גבורה פנימית

אך האם נדע גם להילחם עם עצמנו, לקנות שליטה עצמית?

הרב אראלה הראל , כ"ז בניסן תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

שתי גבורות הן לאדם: האחת, ידועה וברורה, היא גבורתו של האדם החזק והאמיץ המתגבר על פחדיו ומיעז להילחם בקמים עליו. הוא איננו חושש מפני הסכנות האורבות לפתחו ולעולם לא יברח מן המערכה כי גיבור הוא. אך, היהדות ידעה להכיר בכך שלא זוהי הגבורה האמיתית והמלאה. "איזהו גיבור – הכובש את יצרו" לימדונו חז"ל, ובכך העבירו את כובד המשקל של מלחמת הגיבור לזירה אחרת, מלחמה פנימית. הגיבור איננו נלחם רק בצרים עליו מבחוץ, באויבים חיצוניים, אלא הוא נילחם, כביכול, גם בעצמו, ביצרו הרע, בתאוותיו חסרות הרסן.

אם תרצו, זו תמצית המאבק בין התרבות המערבית לבין השקפת היהדות. התרבות המערבית מחנכת לחשוב שאין לאדם להילחם בעצמו לעולם, אלא ל"זרום" עם תאוותיו, אפילו השפלות ביותר, לאן שיוליך אותו נהר החשק. היהדות ידעה, מאז ומעולם, להכיר בכך שבתוך אישיותנו המורכבת משחקים גם כוחות אפלים המסיטים אותנו מן הרצון האמיתי שלנו. היהדות יודעת להכיר בגבורתו של אב שכול השותק לנוכח מות שני בניו האהובים ביום השמח ביותר, יום חנוכת המשכן. אהרון הכהן הגדול מבליג – "וידום אהרון". בכך גבורתו ובכך כוחו. הוא נילחם נגד עצמו, נגד הצורך הטבעי לכעוס ולמרוד. הוא מתגבר!


בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בו אנו מעלים את זיכרונם של גיבורי המרד אשר חרפו נפשם להילחם בצוררי עמנו, נזכור גם את אותם גיבורים שקטים שבמסירות נפש טרחו על קיום המצוות בתנאים לא אנושיים
גם בהתפתחות המדעית והרפואית ניתן לראות זאת. לפני ימות דור, מתו הרבה יותר אנשים מכל מיני מחלות למיניהן שהרפואה המודרנית מיגרה לחלוטין או לפחות יודעת לרפאן בקלות. זוהי גבורת המדע – להילחם בכוחות שמחוץ לאדם התוקפים אותו ולהדוף אותם. אך, כיום רבים הם הסובלים מחוליים שאנו מביאים על עצמנו. האדם המודרני מביא על עצמו כליה במזון קלוקל, בעישון, בסמים, בהריסת המאזן האקולוגי, בהתחממות העולם ובשאר מרעין בישין. את כל המתים שהצלנו במאה העשרים ממוות על ידי מחלות הרגנו בשתי מלחמות העולם (שגבו כמאה מיליון קורבנות!), ומאז היד עוד נטויה.

אנו גיבורים על חלשים, על האויבים החיצוניים. אך האם נדע גם להילחם עם עצמנו: לקנות שליטה עצמית לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים?

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בו אנו מעלים את זיכרונם של גיבורי המרד אשר חרפו נפשם להילחם בצוררי עמנו, נזכור גם את אותם גיבורים שקטים שבמסירות נפש טרחו על קיום המצוות בתנאים לא אנושיים ושמרו על צלם אלוקים במצבים הקשים ביותר, גם אם לא היה להם האומץ להרים את נס המרד.

גיבורים גדולים הם, לא פחות מאחיהם הלוחמים. גבורתם במלחמתם נגד יצרם הרע אשר הפיל חללים רבים בימי הסער והסופה הנוראים הללו. הם, אותם גיבורי כוח שעמדו בפרץ, וגבורתם לנו לאות ולמופת.

מתוך עלון "בראש יהודי".