זוגות צעירים, לעבודה!

המקור להצעות שידוכים הוא ציבור הזוגות הצעירים.

הרב חיים סולטן , י"ג באב תשס"ז

הציבור שלנו איננו בשל לשדכנות מקצועית או לתקנת תשלום לכל שדכן, ולכן עלינו למצוא פתרונות חלופיים.

אחד המקורות העשירים ביותר להצעות שידוכים הוא ציבור הזוגות הצעירים. באופן טבעי יש לבעל הרבה חברים רווקים, ולאישה הרבה חברות רווקות. פעמים רבות מעלים זוגות אלו בינם לבין עצמם רעיונות טובים, אך לרוב רעיונות אלו לא מגיעים אפילו לכדי הצעה או פגישה. זה קורה לא בגלל חוסר התאמה או סיבה מוצדקת אחרת, אלא עקב חוסר ידע, אחריות ואמון ביכולת להציע הצעות.


לדעתי, כציבור עלינו לעורר בשלב ראשון את המודעות לאחריות בתחום השידוכים בקרב הזוגות הצעירים, אך לא פחות חשוב הוא לתת לזוגות אלו כלים נכונים בתחום
לדעתי, כציבור עלינו לעורר בשלב ראשון את המודעות לאחריות בתחום השידוכים בקרב הזוגות הצעירים, אך לא פחות חשוב הוא לתת לזוגות אלו כלים נכונים בתחום. לא מדובר בהכשרה מקצועית. אינני בטוח שגם קיימת הכשרה כזאת באופן אמיתי, אלא בכמה עצות טובות מאנשים שהתנסו בתחום. בדרך זאת נגביר את ביטחונם של המציעים ושל שאר הזוגות הצעירים. רווח נוסף יצמח מסדנאות אלו בכך שפעמים רבות החבר הטוב שרק עתה נישא או הכלה הטרייה הופכים בעל כורחם ליועצים בתחום השידוכים לחבריהם, וכך נסייע להם בתפקיד החשוב הזה.

ב"ה, בכל הישיבות הקדושות שלנו ישנם עשרות זוגות של אברכים. ראוי שבכל ישיבה יזהו את הזוגות שמוכשרים בתחום, ויקיימו ימי עיון בהם תינתן להם הדרכה ראשונית על ידי רבנים ואנשי מקצוע. באותם ימים ידונו בכל הסוגיות הקשורות בנושא כמו: איך מתאימים? מה מקומה של אינטואיציה? כמה צריך לברר? איך מלווים אחר כך את הזוג בתקופת ההכרות, ועוד? חשוב מאוד שתרכז את העניין דמות רבנית מתוך בית המדרש שתהווה מקור סמכות לאותם אברכים. כמובן שחשוב ליישם רעיון זה גם במסגרות לא ישיבתיות.

בדרך זו ננצל את "כח האדם ומאגר המוחות" המתאים לפיתרון הבעיה, וכך נרוויח כולנו. הרווקים יינשאו וחבריהם הנשואים יזכו בגמילות חסדים שהשפעתה היא לדורות.

המאמר הוא מתוך העלון "קוממיות".