לוחמי ישיבות ההסדר

הבני"שים הם הסמל המובהק לשילוב של "ספרא וסייפא".

זבולון אורלב , כ"ה בסיון תשס"ז

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: פלאש 90

מזה זמן עומדת על סדר היום הצעתו או דרישתו של ראש אגף משאבי אנוש בצה"ל לפזר את המחלקות המיוחדות של בני ישיבות ההסדר המונות כ- 36 חיילים לכל מחלקות הפלוגה, דהיינו: 12 חיילי בני"ש בכל מחלקה. הרציונאל העומד בבסיס הצעה זו הוא הרצון שהבני"שים ישתלבו עם כל חיילי הפלוגה ויוכלו לתרום מיכולותם, ולהכיר את שאר החיילים המגיעים מיתר שדרות העם. ההצעה גם מניחה כי בנוסף ל-12 חיילי בני"ש בכל מחלקה יש עוד כארבעה עד שישה חיילים דתיים בוגרי המכינות הישיבתיות לצה"ל או בוגרי הישיבות התיכוניות והתיכונים הדתיים, כך שניתן יהיה לקיים בכל מחלקה תפילות במניין וכן שעורי תורה.


בדיון דרשתי לבטל את החלטתו של ראש אמ"ש לכפות "שילוב", וכן לבטל את החלטתו למנוע את גיוסם של בני הישיבות לגולני ולצנחנים
הצעה זו שנויה במחלוקת בין ראשי ישיבות ההסדר: כשליש מהבניש"ים שייכים לישיבות הסדר שראשיהן תומכים בשילוב, בעוד שכשני שליש מראשי ישיבות ההסדר מתנגדים לרעיון זה מסיבות רוחניות. יודגש כי כל ראשי ישיבות ההסדר, לא רק אלה המתנגדים לשילוב אלא גם אלה שתומכים ב"שילוב", מתנגדים באופן נחרץ לכל ניסיון לחייב את הישיבות המתנגדות ל"שילוב" שיתבצע בכפייה. 

בעוד הוויכוח בין ראש אמ"ש וראשי ישיבות ההסדר מתלהט, החליט ראש אמ"ש באופן חד-צדדי למנוע את גיוסם של בני ישיבות ההסדר לגולני ולצנחנים. במכתבו לחיילי ישיבות ההסדר הסביר האלוף שטרן כי נוכח "הפריבילגיות" ו"זכויות היתר" של ישיבות ההסדר, אין הם זכאים להתגייס לגולני ולצנחנים. ממכתבו ניתן להבין בבירור כי הוא משתמש במניעת גיוס הבני"שים ליחידות אלו כקלף מיקוח שנועד לכפות את "השילוב" על ראשי ישיבות ההסדר המתנגדים לו. למעשה, ניתן לומר שראש אמ"ש החליט להחזיק את הבני"שים כבני ערובה על-מנת לכפות את רצונו.

לשמחתי, אישרה נשיאות הכנסת את בקשתי לחייב את ועדת החוץ והביטחון לקיים דיון מהיר בפרשה. בדיון דרשתי לבטל את החלטתו של ראש אמ"ש לכפות "שילוב", וכן לבטל את החלטתו למנוע את גיוסם של בני הישיבות לגולני ולצנחנים. עוד הדגשתי שבני ישיבות ההסדר הם הסמל המובהק לשילוב של "ספרא וסייפא". חיילי ישיבות ההסדר נחשבים מאז ומתמיד ללוחמים קרביים איכותיים ובעלי מוטיבציה גבוהה ביותר, ולא מתקבל על  הדעת שימנעו מהם לתרום לצה"ל ולמדינה ולשרת ביחידות איכותיות כמו גולני וצנחנים.

שר הביטחון שהשתתף בישיבה קיבל את הטענה והודיע כי ההחלטה לכפות את "השילוב" אינה מקובלת עליו, ולכן גם אין למנוע את גיוסם של הבני"ישים ליחידות אלה. שר הביטחון אמר כי הוא סבור כך גם לגבי גרעיני הנח"ל שיש לשמור על ייחודם, וזאת מתוך השקפה חברתית שרואה לנכון לאפשר לקבוצות באוכלוסייה לשמור על ייחודן גם במהלך השירות הצבאי.  


סבורני כי בכך תם הפרק שבו ניסה ראש אמ"ש לכפות את "השילוב", אולם לא תם הפרק שבו צריכים להמשיך להתקיים דיון והידברות רציניים בתוכנית זו
סבורני כי בכך תם הפרק שבו ניסה ראש אמ"ש לכפות את "השילוב", אולם לא תם הפרק שבו צריכים להמשיך להתקיים דיון והידברות רציניים בתוכנית זו. דווקא המציאות שבה חלק מישיבות ההסדר נוהגות בדרך השילוב וחלק אינו נוהג כך תאפשר הבנה, הפקת לקחים וצבירת ניסיון באשר ליתרונותיה וחסרונותיה של תכנית "השילוב".

בשולי הניסיון לכפות את תוכנית "השילוב" הוטחה ביקורת בלתי הוגנת בעצם צדקת קיומו ודרכו של מסלול ההסדר ("שירות קצר", "לא כולם מתאימים באמת ללימודים בישיבה" ועוד). ראוי לגנות ביקורת נואלת זו, הדומה לניסיון לשפוך את התינוק עם המים המעופשים.

פרס ישראל על מפעל חיים שהוענק לישיבות ההסדר לפני שנים אחדות על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, מעיד כאלף עדים כי ראוי שמדינת ישראל ומערכת הביטחון ידעו לכבד, לעודד ולהוקיר מאוד את בני ישיבות ההסדר ותרומתם לצה"ל ולמדינה.