שבת בחומש

לחבר את קדושת השבת הקרבה לקדושת ארצנו הקדושה.

הרב שמעון בן - ציון , כ' באייר תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

הייתי ביום שישי האחרון, ערב שבת קודש פרשת אחרי- קדושים בעיר הקודש חומש ת"ו. שמחתי לעלות להר עם כ- 80 בחורים צעירים, כן ירבו, מכל רחבי הארץ, וללכת בדרכו של הקב"ה כפי שנאמר במדרש לפרשתינו: "מה הוא נוטע עצים בארץ ישראל, בגן עדן, אף אתם בבואכם אל הארץ "ונטעתם כל עץ מאכל".

כך עשינו: בנינו מאהל, התקנו עירוב והכנו עצמנו לשבת קודש. קיימנו בעצמנו את מילות התפילה ממוסף של שלוש רגלים: "והביאנו לציון ברינה... "שמחה לארצך". הארץ שמחה והבנים שמחו , "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו".
 

לפני שעליתי התייעצתי עם רב עיר גדולה, אחד מהפוסקים החשובים בדורנו, ותשובתו לשאלתי על עלייה לקראת שבת קודש הייתה: "אתם תקימו עירוב ותכינו את צורכי השבת ביום שישי, בזה יצאתם ידי חובת האחריות המוטלת עליכם"
היה נפלא, וכל דעתנו הייתה לחבר את קדושת השבת הקרבה לקדושת ארצנו הקדושה. לפני שעליתי התייעצתי עם רב עיר גדולה, אחד מהפוסקים החשובים בדורנו, ותשובתו לשאלתי על עלייה לקראת שבת קודש הייתה: "אתם תקימו עירוב ותכינו את צורכי השבת ביום שישי, בזה יצאתם ידי חובת האחריות המוטלת עליכם". אכן, כך עשינו. לאורך יום השישי התייעצנו טלפונית עם הרב הפוסק רבה של אלון מורה, הרב אליקים לבנון שליט"א. כשם שעלינו בחנוכה והייתה סייעתא דשמיא, הדלקנו נרות ורקדנו על ההר כאלף איש, כשם שעלינו בז' ניסן והצלחנו לשהות בהר שלושה ימים והייתה סייעתא דשמיא, וכשם שעלינו רבבות יהודים ביום העצמאות הנ"ט למדינת ישראל, בברכת מרן הרב הראשי לפנים וראש הישיבה הרב אברהם שפירא שליט"א ועימו ברכת ועד רבני יש"ע והייתה סייעתא דשמיא גלויה ומוחשית, כך עלינו ביום שישי ט' אייר ושוב הייתה סייעתא דשמיא ולמעלה מ- 70 בחורים, כן ירבו, עשו שבת נפלאה בראש ההר וחזרו בשמחה ובריקודים במוצאי שבת קודש.

בעזרת ה' עוד תהיינה שבתות רבות כאלה וימי חול רבים ביניהם, עד שנעלה ב"מקהלות רבבות עמך בית ישראל" ונשוב חזרה לחומש, שאנור, גנים, כדים ולכל המקומות מהם גורשנו ביד אכזרית ובטמטום הלב.

 בואו נעשה מצוות תורתנו הקדושה האומרת לנו: "בואו ורשו את הארץ"

                                              ***

כאשר עלינו ביום שישי, הגיעו אחר הצהרים נציגי הצבא והמשטרה ושוחחו עימי להבין את מטרתנו. היות וראו בי כ"זקן החבורה" דובר ומייצג את החבורה הנפלאה הזו, אמרתי להם שאנו עולים כדי לשהות כאן ביום שישי ובשבת קודש. הקצין הבכיר שבחבורה אמר לי שלדעתו אין שום סיבה להפריע לנו. הוא טלפן למפקדיו וניסה להורידם ממגמת הפינוי, אך חזר ופניו עצובות: הממונים חושבים אחרת.


טלפנו מיד לחברי כנסת מ"האיחוד הלאומי", ש"ס ו"אגודה" והם במהירות דאגו לכך שלא יהיה פינוי בשבת, ואכן כך היה. אולם יצר העקירה וההרס לא היה יכול להיפטר בלא כלום
טלפנו מיד לחברי כנסת מ"האיחוד הלאומי", ש"ס ו"אגודה" והם במהירות דאגו לכך שלא יהיה פינוי בשבת, ואכן כך היה. אולם יצר העקירה וההרס לא היה יכול להיפטר בלא כלום. ממניעים משונים וכואבים, בשעה 18:00 הגיעו לצערנו כוחות מג"ב ופעלו חצי שעה במקום. הם פרקו, הרסו ופגעו בכל הציוד ועזבו, למעט חוליה אחת. חצי שעה לפני כניסת השבת שבעה בחורים נעצרו, בהם אני, ושוחררו ללא בעיה בכניסת השבת היישר אל ביתם של התושבים החמים והמסורים של שבי- שומרון.

ניתן לומר שבעקבות ההוראה מגבוה ובגלל לחץ החכי"ם עשה הצבא מאמץ גדול שלא לחלל שבת. הצבא גם ידע שיש לעשרות הבחורים בחומש כלי נשק לאבטח את עצמם, אך העדיף שכפי שהוא מאבטח יהודים בת"א, בפתח תקווה ובירושלים לאבטח עם ג'יפ צבאי גם את השובתים בחומש. יחד עשו המתיישבים והחיילים את השבת בקדושה ובטהרה, בשירה ובשמחה.

טוב שהצבא בסופו של דבר היה שותף לבניינה של חומש בדרך של אבטחה, עד לתיקון ובניין בעזרת ה'.

• אנחנו עולים לחומש, כי זה המצב הטבעי. איננו מצפים לכך שיגרשו אותנו ויעקרו אותנו בשנית.

• אנחנו שבים לחומש כי זה ביתנו, הפרטי והלאומי וכך טוב וישר.

• איננו מבקשים רשות כדי לתקן את העוול. אנו מבקשים לבנות את הארץ, להחזיר את הצדק, את היושר ואת שלמות האמונה בתורה ובארץ.

מתוך הנחישות והמסירות יגיעו כולם להכרה כי חומש וכל ארץ ישראל שלנו הם.

לסיכום: חומש תחילה, על שום מה? כי חומש תחילה רוצה לשוב לכל הקדוש והיקר הטבעי והישר לעמנו ולארצנו. 
              
בעזרת ה' נעשה ונצליח!