ריפוי הלב

המקדש משרה שכינה בישראל, וזו "השתלת הלב" הבטוחה.

הרב ישראל אריאל , ד' באדר תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

כיצד יפתור המקדש את בעיות דורנו?

עצם הצגת השאלה מהווה בעיה. הראית מימיך יהודי המאמין בתורה מסיני ששואל: איך תפתור שמירת השבת את בעיות דורנו?!


הבעיה היא אנחנו, לא המקדש. נהיה כנים: השאלה שעלינו לשאול היא איך נפתור את הבעיה שהר הבית נעזב בחורבנו ארבעים שנה. איך נפתור את חילול השם הנורא?
הבעיה היא אנחנו, לא המקדש. נהיה כנים: השאלה שעלינו לשאול היא איך נפתור את הבעיה שהר הבית נעזב בחורבנו ארבעים שנה. איך נפתור את חילול השם הנורא? הכל, כולל עולם התורה, מנהלים מלחמת חורמה ברעיון שמא יקום מישהו חס ושלום ויבנה את המקדש. זו הבעיה!

ניטול לדוגמא קטע ממאמר שהופיע בעיתונות בעצם הימים האלה על ידי רב בישראל, הכותב בעניין הר הבית והמקדש: "עוד ארוכה הדרך...  עוד הרבה חסד... עוד הרבה אהבת ישראל... עוד הרבה מחוסרי עבודה... עוד הרבה עניים... עוד הרבה רעבים". אכן, מחלות קשות יש לרפא בדורנו: בעיות מוסר, שחיתות, ושאר עוברי עבירה, אך כיצד נפתור אותם?

עונה על כך הכוזרי (ב', ל"ב): "אנחנו, כאשר נפגע לבנו הוא בית מקדשנו, נחלינו, וכאשר ישוב 'ליבנו' לאיתנו – נירפא גם אנו". הכוזרי איתר את סיבת המחלה: הלב! המקדש! לכן המקדש הוא גם הפתרון למחלות הדור. לא הרגל חולה, לא העין ולא האוזן, הלב חולה! "נפגע ליבנו!" והטיפול בלב ירפא את שאר המחלות.


אי אפשר לרפא את הלב באקמול, ואי אפשר לרפא את חורבן המקדש זה אלפיים שנה בסנדוויץ' לעני. משייבנה המקדש וכל ישראל יעלו לרגל בשירה והלל לעבוד לפני ה' במקדשו, יבואו גם 'אהבת ישראל' וכל השאר
הבה נראה, כיצד מטפלת התורה במחלות מן הסוג האמור. כשישראל קמים לצחק מול העגל ומשה שובר את הלוחות, מהו התיקון לחטא? 'ועשו לי מקדש'! וכדברי הספרי (דברים א'): "עבדו ישראל עבודה זרה? הרי הם חייבים כליה! יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב עגל!". וטעם הדבר מבואר ביומא (נ"ז) "'השוכן אתם בתוך טומאותם', אפילו בזמן שהן טמאין שכינה שרויה ביניהן!". המקדש משרה שכינה בישראל, וזו 'השתלת הלב' הבטוחה והמוצלחת ביותר.

אי אפשר לרפא את הלב באקמול, ואי אפשר לרפא את חורבן המקדש זה אלפיים שנה בסנדוויץ' לעני. משייבנה המקדש וכל ישראל יעלו לרגל בשירה והלל לעבוד לפני ה' במקדשו, יבואו גם 'אהבת ישראל' וכל השאר. כשיש לב רחב נמצא הפתרון לעניים ולסובלים. הלב הבריא יזרים לכל הגוף הישראלי את כל הערכים שנרמסו.

דומה, שאז יימצא גם פתרון פשוט למחוסרי העבודה: בנין המקדש יספק עבודה למאות אלפים מישראל. הכל יעסקו בבניין הבית והכלים: חוצבים, סתתים, נהגים ועוד. הנשים יעסקו באריגת פרוכות ובגדים... והרי לנו פתרון פשוט לבעיית העניים והרעבים.

נהיה כנים! נפסיק להתחמק בתירוצים. נרפא את 'ליבנו'! נבנה את המקדש ובכך יבוא מזור לא רק לתחלואי דורנו, אלא לתחלואי העולם כולו.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".