אל תוציאו יהודים מרכוש קהילת חברון

אל תמשיכו את מעשיהם של פורעי תרפ"ט.

נועם ארנון , י"ב באב תשס"ז

דעות נעם ארנון ליד מערת המכפלה
נעם ארנון ליד מערת המכפלה
חזקי עזרא

במלאת 78 שנים לטבח תרפ"ט בחברון, האם ממשלת ישראל תגרש שוב יהודים מרכוש היהודים שנטבחו?

בימים אלו ימלאו 78 שנים לטבח יהודי חברון בשנת 1929, פיגוע הטרור ההמוני הראשון נגד יהודים בארץ ישראל. 67  יהודים אנשים, נשים וטף עונו, נאנסו ונרצחו באכזריות. הניצולים היהודים גורשו, רכושם נגזל, הבתים נהרסו והפכו לשוק וחנויות, בתי הכנסת לדירי בהמות. צוואת הנופלים והציווי המוסרי, האנושי והיהודי מחייבים לשוב, לחזור ולבנות.


הניצולים היהודים גורשו, רכושם נגזל, הבתים נהרסו והפכו לשוק וחנויות, בתי הכנסת לדירי בהמות. צוואת הנופלים והציווי המוסרי, האנושי והיהודי מחייבים לשוב, לחזור ולבנות
אך עד היום מדינת ישראל לא מילאה את חובתה כלפי הנרצחים ויורשיהם, ולא השיבה את הרכוש היהודי השדוד לבעליו. ועתה, לכבוד יום השנה ה-78 לטבח, עומדת ממשלת ישראל לנשל פעם נוספת  יהודים מתוך הרכוש היהודי השדוד. על הפרק, גירושן של שתי משפחות המתגוררות בבניין ה"שוק" בחברון.

על העובדות הבאות אין מחלוקת:

• ה"שוק" נבנה אחרי הטבח על קרקע יהודית בבעלות "כוללות ספרדים מגן אבות".

• הבעלים הודיעו באופן רשמי על רצונם ליישב את המקום ביהודים, והעבירו את הזכויות בו לידי היישוב היהודי בחברון.

• לפני חמש שנים נכנסו משפחות יהודיות למבני ה"שוק" הנטושים ברובע היהודי, וחידשו בהם חיים יהודיים.

• הערבים, יורשי הרוצחים, תבעו לגרש שוב את היהודים בטענה שנוכחותם היא בלתי חוקית. (לדעתם, רצח וגירוש יהודים, גזל בתיהם והפיכת רכושם לשוק היא "חוקית").

• המשפחות היהודיות שגרו במקום התפנו ללא עימות לפני כשנה וחצי, על בסיס הסכם עם מפקד אוגדת איו"ש תא"ל יאיר גולן, ועל בסיס הודעת המדינה לבג"ץ שלפיה בכוונתה לעשות את כל הצעדים המשפטיים הנדרשים על מנת ליישב את השוק ביהודים.

• לאחר שהיהודים מילאו את חלקם בהסכם, ההבטחה השלטונית בוטלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בצעד חד צדדי, פוליטי ושערורייתי.
 
מאז, באופן תמוה, מערכת המשפט וה"צדק" פועלת ללא ליאות לגירוש נוסף של היהודים מהמקום.


כל מי שאמת וצדק בלבבו, יבוא להיות עם משפחות מתיישבי חברון מול סכנת הגירוש הנוסף. למען הצדק והמוסר, למען העם היהודי וארץ ישראל לא יגרשו יהודים מבתי היהודים בחברון
ביום השנה לפרעות תרפ"ט מופנית הקריאה למנהיגי מדינת ישראל:
 
אל תמשיכו את מעשיהם של פורעי תרפ"ט. אל תוציאו יהודים מרכוש קהילת חברון. אל תגרמו לעימות נוסף, מיותר וכואב.

גם היום ניתן להחזיר לשוק חיים יהודיים בדרך משפטית מסודרת. אנו קוראים לממשלה, קבלו את הצעת ההסדר למען כבודה של מדינת ישראל, למען העבר ולמען העתיד.

כל מי שאמת וצדק בלבבו, יבוא להיות עם משפחות מתיישבי חברון מול סכנת הגירוש הנוסף. למען הצדק והמוסר, למען העם היהודי וארץ ישראל לא יגרשו יהודים מבתי היהודים בחברון.