יאיר

כשחולפות השנים דמותו של יאיר מאירה באור בהיר יותר.

פרופ' אריה אלדד , ג' באדר תשס"ז

אריה אלדד
אריה אלדד
פלאש 90

מידי שנה שב ומתרחש הפלא הזה.

ככל שמתמעטים לוחמי חירות ישראל, ככל שהולך ופוחת הדור רבים הפוקדים את קברו של אברהם שטרן – יאיר. בכ"ה בשבט, יום השנה להירצחו שחל שבוע שעבר בין גשם לגשם, שוב שרו מאות את "חיילים אלמונים". כבכל שנה יש בקהל גם בני הלוחמים ובנותיהם ונכדיהם, אך גם  צעירים רבים אחרים. מפקדי מחתרות ומנהיגים רבים נשכחו כמעט. כל שנה מתקיימות אזכרות יתומות ודלות משתתפים לנשיאים וראשי ממשלות ורמטכ"לים, ולעיתים יש צורך לחייב בהוראה ולגייס בפקודה משתתפים לטקסי האזכרה שלהם, גם כשהם טמונים בחלקות גדולי האומה. אך בבית הקברות הצנוע בנחלת יצחק שב ומתרחש מידי השנה הפלא ומאות רבות נדחסות בשבילי בית העלמין, במעברים הצרים שבין המצבות הישנות לספוג משהו מאורו.


ככל שחולפות השנים דמותו של יאיר מאירה באור בהיר יותר. בן 35 שנים היה כשנרצח בידי שוטרים בריטיים כשהוא כבול בחדר שעל הגג ברחוב מזרחי ב' בשכונת פלורנטין בתל אביב, רחוב הנקרא היום על שמו
ככל שחולפות השנים דמותו של יאיר מאירה באור בהיר יותר. בן 35 שנים היה כשנרצח בידי שוטרים בריטיים כשהוא כבול בחדר שעל הגג ברחוב מזרחי ב' בשכונת פלורנטין בתל אביב, רחוב הנקרא היום על שמו. השירים שכתב לפני שיבעים שנה מצליחים גם היום להצית אש בלבבות. לאחר שנרצח ונקבר בחשאי, במעמד בני משפחה ספורים, דומה היה כי לח"י המחתרת שחולל והיה מפקדה התחסלה לחלוטין. קומץ לוחמיה נפלו בקרב, נרצחו או ישבו בכלא, אבל השרידים שבו והתלכדו והמיתוס של יאיר, י"ח "עיקרי התחייה" שכתב, והשירים שלו היו לכוח מניע לצעירים וצעירות שרק אקדחים בידיהם לקום ולהילחם באימפריה הבריטית ולגרש אותה מארץ ישראל.

ממרחק הזמן מדהים לקרוא ב"עיקרי התחייה" שלו. איש צנום, בלא כל אמצעים חומריים,  נרדף בידי הבריטים, מבודד, מגודף ומנודה בידי "היישוב המאורגן". חייו תלויים לו מנגד, נודד מדירה לדירה וממרתף לעליית גג  ובמזוודה שבידו מיטה מתקפלת, והוא מנסח את מה שראוי עד היום להיות החזון המכונן של מדינת ישראל. אף מילה על הבריטים או על הערבים, לפי שלא ראוי לבזבז מילים על אויב זמני כזה או אחר. הוא עוסק בהגדרות העם והמכורה והקשר ביניהם. היה מגדיר יעדים של גאולה ומלכות ותחיית האומה. עוסק בחינוך וחולם על אחדות העם סביב דגל מלחמת החירות, חוזה בריתות ועוסק בחישול הכוח הלוחם.

מצוות הקמת צבא שישחרר את הארץ תובע מעם ישראל להפוך לגורם הצבאי, המדיני והתרבותי הראשון במעלה במזרח ובחופי הים התיכון. הוא משרטט את הקווים להקמת משטר צדק שבו לא יהיו רעב ומובטל, מגדיר את החייאת השממות וקיבוץ הגלויות ותחיית הלשון העברית וקובע כי בניין הבית השלישי חייב להיות הסמל לגאולה השלימה. איש אחד שמצוקתו האישית ומותו הוודאי הממשמש ובא, לא מערפלים לרגע את עיניו מראות את החזון הגדול הזה. 
 

שישים וחמש שנים חלפו. בהר הבית עוד שולטים, באשמתנו ולחרפתנו, ערבים. המלך המשיח עוד לא בא
לאחר רצח יאיר לא היה ללח"י מפקד אחד. מרכז לח"י מנה שלושה שהנהיגו את המחתרת: נתן  ילין מור ז"ל,  ד"ר ישראל אלדד- אבי מורי ע"ה, ויבדל לחיים ארוכים יצחק שמיר, לימים ראש ממשלת ישראל.  את שיריו של יאיר הכרתי כמובן מילדות. אך לאחר מות אבי, מצאתי בספרייתו ספר דק בכריכה שחורה, המהדורה הראשונה של "ספר השירים של אברהם שטרן המכונה יאיר".  כשפתחתי את הספר נרעשתי למצוא בו הקדשה בכתב ידו של אבי ליאיר, בנו של אברהם שטרן, שנולד לאחר רצח אביו. בן שש היה יאיר כששלח לו אבא שלי את הספר שהוציא לאור. אולי לכן הקפיד אבי על כתב רהוט וניקד את המילים:

"כשתזכה לראות את מלך משיח ישראל עולה להר הבית תבוא לפניו, תרכין ראשך בכבוד, תיתן לו ספר שירים של אביך וכן תאמר: מלך המשיח! הנה זה ספר השירים שלוח לך מאת אבא, יאיר. ועד הוא הספר הזה כי אהב אותך מאד והתגעגע עליך מאוד. גם את שיריו וגם את חייו הוא נתן לך, מלך משיח ישראל. תן כבוד לאבי יאיר. ממני אלדד תלמיד נאמן לאבא".

שישים וחמש שנים חלפו. בהר הבית עוד שולטים, באשמתנו ולחרפתנו, ערבים. המלך המשיח עוד לא בא. ראש ממשלת ישראל שולח נציג וזר לטקס האזכרה, ומתכנס במועצתו להתכונן לפגישה עם איזה מנהיג ערבי זמני כדי לשוב ולהציע לו מדינה ערבית בארץ ישראל. 

גם אלו יכולים להסביר את הכיסופים ליאיר.