מה זה בכלל בית יהודי?

האישה צריכה לשמור על שגרת התנהלות הבית על פי ההלכה

מרים בר , ט' בחשון תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

האם אישה צדקנית יכולה בהכרח להקים משפחה מושלמת? האם הדבר תלוי רק באישה?


מאז קיבל אדם את התפוח מידה של חוה ומאז גורשו אדם וחוה מגן עדן, אנו מחפשים את אותו גן עדן אבוד ובודקים: איפה טעינו? או יותר נכון מי אשם?
מאז קיבל אדם את התפוח מידה של חוה ומאז גורשו אדם וחוה מגן עדן, אנו מחפשים את אותו גן עדן אבוד ובודקים: איפה טעינו? או יותר נכון מי אשם?

מלמדים אותנו, הנשים, שהכל בידינו. האם באמת תלוי הדבר רק באישה? האם האיש החכם הלומד ומעמיק בלימודו פטור מאחריות לנישואיו, לשמירת הבית? האם הוא שטורח בלימוד, בפילפולים, לא יכול או צריך להשקיע בבית?

נשים תמיד רוצות ללמוד עוד על שלום בית. די לראות שבמקום בו יש הרצאות או דיונים על שמירת הבית, יש התעוררות גדולה והקשבה דרוכה. נראה, כאילו גברים פטורים או אולי חושבים שזה שייך רק לאישה ללמוד. אבל האמת היא ששום מרצה לא מחדש דבר. הכל כתוב בגמרא, בדברי חז"ל. כך שאם הגבר לומד גמרא, הוא אמור לדעת את חובותיו כלפי אשתו, ולא רק כלפי הקב"ה. הוא גם אמור לדעת כיצד עליו לנהוג.

בבבא מציעא נ"ט ע"א נאמר: "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו". "ואמר רבי יוסי: מעולם לא קראת לאשתי אשתי, אלא ביתי".

ולעומת זאת אמרו חז"ל: "איזוהי אישה כשרה? העושה רצון בעלה". אם סבורות הנשים שזה מוגזם, צריך להכיר את הפירוש המיוחד לפסוק זה. מהו "עושה רצון בעלה?" שעושה את רצונו לטוב, לעבודת הבורא. כלומר יש לאישה אחריות מיוחדת לא רק למעשיו של בעלה, אלא גם לרצונותיו.

ובאמת אין ביהדות שוויון זכויות, אך אין גם שוויון חובות. יש חלוקת תפקידים.


חלוקת תפקידים זה לא היא תבשל, תדיח ותשטוף, והוא יוריד את הזבל. זה ממש לא זה. החלוקה היא בשמירה על שיגרה שכל אחד מבני הזוג צריך לקחת על עצמו. שיגרה של בית יהודי
חלוקת תפקידים זה לא היא תבשל, תדיח ותשטוף, והוא יוריד את הזבל. זה ממש לא זה. החלוקה היא בשמירה על שיגרה שכל אחד מבני הזוג צריך לקחת על עצמו. שיגרה של בית יהודי.

לא מזמן שמעתי שאם הבעל הדיח כמה צלחות, עלינו הנשים לשבח אותו כי זה יעודד אותו והוא יעשה זאת פעמים נוספות. יופי, ואז? האם בזה פתרנו את בעיות הזוגיות? במה זה מקדם אותנו? האם עלינו גם לתת לו טיפ? לי זה נראה ממש זילות של מסגרת הנישואים. האם גבר שיכול להשקיע שעות בלימוד גמרא, בפלפול ובפירושים או פשוט בעסקיו ובעבודתו, לא יתאמץ קצת להשקיע בנפש רעייתו?

נראה כאילו יש פיתרונות אינסטנט למבוכה במסגרת הנישואין, אך הם כמו אקמול לכאבי ראש. מרגיעים את הכאב, והחולי חס וחלילה נשאר. הרבה נוסחאות קסם ומשפטי מחץ לזוגיות טובה, מה שמחזיק אולי שעה. אם זה ממש מצחיק, אולי קצת יותר. במקום תרופה אמיתית, מחפשים משהו להרגעה. במקום לחזור למקור האלוקי, מחפשים משהו מתקדם יותר ועכשווי. במקום להידבר, זה מול זו, ולבדוק עצמם, מחפשים מגשר. לא פלא שמשרדי הגישור פורחים.

"ויאמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב', י"ז).

ומהו ה"עזר כנגדו"? זכה - "עזר", לא זכה "כנגדו". "עזר" שמסייעת לו בעבודת ה' שלו. הוא יוצא לשחרית והיא טורחת בהכנת הקפה, ארוחת הבוקר וכדו'. הוא יוצא ללימוד תורה, והיא תארגן את הבית. "כנגדו" הוא יוצא לשחרית, והיא ממהרת אחריו לתפילה. הוא לומד מסכת קידושין, והיא בצד השני סדר נשים. הוא מועד קטן, והיא חגיגה. הוא כתובה, והיא אולי... גיטין. הוא יוצא להשלים מניין בחנוכת בית, והיא ממהרת להרצאה. הוא לומד שולחן ערוך, והיא לומדת... ומה יהא על הבית?


צריך לומר שחובה ללמוד מהו בית יהודי? מהי מטרת הקמת הבית? מה עניין האיש והאישה הנשואים בעבודת השם שלהם? צריך להבין מה ה' אלוקיך רוצה ממך? וצריך להתחזק בעבודת ה'
אומרים שכדי לשמור על השלום בבית, אחד מבני הזוג צריך לכופף את ראשו ולוותר. אבל זה לא נכון. לכופף את הראש? זוהי אמירה תבוסתנית המעידה על חוסר הבנה. צריך לומר שחובה ללמוד מהו בית יהודי? מהי מטרת הקמת הבית? מה עניין האיש והאישה הנשואים בעבודת השם שלהם? צריך להבין מה ה' אלוקיך רוצה ממך? וצריך להתחזק בעבודת ה'. עבודת השם, זה מה שאנו מצווים, ולא מה שאנו רוצים...

ומהי באמת מסגרת משפחה יהודית?

כל העניין הוא בשמירה על שיגרה. שיגרה של בית יהודי.

האיש מחוייב ב"שיגרת" התפילות: לצאת לשחרית, מנחה וערבית. ראו בנסיעות, תפקידו למצוא את מקום התפילה ולמלא זמנו בלימוד. להקפיד ב"מצוות שהזמן גרמן". בית יהודי, לא?  

האישה צריכה לשמור על שגרת התנהלות הבית, על פי ההלכה כמובן. וכל השאר זה בונוס.