מיהו עמלק של ימינו?

את צאצאי המן צריך לתלות בלי שום טיפה של רחמים.

הרב שמואל אליהו , י"ג באדר תשס"ז

המסיתים לשנאת ישראל

עמלק הוא "ראשית גויים". בכוחו להשפיע על כל אומות העולם כשם שהמן השפיע על אחשורוש. חכמינו המשילו את עמלק לשאור שבעיסה (שגם נקרא "ראשית"), כיוון שלצאצאים של עמלק יש יכולת לגרור את שאר העמים לשנאת אלוקים ולשנאת ישראל. זוהי הסיבה להשפעה הגדולה שהייתה להיטלר על כל תושבי אירופה שבזמן השואה גילו בעצמם שנאה כבושה גדולה כל כך ליהודים, עד שאפילו יהודי אירופה שהיו מורגלים בפרעות לא האמינו שכך יקרה.


חכמינו המשילו את עמלק לשאור שבעיסה (שגם נקרא "ראשית"), כיוון שלצאצאים של עמלק יש יכולת לגרור את שאר העמים לשנאת אלוקים ולשנאת ישראל
להבדיל, גם ישראל נקראים 'ראשית': "קודש ישראל לה' ראשית תבואתו". לנו יש כוח להשפיע על אומות העולם לכיוון הטוב. קל להבין, כי אילו אסתר לא הייתה מפעילה את אותו כוח "ראשית" שקיים בישראל, היו התושבים של כל המאה עשרים ושבע מדינות משתפים פעולה עם המן, במיוחד שכל הרכוש של היהודים היה אמור ליפול לידי הרוצחים. אם אסתר לא הייתה ממהרת ללבוש מלכות, לא היה נותר מישראל שריד ופליט – תוכניותיו של המן היו יותר מתוחכמות מהתוכניות של היטלר.

גם בימינו חשוב להבחין בין ממשיכיו של המן לבין אלה שמייצגים את אחשורוש. הראשון מקומו על העץ, ואם אפשר שיהיה גבוה חמישים אמה, כדי שכולם יראו ויבינו. את צאצאי המן צריך לתלות בלי שום טיפה של רחמים, כשם שאסתר תלתה את גוויותיהם של עשרת בני המן. אולם אותם שאינם צאצאים של עמלק, גם אם כרגע הם נגררים אחר שונאינו, בעתיד בכוחם לשרת היטב את מטרותיהם של אסתר ומרדכי, כפי שאירע עם אחשורוש שבתחילה היה שקוע בעצת המן ובסוף חבר למרדכי ואסתר.

גם בימינו יש בין הפלשתינאים, האיראנים והערבים שונאים ברמה של "עמלק". פעם חשבתי שמשפחת המופתי חוסני היא חלק מהם, בגלל שנאתם שעברה בקרבם מדור לדור, השפעתם על הגויים האחרים, החיבה שהיתה להיטלר אליהם והאלגנטיות שבה הם מסתירים את שנאתם. אלה הסממנים של עמלק כפי שהם מופיעים אצלנו.

אולם אנו חייבים לדעת כי יש בין הערבים כאלה שהם צאצאי ישמעאל. על ישמעאל למדנו שהוא עתיד לעשות תשובה, להודות בכך שיצחק מייצג את תרבותו של אברהם, ולפיכך יפסיק לנסות להרוג את יצחק ולרשת את מקומו. עד שיבוא יום מיוחל זה – נגרש אותו ונלחם בו, אבל נזכור שהוא לא עמלק ובכוחו לבוא לכלל תיקון.

מתוך עלון קוממיות alonkmm@gmail.com