מסע הכפשה מסולף ומעוות

פגעו בנו כבית ספר ובעוד ארבע בנות בנות שמונה.

הרב אברהם גרנביץ' , י' בטבת תשס"ח

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
זה שבוע ימים שהתקשורת מכפישה ומשמיצה את התנהלות בית ספר "למרחב" אודות קליטת הבנות עולות אתיופיה. לתדהמתנו, מדובר במסע הכפשה חסר תקדים המסלף את העובדות לאין ערוך.


סברנו ועודנו סבורים כי התגוננות ומענה בעיצומו של מסע לינץ', בעוד אין אדם המעוניין לשמוע עובדות כהווייתן, הינו מיותר לחלוטין. ועל זה נאמר "והמשכיל בעת ההיא ידום"
הנהלת בית הספר בחרה שלא להגיב באמצעי התקשורת השונים, מאחר שההתלהמות היצרית לא הותירה מקום להסברים אמיתיים והגיוניים להתקבל. סברנו ועודנו סבורים כי התגוננות ומענה בעיצומו של מסע לינץ', בעוד אין אדם המעוניין לשמוע עובדות כהווייתן, הינו מיותר לחלוטין. ועל זה נאמר "והמשכיל בעת ההיא ידום". אך מאחר שפרשייה זו לא יורדת מהכותרות, ומאחר שנגרם חילול ה' גדול כשציבור שלם שומר תורה ומצוות מוכפש, ורואים אנו כי כוחו של לשון הרע גדול כל כך עד שחלחל גם בתוך מחננו, נראה שהגיעה העת לכתוב דברים כהווייתם.

אך קודם נבקש להודות לכל המחזקים, ובמיוחד לאלו שדנו אותנו לכף זכות למרות אי השתייכותם למעגל הקרוב של מוסדות "למרחב". וכבר אמרו חז"ל "במידה שאדם מודד בה מודדין לו". ישלם ה' שכרכם הטוב מן השמיים.

נקדים ונאמר כי בית הספר "למרחב" הינו מוסד פטור שבוחר את תלמידיו על פי הרקע הדתי- תורני של המשפחה. הרקע העדתי, מכל סוג, אינו מהווה גורם בעל משקל כלשהו. בבית הספר "למרחב" מתקבלים יוצאי כל העדות, ובלבד שרקע הבית הינו תורני במלוא מובן המילה. כמו כן הרקע הסוציו-אקונומי אינו מהווה כל שיקול בקבלת תלמידים, ועל כך יש לנו קבלות די והותר.

ולגופה של פרשייה:

עיריית פתח תקווה יחד עם הראשון לציון, הרב עמר שליט"א, פנו אלינו בבקשה לקבל תלמידות יוצאות אתיופיה לבית הספר. ישבנו על המדוכה והחלטנו להיענות לאתגר מתוך מטרה שהבנות תקבלנה חינוך דתי וערכי, על מנת שבעתיד תוכלנה להתערות בתוך החברה הדתית-לאומית במדינה. ככל הידוע לנו, אנו ביה"ס היחיד בארץ במעמד מוסד פטור שהסכים ברצון לקלוט בנות אלו.


כאשר הבנות נקלטו בבית הספר היה ברור שעקב מצבן הלימודי, במיוחד בהשוואה לרמתן של תלמידות כיתה ב' הרגילה שלא ניתן בשום פנים לשבצן במסגרת אינטגרטיבית, יש הכרח לשבצן בכיתה 'מקדמת'
כאשר הבנות נקלטו בבית הספר היה ברור שעקב מצבן הלימודי, במיוחד בהשוואה לרמתן של תלמידות כיתה ב' הרגילה שלא ניתן בשום פנים לשבצן במסגרת אינטגרטיבית, יש הכרח לשבצן בכיתה 'מקדמת'. לשם הבהרה אציין שקיימים פערים גדולים הן בשפה (קריאת וכתיבת עברית), הן בהבנת הנקרא והן במקצועות הלימוד האחרים. שילוב הבנות במצבן זה, קודם שקודמו, בכיתה אינטגרטיבית עלול היה לגרום להן לנזק קשה ביותר.

ואדגיש: 50 אחוז ממקצועות הלימוד בבית ספרנו הינם לימודי קודש: תורה, נביא, הלכות, תפילה ועוד. תלמידות בית הספר באות ממשפחות תורניות, וממילא הן מגיעות לבית הספר עם 'מטען קודם' רב. כאמור, שילוב הבנות העולות בכיתה רגילה היה יוצר מצב שהן היו "נבלעות" בכיתה ו"נסגרות", ולא ניתן היה לקדמן בכל דרך שהיא  (בכל כיתה כ-30 תלמידים, ולא הייתה כל אפשרות שהמורה תוכל להקדיש להן את תשומת הלב הנדרשת).

בנסיבות הנ"ל התקבלה החלטה שבשלב הראשון, בכדי שהבנות תוכלנה לקבל טיפול והעשרה אישיים תוך התאמת החומר הנלמד לרמתן ולהתקדמותן, אזי בשיעורים העיוניים תלמדנה הבנות בכיתה 'מקדמת', תוך הקצאת מורה מעולה מיוחדת ונפרדת כדי שתוכל להיענות לצרכיהן ולקדמן לרמה הרגילה. הכוונה המפורשת הייתה שכל בת תתקדם על פי יכולתה ורמתה, וכאשר תגיע לרמה נאותה היא תשולב בכיתה הרגילה.

עוד נוסיף כי מלבד המורה המחנכת, שולבו בכיתה זו עוד חמישה מורים מתוך צוות המורים הרגיל לצורך תגבור והעשרה נוספים במקצועות הקודש ובמקצועות הכלליים. כל זה נעשה תוך בדיקה מתמדת של התקדמות התלמידות בלימודים, על-מנת לשלבן בהדרגה בכיתות הרגילות בשעות נוספות, עד לשילובן המלא.


הטענה שכביכול נעשתה "הפרדה" מכוונת בין הבנות העולות ובין תלמידות בית הספר הינה בגדר השמצה זדונית ועלילת דם ממש. מחוץ ללימודים העיוניים שולבו הבנות העולות עם כלל התלמידות בכל פעילויות בית הספר
כל שעשינו היה בידיעה ובשיתוף עם מר שלומי, הממונה מטעם מינהל החינוך על שילוב העולים במוסדות החינוך השונים. התהליך שתואר לעיל הוסבר להורי הבנות שבאו להתרשם מבית הספר, ורק הורים שהביעו את נכונותם ורצונם באופי זה של קליטה שלחו את בנותיהם. נציין כי דרך זו של קליטה מקובלת במוסדות חינוך נוספים והיא הנכונה ביותר לטובת הבנות.

הטענה שכביכול נעשתה "הפרדה" מכוונת בין הבנות העולות ובין תלמידות בית הספר הינה בגדר השמצה זדונית ועלילת דם ממש. מחוץ ללימודים העיוניים שולבו הבנות העולות עם כלל התלמידות בכל פעילויות בית הספר. כך לדוגמא בשיעורי התעמלות, מוסיקה, מלאכה וכדומה, שולבו הבנות העולות בכיתה רגילה ולמדו ביחד עם התלמידות האחרות. כך הדבר גם בכל הפעילויות החברתיות האחרות בהן שולבו הבנות העולות בפעילות כלל בית הספר, לרבות: טיולים, פעילויות חברה, סדנאות יצירה, כינוסים, פעילויות לקראת חגים, ועוד ועוד.

את דברי הבלע והשטנה בעניין "הפסקות נפרדות" לא נותר לנו אלא לדחות בבוז ושאט נפש. הבנות שיחקו עם כל בנות בית הספר בכל ההפסקות, ועל כך יעיד כל הצוות החינוכי וכמובן כל בנות בית הספר. לא עלתה על דעתנו מחשבה נואלת שכזו, ואנו מרגישים נבוכים לעמוד ולהתגונן מול שקר גס שכזה. המשחק המשותף בהפסקות היה טבעי וברור מאליו, ואנו נדהמים עד היכן יכול הרוע להיסחף.

שמענו כי אנו מואשמים גם בכך שהורי הבנות לא הוזמנו לאסיפת הורים. ובכן, שקר נוסף: אסיפת ההורים התקיימה לאחר חנוכה, וההזמנות אז טרם נשלחו לאסיפה זו.
 

לסיום, נציין כי מפקח בית הספר ביקר בבית הספר בדק וחקר את העניין לעומקו, והביע שביעות רצון מלאה מהטיפול בבנות. המפקח גם שוחח עם ארבע הבנות שסיפרו לו שהן אוהבות את בית הספר, את הבנות ואת המורה
בעניין ההסעות: הבנות הוסעו במונית שאורגנה ושולמה על ידי מינהל החינוך בעיריית פתח תקווה. כך נוהג מינהל החינוך גם בבתי ספר אחרים, בהם הילדים משולבים בבית ספר המרוחק מאזור מגוריהם וזאת כדי להקל על הילדים.

כל הנ"ל מלבד העובדה שילדי בית הספר "למרחב" נוסעים בהסעה בחברה פרטית לה משלמים הורי התלמידים, וההתקשרות נעשית ישירות עם חברת ההסעות.

לסיום, נציין כי מפקח בית הספר ביקר בבית הספר בדק וחקר את העניין לעומקו, והביע שביעות רצון מלאה מהטיפול בבנות. המפקח גם שוחח עם ארבע הבנות שסיפרו לו שהן אוהבות את בית הספר, את הבנות ואת המורה. אין ספק שמלבד הנזק שנגרם לשמו הטוב של בית הספר, נגרם נזק לא פחות גם לארבע הבנות שהיו בעיצומו של תהליך קליטה ראוי ונכון.

אנו מתפללים ומייחלים לה' יתברך שייפסק מחול השדים ההזוי הזה שאין לנו ספק ששורשיו הם חשבונות פוליטיים שיצאו מכל פרופורציה, והפעם פגעו בנו כבית ספר ובעוד ארבע בנות בנות שמונה על לא עוול בכפן ובכפינו.

אנו תפילה כי יזכנו ה' להיות בין מקדשי שמו, ולהוסיף ולעסוק בעבודת החינוך של ילדי ישראל לעבודתו יתברך.