האם מותר לתרום איברים?

אין לבצע עקירת איברים מאדם עד שימותו כל אבריו.

הרב אברהם יצחק הלוי כלאב , כ"ז בשבט תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

האם מותר לתרום איברים מחיים או לאחר מיתה? והאם בתנאים הנוכחיים כשתנאי הרבנות לא מקוימים, מותר מראש לחתום על כרטיס תורם – "אדי"?

כיום הרפואה התפתחה, וישנה אפשרות להחליף איבר פגוע בחולה ולהשתיל במקומו איבר תקין שנלקח מפצוע שאינו יכול לחיות, ובזכות האיבר הבריא יֵצא החולה מכלל סכנה וימשיך לחיות. השאלה העומדת בפני פוסקי ההלכה היא: האם ההשתלה מותרת?

מחד, ברור שאסור להרוג יהודי אחד כדי להציל יהודי אחר, גם אם הראשון עתיד למות כעבור זמן קצר, לפיכך אין לקחת איברים כגון: לב, כבד וכדומה מהתורם כאשר הוא חי, כי הוא ימות בעקבות הוצאת האיבר. מאידך, אין תועלת באיברים שהוצאו מהתורם לאחר מותו שהרי איבר מת אינו חוזר לחיות גם כאשר הוא מושתל באדם חי. לכן האפשרות היחידה היא להתרים איברים מפצוע אנוש שליבו ונשימתו פועלים רק על ידי מכונות. אפשרות זו תלויה בשאלת "רגע המוות": האם מבחינה הלכתית פצוע ברמה כזו מוגדר כמת והוצאת הלב או איבר אחר לא ממיתה אותו, מפני שהוא מת כבר ונשימתו ופעימות ליבו הם פעולות מכאניות בלבד.


אכן כדי לקבוע שבאמת המוח מת, יש צורך שהדבר יתברר על פי אנשים יראי שמיים ונאמנים המומחים לדבר שיאשרו זאת. במציאות הקיימת כיום הדבר קשה מאד לביצוע
במסכת יומא (פה.) מבואר שמי שאין לו נשימה באפו מוגדר כמת, ברם כיום יש מצבים שגם כאשר אין נשימה באף אפשר להאריך את חיי החולה. לפיכך הסכימו רבנים גדולים ומוסמכים שכאשר המוח מת, כלומר שאין בו פעילות חשמלית כפי שיש במוח חי המווסת את כל חיות הגוף, למרות שפעילות מחזור הדם והנשימה ממשיכות על ידי מכונות, האדם מוגדר כמת גמור. לפיכך, מותר מבחינה הלכתית ליטול מהתורם את האיברים הממשיכים בפעילותם גם לאחר מות המוח (עיקרון זה הוכח בעזרת ניסוי. לקחו כבשה מעוברת שהגיע זמנה להמליט את עוברה וחיברו את ליבה למכונה שהפעילה את ליבה. אחר כך חתכו את ראש הכבשה, כך שברור שהכבשה מתה ובכל זאת העובר שבמעיה לא מת, כפי שקורה בכבשה מעוברת שמתה שעוברה מת כמותה.
העובר ניצל והתפתח לכבש בריא רגיל כשאר הכבשים. הוכח, שיתכן שהאיברים ממשיכים לתפקד על ידי מכונה המזרימה את הדם לאיברים גם לאחר רגע המוות).

אולם, יש לציין שלא כל פוסקי הדור הסכימו שמיתת המוח כאשר שאר האיברים עובדים נחשבת כמיתת האדם. לשיטתם, במצב כזה אין לבצע עקירת איברים מאדם עד שימותו כל אבריו.

בהשתלת איברים ישנה בעיה נוספת: מצווה לקבור את המת ואסור להשתמש בו. אולם בכל זאת התירו משני טעמים:

א. יש בהשתלת האיברים פיקוח נפש ונדחית מצוות הקבורה מפניה.

ב. מצוות קבורה היא לאיבר מת, אולם איבר שחזר לחיות פקעה ממנו מצות קבורה כשם שאין מצוות קבורה במת שחזר לחיות.


אכן כדי לקבוע שבאמת המוח מת, יש צורך שהדבר יתברר על פי אנשים יראי שמיים ונאמנים המומחים לדבר שיאשרו זאת. במציאות הקיימת כיום הדבר קשה מאוד לביצוע. לפיכך בשעה שרוצים לעשות מעשה צריך להתייעץ עם מומחי הלכה, כדאי לעשות הכל כהלכה באמת.

מתוך עלון קוממיות alonkmm@gmail.com