפש בפועל ממש.

בימים אלו חשים כולם, בפרט אנו יושבי ארץ הקודש את הצורך האדיר לגאולה שלימה.

מספר הבעש"ט הקדוש במכתב שכתב לגיסו, שהייתה לו עליית נשמה ועלה להיכלו של משיח, שאלו הבעש"ט: "אימתי קאתי מר?" (מתי יבוא האדון?) ענה לו מלך המשיח: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", כשהמעיינות שלך, (תורת החסידות, התורה נמשלה למים- "הוי כל צמא לכו למים – ואין מים אלא תורה", ופנימיות התורה למעיין) יגיעו החוצה ויאירו אצל כל אחד ואחד ובכל מקום ומקום, אז נזכה להתגלותו של מלך המשיח.

לפעמים ה"חוצה" נמצא דווקא אצלנו פנימה. יכולים להיות בספרייתנו עשרות ספרים של מעיינות התורה, אולם לתוכנו פנימה עדיין לא הגיעו. יתכן אפילו שלמדנו מעט או הרבה בכמות, אך הדברים עדיין לא מאירים ומחממים אותנו. אנו ממשיכים להרגיש כמו אותו חסיד שמסביבו מאות חביות של "משקה", אך הוא עדיין קופא מקור...

עלינו לא רק ללמוד פנימיות התורה, אלא עלינו "לחיות" עם מה שאנו לומדים. עלינו להתבונן ולתקוע מחשבתנו בחוזק באותם עניינים עד שהדברים יאירו בנו ויחממו אותנו.

אם אותם חסידים ברוסיה היו יכולים למסור את נפשם ועם מעט האור שהיה להם דחו הרבה מן החושך, אנו שזכינו ובדורנו יש לנו נגישות להרבה אור, ודאי שנצליח להאיר את חשכת הגלות.

יהי רצון שנזכה שמעיינות התורה יאירו בתוכנו פנימה, ומתוך כך נזכה להפיץ את המאור שבתורה חוצה לכל אחד ואחד ובכל מקום ומקום, עד שנזכה לגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.