היהודים והדרוזים בישראל

מדינת ישראל חזקה, טובה גם לרווחת הדרוזים וביטחונם.

תגיות: גוש קטיף
ד"ר מרדכי ניסן , א' בכסלו תשס"ח

הרהורים על רקע אירועי פקיעין

האירועים בכפר פקיעין חשפו צדדים רבים של יחסי יהודים-דרוזים בישראל. למדנו, לצערנו, שדורות של שיתוף פעולה וקשרי ידידות לא מבטיחים שלום וכבוד בין איש לזולתו. הובהר, כמו בראיון רדיו עם סגן השר מג'לה וואהבה, שאיש תקשורת יהודי מנוסה לא יודע שבן-שיחו מזדהה קודם כל כדרוזי ולא כערבי.


האירועים בכפר פקיעין חשפו צדדים רבים של יחסי יהודים-דרוזים בישראל. למדנו, לצערנו, שדורות של שיתוף פעולה וקשרי ידידות לא מבטיחים שלום וכבוד בין איש לזולתו
למדנו גם, לפי דיווח בטלוויזיה לאחר ההתפרצות, שהתיירות של ישראלים לפקיעין תיפגע. אולי נכון יותר לנסח זאת אחרת: התיירות של היהודים בפקיעין תיפגע, כי הרי הדרוזים של פקיעין ובכלל בני העדה בארץ הם גם ישראלים. פקיעין היא כפר ישראלי שרוב תושביו דרוזים, אם-כי אין אדם שיחלוק על ההגדרה הפשוטה שפקיעין היא אכן כפר דרוזי.

קצת היסטוריה

קשרים בין היהודים לבין הדרוזים החלו בשנות ה-30, והגיעו למיסוד פוליטי וצבאי סביב פרוץ הלחימה בארץ בשנים 1947-1948. הם העמיקו עם החלת גיוס חובה לבני העדה באמצע שנות ה-50, דרך הכרה בעדה הדרוזית כיחידה דתית-משפטית בפני עצמה ופתיחה של כל יחידות צה"ל למתגייסים הדרוזים, ועד טיפוס בדרגות הפיקוד והקצונה שלהם. זוהי השתלבות מרשימה של הדרוזים במערך ההגנה של ישראל. 

מאז שהם הופיעו על במת ההיסטוריה, הוכיחו הדרוזים לכידות עדתית, רגש כבוד, ורוח לוחמנית ללא חת על מכלול עקרונות חייהם. עם אנשים אלה בצידך, אתה יכול להיות סמוך ובטוח בכל מפעל משותף איתם. כל מאמץ כדאי, כדי שלא יעברו לצד האויב. האנרגיות הטבעיות של תושבי ההר הדרוזים, תשוקת החירות  ונכונות למאבק הן תכונות יקרות מפז של העדה הדרוזית. ישראל זכתה ביבול המבורך הזה שיש לשומרו בערכו הסגולי. זוהי גם חובה מוסרית של הכרת הטוב.  


שבט מאוחד ומיליטנטי זה, אבל לא פחות גם נעים-הליכות ונדיב-לב, נכון לכל צרה שלא תבוא. בלב ההכרה הקבוצתית יש חשד ופחד מגורמים זרים וממדינה שתלטנית
שבט מאוחד ומיליטנטי זה, אבל לא פחות גם נעים-הליכות ונדיב-לב, נכון לכל צרה שלא תבוא. בלב ההכרה הקבוצתית יש חשד ופחד מגורמים זרים וממדינה שתלטנית. עם זה, העדה משלימה עם המדינה בה היא חיה, במידה שמתכבדות דתם ושלימות וצניעות משפחתם.

חרף העובדה שהעדה קודמת בזמן ובערכה למדינה, יכולות העדה והמדינה לחיות בשלום בכפיפה אחת. זהו סוד הקיום בצוותא וברוח טובה משך שנים רבות של הדרוזים בישראל.


מערב מול מזרח, ואשם אחד

מבצע המעצרים של משטרת ישראל בפקיעין נולד מתוך הבנה לקויה של הפתרון לבעיות פשע ממוקדות. סוגיית האנטנה, והנזק שנגרם בעקבותיה בפקיעין החדשה צריכים היו להתלבן בצורה נאותה ובדרך מתחשבת.

שאלה מקומית אחרת שמבעבעת כמה שנים נוגעת לאכלוס יהודים בפקיעין, והשפעתו על מרקם היחסים המורכב בכפר. איך שלא יהיה, כל מעשה של אלימות מחייב התייחסות עניינית ביותר.

כיצד בכלל לטפל במצב שנוצר כעת ביחסי יהודים-דרוזים?

במזרח, למרות הדימוי המושרש במקומותינו על אלימות גורפת, עוסקים בקודים תרבותיים של שיח ואירוח, בסבלנות, סובלנות בין יריבים ושכנים, ובניית גשר של אימון תוך חתירה לפיוס. אין הדברים הללו לובשים מחלצות של מוסדות וחוקים. 


הרקע של אירועי פקיעין לא היו צריכים הפעלת מאתיים שוטרים בחשיכת הלילה בכלל. היה ראוי לפעול בלי נשק ובלי התלהמות מול בני פקיעין שהם חיילי צה"ל ושוטרי המדינה, בעלי רקורד של נאמנות למדינת ישראל
במובנים מסוימים, מדינת ישראל עוד לא נחתה במזרח-התיכון. היא מנפנפת מושגים מערביים בחלל התרבותי של המזרח, ומפגינה כוח גס ודורסני כדרך לפתרון של סכסוך פנימי עם ציבור מקורב אליה. הרקע של אירועי פקיעין לא היו צריכים הפעלת מאתיים שוטרים בחשיכת הלילה בכלל. היה ראוי לפעול בלי נשק ובלי התלהמות מול בני פקיעין שהם חיילי צה"ל ושוטרי המדינה, בעלי רקורד של נאמנות למדינת ישראל.

סמלי יישוב וסכסוכים למיניהם רבים הם: האוהל הבדווי והסולחה הערבית. בהכירנו את ברית הדמים והחיים המקודשת בין היהודים והדרוזים בארץ, יש להאמין ביכולת תמיד על ידי דיבור והבנה על מנת לסלק מכשול שנערם. על-כן המסקנה הבולטת מן הפרשה זועקת לחלל האוויר: המדינה כשלה בנקיטת שיטה כוחנית מול אחים לנשק ואזרחים טובים. היוצאים מן הכלל לא מאפילים על הכלל הטוב.        

מול העתיד

בימי טרום המדינה ומאז הקמתה, השכילה ההנהגה היהודית לרתום את הדרוזים לצידן של הציונות ומדינת ישראל. בתשתית הקשר צריך לציין את העובדות הבאות: מבחינה דתית, הדרוזים הם אינם מוסלמים, ומבחינה אתנית הם ספק ערבים. כתב קלסתר קבוצתי זה מזמין חיבור לעם ישראל.

לדרוזים אין שאיפות לאומיות-מדיניות: ירושלים אינה משאת נפשם ואין בעיית פליטים. השפה העברית ודגל הלאום אינם מוצרי תרבות פסולים הנכפים בכוח על הדרוזים, אלא דברים מובנים מאליהם של ההווי הישראלי. הדגל עוטף את ארון החלל הדרוזי שנפל במערכות ישראל, בדיוק כמו החייל היהודי.

מדינת ישראל חזקה, היא טובה גם לרווחת הדרוזים וביטחונם. מציאות מתהווה של ישראל כחלשה תעמיד בספק ובסכנה את ההחלטה ההיסטורית של העדה לעמוד לימין היהודים ולא הערבים בארץ-ישראל. ישראל תחטא כלפי עצמה וכלפי הדרוזים אם תיפגם הכדאיות של האופציה היהודית, מכיוון שהפן המשותף עולה בהרבה על המפריד בסוגיית היחסים העדינה הזו.