אפשר גם אחרת

מתברר שזאת איננה גזירה משמים.

ח"כ אליהו גבאי , י' בתמוז תשס"ז

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

סוד גלוי, כי בשנים האחרונות נפגע קשות מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות. אחד הסימפטומים הבולטים לכך הוא כשלון הרשויות במילוי תפקידן, ובעיקר ביכולתן לשלם את שכר העובדים. אך מתברר שזאת איננה גזירה משמים. במטרה להתמודד עם המצב הכספי הקשה ומחנק האשראי מהבנקים, החלו משרדי הממשלה בעידוד שתי יוזמות: קביעת תוכניות הבראה לרשויות מקומיות, ועידוד הנפקת אגרות החוב המוניציפאליות כמקור מימון חלופי.


במטרה להתמודד עם המצב הכספי הקשה ומחנק האשראי מהבנקים, החלו משרדי הממשלה בעידוד שתי יוזמות: קביעת תוכניות הבראה לרשויות מקומיות, ועידוד הנפקת אגרות החוב המוניציפאליות כמקור מימון חלופי
עד חודש יוני 2003 בו החליטו שרי האוצר והפנים דאז, בנימין נתניהו ואברהם פורז, כי הרשויות המקומיות יורשו לגייס כספים באמצעות הנפקת אגרות חוב, מקורות המימון אשר עמדו לרשותן של הרשויות המקומיות היו הכנסות עצמיות, השתתפויות הממשלה והשתתפויות גופים שונים, כגון: מפעל הפיס ואשראי בנקאי. גיוס הון באמצעות אגרות חוב הינו אמצעי חדש יחסית בארץ ונכון להיום, רק ארבע רשויות מקומיות מתוך 254 עשו בו שימוש. בהתאם לחוק יסודות התקציב, מותנית הנפקת אגרות החוב המוניציפאליות באישורם של שרי האוצר והפנים.

ישנם שלושה סוגי אגרות חוב מוניציפאליות:

הראשון: (GO) General Obligation. משמש לכיסוי גירעונות הרשות ומימון פעילות שוטפת רק באמצעות הכנסותיה השוטפות של הרשות המקומית, ללא שריון הכנסות מסוימות. בהתאם לכך נדרשת יציבות פיננסית ברורה כתנאי לשימוש במכשיר זה.

הסוג השני: Revenue Bonds. מונפק בהיקף התואם כניסת מזומנים הצפויה מפרויקט או מחברה נפרדת. באופן זה לא מתבצע שעבוד של כספי תקציב, ופוחת במידה ניכרת הסיכון לקבלת האשראי. בין הפרויקטים האפשריים: הקמת חניונים ופיתוחם, פרויקטים בתחום התברואה ופיתוח מערכות מים וביוב ועוד.

בסוג השלישי: איגרות חוב ארנונה. הרשות המקומית מתחייבת לשלם את הריבית והקרן מתשלומי ארנונה.

ארבע הרשויות בהן בוצעה הנפקת אג"ח מוניציפאלי עד כה הן רמלה, רעננה, יהוד ואילת. בחודש נובמבר 2005 גייסה עיריית רמלה כ- 140 מיליון ש"ח בריבית צמודת מדד של 5.9%. ביולי 2006 גייסה עיריית רעננה אג"ח מסוג GO בסך של כ-150 מיליון ש"ח בריבית צמודת מדד של 5.35%. באוגוסט 2006 גייסה עיריית יהוד-נווה מונוסון כ-100 מיליון ש"ח בריבית צמודת מדד של 5.8%, ועיריית אילת גייסה 80 מיליון ש"ח מאיגוח הארנונה.

למרות הצלחתו של התהליך עד כה, הוא אינו מתאים לכל רשות. קיימים הבדלים גדולים בין 254 הרשויות המקומיות, ויש לתת את הדעת להתנהלות של הרשות המקומית בכל הנוגע למידת ההקפדה על כללי המינהל התקין ולאופן ניהול הכספים לפני כל הנפקה נוספת.

לפני אפשרות הנפקת האג"ח עיריות רבות לא היו יכולים לקבל אשראי מבנקים, ועיירות אחרות נאלצו לשלם ריבית הגבוהה בהרבה מהמקובלת בשוק. כיום ארבע העיריות שכבר הונפק בהן האג"ח קיבלו אשראי בריבית שבין 5.35%-5.9%.


על הממשלה להמשיך ולקדם הנפקות נוספות כאלו שתורמות להגברת יעילות העיריות, ולהפסיק לשפוך כסף ציבורי יקר על החזר חובות בריביות גבוהות כל - כך וללא הצדקה אמיתית
יתרון נוסף הוא הפחתת התלות של הרשויות המקומיות בשלטון המרכזי בשל הקטנת חלקו של המימון הממשלתי מסך התקציב של הרשות. גיוון מקורות המימון של הרשות גם מאפשר פיתוח וקידום פרויקטים חברתיים-כלכליים, וכניסה לפרויקטים שעד היום לא עסקו בפיתוחם.

ההנפקה מהווה תמריץ לעצמאות, אחריות והתייעלות ולניהול חסכוני יותר. היא מפקיעה את המונופול של הבנקים שפעל במשך שנים רבות במתן האשראי לעיריות, ומורידה את הריביות המוצעות לעיריות בגלל רצון הבנקים להתחרות בערוץ החדש.

על הממשלה להמשיך ולקדם הנפקות נוספות כאלו שתורמות להגברת יעילות העיריות, ולהפסיק לשפוך כסף ציבורי יקר על החזר חובות בריביות גבוהות כל - כך וללא הצדקה אמיתית.