מה בין אדם לאדמה?

עם ישראל כשחסר לו חלק משטחו, הרי חסרה לו ההתגלות.

הרב שמואל יניב , י"ג בשבט תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

ארבעה רבדים יש בקשר בין האדם לאדמה:

הרובד הראשון - העבודה. באופן טבעי יש לאדם צורך נפשי לעבוד את האדמה, כמו שכתוב בבריאה: "לעבדה ולשמרה". גם אם העבודה לא מניבה יבול לאדם, היא בריאות לנפשו.


כשאדם נוטע נטיעה ורואה שהיא פורחת, עולמו נהיה יפה יותר והוא שמח ביצירה שיצר. העולם נהיה יפה יותר, וזה מרגש אותו שיש חיים מסביבו. הוא לא חי בעולם וירטואלי, אלא על הקרקע. האדם מרגיש, כביכול, שהוא קיבל חיוך מהשכינה
הרובד השני
- יצירה. כשאדם נוטע נטיעה ורואה שהיא פורחת, עולמו נהיה יפה יותר והוא שמח ביצירה שיצר. העולם נהיה יפה יותר, וזה מרגש אותו שיש חיים מסביבו. הוא לא חי בעולם וירטואלי, אלא על הקרקע. האדם מרגיש, כביכול, שהוא קיבל חיוך מהשכינה.

הרובד השלישי - אחריות ופרנסה. אדם מתחבר לקרקע מצד הפרנסה. האדמה מקיימת את האדם, וכאן בא לידי ביטוי גם קיומו של הזולת, המשפחה והעם. האדם צריך לקחת אחריות על חייו, והאדמה היא שותפה בכירה לקיום זה. ככל שאדם לוקח על עצמו אחריות אמיתית יותר, כך מעלתו משתבחת.

הרובד הרביעי - הקשר לשכינה בארץ ישראל. ארץ ישראל היא מקום השכינה והנבואה. לארץ ישראל יש נשמה יתירה, ולכן הארץ בעצמה צריכה לשבות בשביעית "ושבתה הארץ". לארץ יש קדושה עצמית, וכאשר האדם, המשפחה והעם מתחברים לקדושת האדמה, אזי מהותם נעשית יותר אצילה, רוחנית וקדושה.

החיבור לאדמה, לסלעים הוא חיבור ל"ארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך מראשית השנה עד אחריתה", וההתעלות הזאת היא נפלאה מאוד.

אשרינו שזכינו לחזור לארץ ישראל. לעבוד, להתפרנס ולהתקיים בה, ונזכה בעזרת ה' גם לנבואה ולכך שעם ישראל ישלוט בכל מרחבי הארץ. כשם שאם לאדם פרטי חסרה רגל הרי חסרה לו חלק מדמותו, כך עם ישראל כשחסר לו חלק משטחו הרי חסרה לו ההתגלות השלמה שאנו ראויים לה.

"תורת ה' תמימה משיבת נפש". ארץ ישראל שלימה משיבת נפש. עם ישראל שלם משיב נפש, ונזכה בעזרת ה' לגאולה שהיא חיבור כל השלמויות יחד.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".