ישיבת גויים בארץ ישראל

דיון מעמיק, רחב, לא גזעני, עדין וברור על הבעיה.

אהרון בן טוביה , ג' בשבט תשס"ח

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

ברצוני להזכיר למי שלא חשב שאם עם או יחיד עומדים לפני בעיות רבות וקשות, לא מתחמקים ממנה או מחלק מהן. בדרך הזאת לא נפתור אף בעיה כי כולן קשורות בקשר אחד. יש בעיה אחת שרובנו בורחים  ממנה והיא ייבוא גויים רבים לארץ ישראל. טבעי, כי תוצאה מזה יהודים מתבוללים בתוכם, מעתיקים התנהגותם, ומאבדים צביון יהודי. ובמצב כזה של שתיקה, זה פשוט הסכמה לחיסול העם היהודי בארצו בלי ירי, גזים ותנורים.


רוב גויים המגיעים לארץ הם מארצות חבר העמים. מספרם נסתר על ידי ממשלות וסוכנות היהודית, אבל ממקורות שונים אנו יכולים להאריך את מספרם כ - 500,000-600,000 מתוך מיליון הבאים
רוב גויים המגיעים לארץ הם מארצות חבר העמים. מספרם נסתר על ידי ממשלות וסוכנות היהודית, אבל ממקורות שונים אנו יכולים להאריך את מספרם כ - 500,000-600,000 מתוך מיליון הבאים. בשנת 1991 שר קליטה של אז, הרב פרץ,  בשובו מביקור בברית- המועצות הגדיר את אחוז הלא יהודים הבאים משם כ - 37 לפחות. נתונים חלקיים אנו יכולים להוציא מעיתון "שינוי" מספר 29 מדצמבר 2004: "300,000 אנשים היהודים למחצה הרוצים להיות יהודים... "ואיפה הלא יהודים למחצה? באותו העיתון לפני בחירות כבר מדובר על 350,000 גויים.

הממשלה והסוכנות לא רק שהם מביאים גויים, אלא הקימו עבורם מנהלת גיור. בסרט דוקומנטארי "אבא יהודי, אימא לא כל כך" שהוקרן בטלוויזיה בנובמבר 2004 , מתפאר על 20,000 גיורים תוך ארבע שנים. ממש קו יצור. רק לטיפש גמור לא ברור למה גויים מארצות העניות רוצים "להתגייר" בישראל. ידוע לנו מכתבי קודש שגיור הוא שבות לחיק העם היהודי. נשמות של אותם יהודי שלא רצו לקבל תורה במאמר הר סיני ואותם הגויים של אז שכן רצו, אבל פחדו מבני עמם. להבדיל מהייבוא של היום. עוד לפני מותו רבי מלובביץ זצ"ל התבטא בערך כך: "גוי לא יכול להתגייר, רק יהודי".

תופעות ניאו-נאציות בשנים האחרונות בארצנו, ריבוי שיכורים, בריונות וכו' הם ברובם מקרב גויים. ומה עם יבוא פלשמורה? רק לפני מספר ימים הממשלה החליטה להפסיק את הייבוא הזה, ומתן אזרחות ישראל לילדי עובדים הזרים.

בשיחותיי עם רבנים מעטים ונאמנים לתורה ומלימוד האישי ברור לי שזרם של מאות אלפי גויים לארץ הקודש הוא תוצאת מאמץ אדיר לבלום את גאולת ישראל הקרובה, להשמיד את עם ישראל דרך נשואי תערובת, גיורי שקר וכדומה. רבים מהיהודים שאני מכיר מודאגים מאוד מהשואה הזאת ולא רואים מוצא ממנה. תורתנו הקדושה בחומרה אוסרת ליהודים ייבוא גויים לארץ ישראל.


איפה אתם היום לוחמי "מיהו יהודי"? רוצה אני רק להוסיף שבתקופות השונות בתולדותנו עמים שונים היו המובילים בשנאה ליהודים. היום זה דווקא הרוסים. צחוק הגורל הוא שמאות אלפים מהם אנו הבאנו ארצה
בגמרא, עבודה זרה, קובעת שלא מקבלים גרים כלל בימות משיח. ואנו כבר נמצאים בימות משיח בשעה השביעית. גדולי רבני ישראל של דורנו עוד בראשית שואה הזאת זעקו והזהירו אותנו. בשנת 1990 בראשית העלייה מברית-המועצות רב כהנא זצוק"ל פנה לציבור הדתי ולרבניו: "איזה מין יהודים עולים עתה ארצה? כמה מהם אינם יהודים כלל? מדוע אנו נמנעים מלדון בנושא זה, ואיפה אותם יהודים דתיים אשר בעבורם  "מיהו יהודי" עד לאחרונה נושא כה יסודי אשר העולם כולו עמד עליו? ומהן הסיבות המעוררות בושה שעתה הם שותקים? "המגן" מס' 1 שנת 1990 .

איפה אתם היום לוחמי "מיהו יהודי"? רוצה אני רק להוסיף שבתקופות השונות בתולדותנו עמים שונים היו המובילים  בשנאה ליהודים. היום זה דווקא הרוסים. צחוק הגורל הוא שמאות אלפים מהם אנו הבאנו ארצה. כן, קודם כל אנחנו ולא ממשלות אחרות. כי שתקנו, כי לא היה איכפת לנו.  
                                                                                                  
מאמר הזה הוא רק מבוא לסיקור המקיף כל נושא של בעיה האיומה של ייבוא  גויים לארץ. בלי פתרונה לא נוכל לפתור את סידרת בעייתנו כולה. אני בטוח שחובתנו היא דיון מעמיק, רחב, לא גזעני, עדין וברור על הבעיה.