נתניהו מפחד מפייגלין

הוא חושש משאיפתו ל"מנהיגות אמונית" בישראל ובליכוד

ראובן בר , ד' באלול תשס"ז

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

נתניהו ניתקף חרדה מפייגלין שזכה ברבע מכלל מצביעי הליכוד. החרדה הזאת מביאה אותו לנהוג בהיסטריה, כזאת השולפת מהמותן כל מהלך שעושה עריץ החושש לכסאו. חבל לי על כבודו של יו"ר הליכוד, תנועה מכובדת בישראל, אבל מה אעשה וזהו האדם המסוכן כרגע בישראל, יותר כנראה, מכל אדם אחר. הוא מסוכן הן במישור הלאומי והן במישור האישי.


נתניהו ניתקף חרדה מפייגלין שזכה ברבע מכלל מצביעי הליכוד. החרדה הזאת מביאה אותו לנהוג בהיסטריה, כזאת השולפת מהמותן כל מהלך שעושה עריץ החושש לכסאו
אציג במספר מילים את עצמי, כדי לבסס את זכותי לאמר את דבריי:

הנני אדם הנמצא במחצית העשור השמיני של חייו. חניך תנועת הנוער בית"ר, בה חונכתי וחינכתי עשרות שנים, הן בארץ והן בגולה.   השקפת-עולמי מבוססת במידה רבה על משנתו הציונית של זאב ז'בוטינסקי. הייתי בעבר קצין מבצעים בצה"ל וכיום אני מתנחל בישוב בשומרון. מבוא קצר זה בא כדי לתת מישנה תוקף לדברים שאומר כאן ישירות לנתניהו.

בנימין, בנימין קראת למשה פייגלין "נטע זר". מיהו ה"נטע-הזר" בתנועת הליכוד? כנראה מעולם לא קראת את המצע של תנועת הליכוד. אנא, בנימין קרא נא אותו בעיון ותגלה כי משה פייגלין הוא עצם מעצמיה של התנועה, ואתה נטע זר הפועל בכיוון הרסני והפוך למטרות ולחזון של הליכוד. מנוגד בכל המישורים: הלאומי, הפוליטי, הביטחוני, המוסרי, החברתי והכלכלי.

רק זכית ברוב קולות, ואת משה פייגלין שבא לברכך על נצחונך החלטת לדחות ולהרחיק בכוח מכל זכות אנושית ומפלגתית. נזכרתי בנצחונו של ראש ממשלת איטליה, הניבחר הצעיר החדש, ב-30 לאוקטובר 1922. ראיתי את הדמיון הרב בין מעשיו ושיטתו לבין שיטתך ומעשיך. הרוצה לדעת פרטים נוספים על כך ימצא אותם בכל ספר-היסטוריה. 
 
כעת זוממים אתם, האדון נתניהו ומשרתיך עושי דברך, לסלק את משה פייגלין משורות הליכוד. לסלק אדם שמעז להיות איש חזון, איש אמת ויושר שלא בסגנון שלך או של לימור ליבנת.

אזכיר לך כיצד נהג ומה אמר במקרה כזה מורנו ורבנו, של אביך ושלי, אבל לא שלך, זאב ז'בוטינסקי:

בוועידה החמישית של ברית הציונים-הרביזיוניסטים בוינה, ספטמבר 1932, נישמעו קולות הקוראים לסלק את אבא אחימאיר מהתנועה בגלל היותו "ימני" מדי, על שאירגן הפגנות נגד השלטון הבריטי. (אבא אחימאיר היה אביו של שדרן הרדיו והטלויזיה הידוע, יעקב אחימאיר).

קם ממקומו מנהיג התנועה, זאב ז'בוטינסקי, ואמר את הדברים הבאים:


מה עשית אתה, בנימין נתניהו, בימי תשעה באב לפני שנתיים עת שליחו של האשמדאי השמיד והרס את בתיהם של אנשי "מעוז הים" (טשרניחובסקי), גירש אותם מבתיהם, וזרה אותם לרוח עד עצם היום הזה? לא עשית מאומה
"אחימאיר, לעולם לא אסכים שיוציאו אדם משורותינו או יצביעו לפניו על הדלת בגלל שמתוך התלהבות רביזיוניסטית ("ימניות יתר" בלשון ימינו). עשה דבר שהמפלגה איננה יכולה לשאת באחריותו. מי שאיננו מכבד את אמונת חברו מגיע אל מה שקרוי באידיש "ניט פערגינען" ("לא לפרגן" או במילים אחרות: לא לתת זכות לחיות ולפעול לפי אמונתו של אדם). וכאן מצהיר ז'בוטינסקי: "אני מעריך ומכבד את אשר עשה אחימאיר בארץ-ישראל. אני עומד דום ומצדיע בפני הדברים האלה. אבל, כמובן, יש למפלגה רשות להכחיש ולהסתייג מהם".


ראית, נתניהו איך נהג המורה הדגול שלי ושל אביך, הליברל הניפלא הזה? אינני מאמין שאתה מסוגל ללמוד דבר מכך.

מורנו זה, כאשר החזיר את נשמתו לבוראו היו בכיסיו דולרים בודדים, אבל לא העושר הפרטי עניין אותו כי אם האושר של עמו. בעוד מספר עשרות שנים מי יזכור שהיה אדם עשיר אחד בשם בנימין נתניהו, אבל הכל יזכרו את העני בכספו והעשיר ברוחו, מורנו ורבנו ראש בית"ר. 
 
בנימין בנימין אייכה? מה היא אמונתך? מה הוא חזונך? מה הם שאיפותיך? הואיל ולא תענה כי אין לך מה לענות, אענה אני במקומך: 
 
אלוהיך הוא הדולר, מלאכי אלוהיך הם עשירי הארץ ובארוני הממון. השטן בשבילך הוא אלוהי-ישראל, ומלאכי השטן הם מתנחלי המולדת בארץ ישראל ההיסטורית.
 
מגנה אתה את משה פייגלין. אתה חושש מפניו על שאיפתו ל"מנהיגות אמונית" בישראל ובליכוד. משה חונך על ברכי התורה והאמונה ונשאר נאמן לדרך אבותיו. אתה זכית להיוולד במשפחה לאומית, אבל בגדת בדרך אבותיך.

תבין, בנימין. אני אינני דתי, אינני שומר מצוות, כיפה אין לראשי, ציציות אין על בגדי, ואבי ז"ל היה אתאיסט גמור, אבל אני יודע להעריך ולכבד אדם שנאמן לעקרונותיו. אולי, היו לך עקרונות-חיים בעבר, אבל אם היו לך כאלה הרי בגדת בהם מן הראשון עד האחרון. לא שכחנו זאת וגם לא נישכח.

אתה ניזהר מאוד שלא להזכיר חלילה את שמו של זאב ז'בוטינסקי. מסוכן הדבר עבורך, כי הציבור יווכח שאין בינו לבינך מאומה.

שלימות-הארץ, ארץ המולדת ונאמנות למסורת ישראל, כל אלה מילים ריקות הן בשבילך.

אינני מאמין שאביך לא נתן לך לקריאה את כתבי ז'בוטינסקי. אולי לא קראת אותם, ואולי שכחתם? אזכיר לך קטע מ"שיר הדגל" שלו: 

                        לעולם תיצמא נפשנו
                        דע, יופי, טהרה;
                        ותצא מהר-קדשנו
                        האמת שהיא תורה.
                                 

מה אתה עשית בהר-קדשנו? לא נישכח לך ולא ניסלח לך: אתה נתת לערבים להרוס בהר-הבית את השרידים הרבים שהותירה שם ההיסטוריה היהודית באלפי-שנותיה, וזאת כדי שהמוסלמים יוכלו לטעון היום שלא הייתה שום היסטוריה יהודית במקום מקדשנו
האם הבינות ביבי? אם משה פייגלין מדבר בעדינות רק על "מנהיגות אמונית", הרי בא זאב ז'בוטינסקי ואומר וקובע מפורשות: "ותצא מהר-קדשנו האמת שהיא תורה". מה אתה עשית בהר-קדשנו? לא נישכח לך ולא ניסלח לך: אתה נתת לערבים להרוס בהר-הבית את השרידים הרבים שהותירה שם ההיסטוריה היהודית באלפי-שנותיה, וזאת כדי שהמוסלמים יוכלו לטעון היום שלא הייתה שום היסטוריה יהודית במקום מקדשנו. אתה נתת למשאיות ערביות להוציא ולהשליך לדומן את שרידי מקדשנו ועברנו. הרי ג'יפ צבאי אחד יכול היה לעצרם, לבלי תת להם להוציא דבר מהר-בית. האינך מבין שכל שריד שנימצא בהר הכתוב עברית, על קלף, על אבן ועל חרס הושמד מיד במקום הימצאו נישרף, נישבר או ניקרע לחתיכות בידי המוצא הערבי. 
 
הבאתי כאן קטע משירו של ז'בוטינסקי "שיר הדגל", ואוסיף לכאן קטע משירו של שאול טשרניחובסקי "מנגינה לי": 
          
        עלה בהר ורעץ הכר, כל מה שתיראה רש
        הילילו יושבי מעוז-ים, בת-פלשת מר לה מר
        הירדן לך, והלבנון לך, והמישור וההר.

        מנחל פרת עד לבוא חמת והמידבר בערב,
        הגבול תתארו יד-יה, בראנו עין העת.
        וכיבשו ארץ בחזקת-יד ונאחזתם בה,
        ובניתם בנין-עד לדור הקם לכם, הבא.
                                   
 
מה עשית אתה, בנימין נתניהו, בימי תשעה באב לפני שנתיים עת שליחו של האשמדאי השמיד והרס את בתיהם של אנשי "מעוז הים" (טשרניחובסקי), גירש אותם מבתיהם, וזרה אותם לרוח עד עצם היום הזה? לא עשית מאומה. נתת לרשע לעשות את זממו. מי יודע אם אינך זומם להרוס את ביתו ויישובו בשומרון של משה פייגלין ולזרוק אותו, את אשתו וילדיו, לכל רוח. אני מפחד ממך. אני מפחד מהמעשים שאתה יכול לעשות. אני, דואג העברי, מתנחל בשומרון, זקנתי די מלפחוד ממך אישית. אני מפחד מהמעשים הנוראים שאתה עלול לעשות לעמך ולארצו.
 
איפה היית בנימין כאשר אותו איש ממשלה סורי גידף לפני שבוע מערכות אלוקים חיים? למה מילאת פיך מים, בנימין, כאשר אותו סורי דיבר על הגולן כעל "אדמת המולדת הסורית"? מדוע לא אמרת לו שבגולן יש עשרות רבות של בתי-כנסת יהודים מכל הדורות, כולל ימינו, לעומת מסגדים בודדים מכל תקופת הכיבוש המוסלמי. אתה שתקת כי פחדן והססן אתה. המילה "בתי-כנסת" היא יותר מדי "אמונית" עבורך, ואדמת-מולדת נישמע ימני מדי. אז שתקת. שתיקה הרי היא כהודיה, וכך קיבל זאת אותו צורר סורי. גם אחרים כאן שתקו כמוך. "מולדת עברית"? זה ביטוי שאיננו באופנה, ו"מדינה פלסטינית"? זה מאוד באופנה. אינני יודע בדיוק איך אגיב כלפי חיילי צה"ל ומשמר-הגבול שיבואו בחולצותיהם השחורות ויכו אותי באלותיהם כדי לגרשני מביתי. אינני אדם דתי, אבל מאמין אני באלוקים. איש אמוני אנוכי. אם העניש האלוקים את הורס ימית והפכו בירושלים עיר הקודש לצמח ברחוב צמח, ואם העניש האלוקים את משמיד ישובי חבל קטיף וצפון השומרון והפך גם אותו לצמח בעיר הקודש, הרי היהודי הבא להמשיך במלאכת ההרס של ישובי ארץ ישראל והתנחלותיה יצורף אף הוא לגן צמחי ישראל בעיר קדשנו. יד אלוקים תהיה גם בו. 
 

מדוע לא אמרת לו שבגולן יש עשרות רבות של בתי-כנסת יהודים מכל הדורות, כולל ימינו, לעומת מסגדים בודדים מכל תקופת הכיבוש המוסלמי. אתה שתקת כי פחדן והססן אתה
אסיים בדברי התפילה המביעים את נצח תורת-ישראל:

"ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב, נאום ה'. ואני זאת בריתי אותם, אמר ה': רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך, ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם".