פדיון שבויים, והוא אסור

איפה המצווה של "לא תעמוד על דם רעך"?

הרב משה צוריאל , כ"ו בתמוז תשס"ז

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

היום מתגלה התרמית הגדולה שנהגו בנו נציגי הציבור. מתרקמת עסקה לשחרר אלף אסירים, תמורת החזרתו הביתה של חיילנו גלעד שליט הי"ו. אומנם בפרסום, לצורך הרגעת הציבור, הממשלה מדברת על "רק" ארבע מאות וחמישים אסירים, אבל לפי התנאים שדלפו לתקשורת על - ידי הנציג המצרי, ראש המודיעין שלהם שמנהל עבורנו משא ומתן עם החמאס, מדובר שנכלל בעסקה הסכם כי חצי שנה אחרי החזרתו של שליט הביתה, ישראל תשחרר חמש מאות וחמישים אסירים ערבים נוספים כמחווה ל"רצון טוב". כביכול בלי שום קשר לעסק ביש הזה.


היום מתגלה התרמית הגדולה שנהגו בנו נציגי הציבור. מתרקמת עסקה לשחרר אלף אסירים, תמורת החזרתו הביתה של חיילנו גלעד שליט הי"ו
וכאן עלינו לשאול, ביושר של ילד בן עשר ולא בערמומיות של פוליטיקאים ויחצני"ם, כלום מתוך כל אותם אלף רוצחים (אף אלו שהם בלי "דם על הידיים", כי הם רק תכננו לרצוח אבל נתפשו על ידי השב"כ בטרם הצליחו לבצע. וזהו הנקרא בלשון נציגינו "בלי דם על הידיים"), כלום לא יצליחו עשרה אחוז מהם לרצוח עוד יהודים? בוא ונהיה אופטימיים עד קצה גבול הדמיון שלנו, אילו לא יצליחו אלא אחוז אחד מהאלף הללו, כלומר רק עשרה מחבלים ישובו להרוג יהודים. כלום סביר ומותר לנהוג חליפין הללו, להציל אדם אחד על ידי שנביא להריגתם של עשרה אחרים? כלום יש בעולם עוד אומה טיפשית כזו? (עיין רש"י לדברים ד', ט').

אבל נניח שהפוליטיקאים רוצים שם טוב בשביל "בחירות" הבאות. הכותרות בעיתון שיחניפו להם, חשובים להם יותר מהסכנה העתידית. הרי הם אינם חכמים, עליהם אמרו חז"ל: "איזהו חכם? הרואה את הנולד!". אבל איפה הם הרבנים שלנו? כלום נשכח מכולם דברי חז"ל "אין פודים את השבוים יתר על כדי דמיהם"? (גיטין מ"ה, ע"א). וזאת מפני סיבה פשוטה שלא יראו השובים הנוכרים שכדאי וכדאי להם לתפוש יהודים, כי הרי היהודים משלמים עליהם אפילו מחיר מופרז. וכאשר אמרו "אין פודים", ידעו חז"ל בבירור שהשבוי ההוא נמצא בסכנה, והוא נמצא מעונה ובתנאים קשים. ואע"פ כן, במלוא סמכות ואחריות ובתוקף ההיגיון הישר, פסקו ואמרו "אין פודין"! כי עינינו צופיה שאנו במעשה זה מסכנים חיי יהודים נוספים. החכם האמיתי רואה את העתיד לבוא, כאילו הוא אקטואלי כבר עכשיו. וזה המבדיל בין חכם לטיפש.


איפה שני הרבנים הראשיים שלנו? מדוע הם אינם מודיעים דעת תורה? איפה "חכמי התורה" של מפלגת ש"ס? איפה האדמו"רים של הפלג החסידי?
איפה שני הרבנים הראשיים שלנו? מדוע הם אינם מודיעים דעת תורה? איפה "חכמי התורה" של מפלגת ש"ס? איפה האדמו"רים של הפלג החסידי? איפה גדולי ראשי ישיבות של הפלג הליטאי? האם כולם אחוזי דממה? כולם אין להם מה להגיד?

כלום כל תפקיד הרבנים הוא רק לפסוק בדיני כשרות ודיני טהרת המשפחה? אם הם מפנים עורף לבעיות השעה ונמנעים מלהכריז בדרשותיהם בציבור, בנאומיהם ברדיו, בקשריהם עם ח"כים, בכל פורום אפשרי, נמנעים מלהודיע שיש בזה עוון פלילי, וחטא נגד התורה, כלום אינם אשמים אף הם במחדל נורא זה?

איפה המצווה של "לא תעמוד על דם רעך"? הרי בשחרור המוני זה, ברור הדבר שזה יביא:

[א] לרציחות הבאות.

[ב] לניסיונות מוגברים לחטוף עוד חיילים. וכבר הוכיחה הסטטיסטיקה כי כשליש מהערבים ששוחררו בעשור האחרון, חזרו לפעולות טרור. מי יכול לשער כמה כבר מתו בגלל זה?

רבנים, תתעוררו וקיימו תפקידכם.