מכתב גלוי לשרת החוץ

רק שליטה ישראלית בין הים והירדן תביא הענקת זכויות

נועם ארנון , כ"ה בחשון תשס"ח

נעם ארנון ליד מערת המכפלה
נעם ארנון ליד מערת המכפלה
חזקי עזרא

גב' רייס היקרה,

בזמן האחרון אנו עדים למאמצים הרבים והזמן רב שאת משקיעה במזרח התיכון.


אנו מבקשים להזכיר לך, גב' רייס כי בתנ"ך הובטחה הארץ לעם היהודי כבר לפני כ-4,000 שנה, ואברהם, אבי העם היהודי, קנה את חברון כבר לפני 3,800 שנה
אנו בטוחים כי את עושה זאת למען תושבי האזור, וכי מאמצייך מכוונים לגרום לעתיד טוב יותר לאזור ולתושביו. היינו יכולים להעריך כוונות אלו, אלמלא ידענו בבירור כי כל מאמצייך ופעולותיך יביאו להרבה יותר סבל ושפיכות דמים לאזור ותושביו, ומעבר לזאת היעדים שהצבת מנוגדים לחלוטין לצדק, לתנ"ך ולזכויות היהודים בארץ זו.

אנו מבקשים להזכיר לך, גב' רייס כי בתנ"ך הובטחה הארץ לעם היהודי כבר לפני כ-4,000 שנה, ואברהם, אבי העם היהודי, קנה את חברון כבר לפני 3,800 שנה. לפני 3,500 שנה יצאו היהודים ממצרים כדי לבוא אל ארצם, ארץ הקודש, ארץ ישראל. בארץ זו הוקמה מדינה יהודית כבר לפני 3,300 שנה, וההיא הייתה ממלכתו של המלך היהודי, דוד, כבר לפני 3,000 שנה. במרכזה של הארץ, בירושלים, עמד בית המקדש ואחרי שנחרב על ידי הבבלים, הוא שב ונבנה שנית לפני כ-2,000 שנה. כל אותם דורות, הארץ הייתה מולדתו הבלעדית של העם היהודי והוא העם היחיד שהעניק לה עצמאות וזהות ייחודית.

נא תזכרי כי  הערבים הגיעו לארץ זו אלפי שנים אחרי שהארץ כבר הייתה שייכת ליהודים. הם הביאו לחורבנה וגרמו סבל רב לתושביה. הערבים מעולם לא הקימו מדינה עצמאית בארץ זו, ולא תרמו מאומה להתפתחותה. תחת שלטון הערבים, הארץ הייתה ברובה ריקה ושוממה. היא הייתה מכוסה ביצות ומדבר, כפי שתיאר בן ארצך הסופר הידוע, מרק טוין, בספרו הבלתי נשכח "תמימים בחו"ל".

הארץ הקדושה נשארה נטושה, כמו מצפה בנאמנות לבניה שישובו. גם העם היהודי שמר אמונים לארצו במשך אלפי שנים ושאף לחזור אליה. יהודים החלו לשוב לארץ לפני כ 140 שנה והחלו להפריח את הארץ, לעבד את אדמתה ולבנותה. אז התעוררו הערבים, והחלו במעשי טרור ופיגועים רצחניים. מעשי הטרור הרצחניים של הערבים גרמו ב-1929 לחורבנה של הקהילה היהודית העתיקה בעולם, חברון. שם שחטו הערבים 70 יהודים, קרעו אותם לגזרים, אנסו עשרות נשים, וגירשו את הניצולים. מי שיזם את מעשי הפוגרום ביהודי ארץ ישראל בשנות ה-20 היה המנהיג הערבי, אמין אל חוסייני, מייסד הלאומנות הפלסטינית. הוא זה שנפגש בזמן השואה עם היטלר ותכנן יחד איתו איך להשמיד את כל יהודי ארץ ישראל. הוא גם הקים יחידות מוסלמיות בצבא הנאצי. שאיפות אלו מאפיינות את המנהיגות הפלסטינית מאז ועד היום. 


גם אם יש לערבים זכויות אדם פרטיות, הרי שאין ולא הייתה להם כל זכות לאומית קיבוצית בארץ זו. עובדה זו ברורה לכל אדם בעל רמת השכלה ממוצעת
גם אם יש לערבים זכויות אדם פרטיות, הרי שאין ולא הייתה להם כל זכות לאומית קיבוצית בארץ זו. עובדה זו ברורה לכל אדם בעל רמת השכלה ממוצעת. אך במטרה להשיג לעצמם זכויות לאומיות, שמעולם לא היו להם, הקימו הערבים ארגוני טרור שהראשון בהם היה אש"פ. ארגונים אלו התמחו ברצח אזרחים, אנשים נשים וטף, ובעיקר יהודים וישראלים. אך גם רבים אחרים ביניהם, אזרחים אמריקאים רבים. מהרגע שישראל הכירה באש"פ והעניקה לו שטח באזורים מסוימים, הפכו אלו למדגרות טרור, סבל ושחיתות.
לאחרונה התברר כי השחיתות גרמה לאש"פ להפוך לגוף כה מושחת ושנוא, עד כי מתוך הערבים עצמם קם לו אויב רצחני הרבה יותר, החמאס. הוא תפס בקלות רבה את השלטון ברצועת עזה, תוך שימוש באמצעי טרור מזויעים. פעילותך המתמדת להעברת שטחים נוספים לידי אש"פ תביא בוודאות רק יותר טרור, יותר סבל ויותר שפיכות דמים לאזור כולו ולתושביו.

מעבר לכך, את מתעלמת באופן מתמיד מזכויות היהודים בשטח שהוא ארצם ומולדתם ההיסטורית והבלעדית. הקהילה היהודית שבה לחברון, ומשקמת את הרובע היהודי ובתי הכנסת שהערבים החריבו. יש לנו זכויות מלאות על הרכוש והבתים האלו. מדיניותך מובילה בוודאות לחורבן והרג נוסף. האם כך מתייחסת ארצך לרכוש של קהילות יהודיות בשטחכם?

ברור לך ודאי כי בכל שטח שימסר לידי אש"פ, היהודים שיישארו בו יירצחו באופן מיידי ואכזרי. קל וחומר אם השטח ייפול, כפי שסביר שיקרה, לידי החמאס. כיצד את יכולה לקדם מדיניות המהווה פגיעה כה חמורה ביהודים, ודווקא בארץ מולדתם, ארץ הקודש ההיסטורית?


תוכניותייך כוללות באופן ברור גירוש עשרות אלפי יהודים מיישוביהם ומבתיהם. לכן עלינו להביא לידיעתך כי אנו איננו מתכוונים לעזוב את בתינו בשום תנאי
תוכניותייך כוללות באופן ברור גירוש עשרות אלפי יהודים מיישוביהם ומבתיהם. לכן עלינו להביא לידיעתך כי אנו איננו מתכוונים לעזוב את בתינו בשום תנאי. אתם תיאלצו להשתמש נגדנו בכוח כדי למסור את השטח, נקי מיהודים, לידי ארגוני הרוצחים, אש"פ והחמאס. זהו הכיוון אליו את מובילה את המזרח התיכון. האם כך נלחמת אמריקה למען הצדק ונגד הטרור האיסלאמי?

אנו מקוים כי דברים אלו יגיעו לידיעתך וישנו את הכיוון המסוכן שאת מובילה אליו. רק שליטה ישראלית בין הים והירדן תביא הענקת זכויות לכל בני האדם באזור, ותביא יותר שלום ואושר לכל תושביו.