אשת פוטיפר

הגלישה באינטרנט ללא מסנן נחשבת איסור מן התורה.

צבי פישמן , ה' באדר תשס"ח

בימים אלה, ימי תיקון השובבי"ם, אני מעודד חברים להשתתף בתפילות השובבי"ם הליליים, שנועדו לטהר את האדם מעבירות בענייני אישות וצניעות. מי שמגיע לערב כזה חש את התרוממות הנפש הגדולה, אך רבים דוחים את הרעיון מלכתחילה בטענה ש"זו קבלה", "זו חסידות", "איפה זה כתוב בשולחן ערוך?"

בחודשים האחרונים מופיעות על לוחות המודעות ברחבי הארץ מודעות המכריזות על תפילות שובבי"ם, "תיקון היסוד". המילה שובבי"ם מורכבת מראשי התיבות של שמות שש הפרשות הראשונות בספר "שמות": שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. על פי הקבלה יש בשש הפרשות הללו, המספרות את סיפור יציאת מצרים, סגולה לזיכוך עבירות בענייני אישות וצניעות, המכונות פגם הברית או פגם היסוד. (האריז"ל, שער הייחודים, 4: 3). מאחר ששנה זו היא שנה מעוברת, כוללת תקופת ה"שובבי"ם" שבועיים נוספים, הנקראים ת"ת, כלומר פרשות תרומה ותצווה.

בספרו "אורות הקודש" כותב הרב קוק: "וימים יבואו והתרבות הכללית תביט בהערצה נשגבה על הוד אלוה, הפרוש בתוך המחשבות, הנראות כחשכות לעומדים בגסות הנטייה ובשובבות הדעת מחוץ למחנה ישראל, המקושרות בתיקוני היסוד, וכל דברי הצומות וזעקתם, אשר לשובבים, שבמוסר הרזי. 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה'". (חלק ג' פרישות לד).


גם אנשים נשואים ותלמידי חכמים חייבים לעשות מאמץ לחזור בתשובה בתקופת ה"שובבי"ם
הרבי מצאנז-קלויזנבורג, מנהיגם של חסידי צאנז ומייסדו של המרכז הרפואי "לניאדו" בנתניה, הדגיש שגם אנשים נשואים ותלמידי חכמים חייבים לעשות מאמץ לחזור בתשובה בתקופת ה"שובבי"ם" ("הליכות חיים", הפרק על "שובבי"ם"). עם הגעת ימי ה"שובבי"ם" היה הרב נושא דרשות נלהבות כדי לעורר את חסידיו. הוא אמר שהחזרה בתשובה בימים אלה חשובה יותר מאשר בימים הנוראים!

בתיקון "שובבי"ם" שנערך באחרונה לאורך כל הלילה בחולון, הסביר המקובל הרב אליהו ליאון לוי, שמאחר שאנו מצויים באלף השישי של ההיסטוריה, המקבילה לספירה "יסוד", אומות העולם מנהלות נגדנו מלחמה רוחנית אכזרית בדיוק בתחום הזה, עצם יסוד קדושתנו. זהו הגורם למחלת הפריצות שבה נגועה החברה בישראל כיום, הרב אמר.

הרב לוי אומר כי אתרי אינטרנט אסורים מנתקים את עם ישראל מאלוקיו. במיוחד נכון הדבר לגבי הצעירים, אשר מזהמים כל כך את נפשותיהם בצפייה בפורנוגרפיה, עד כי אינם מסוגלים להתרכז בלימודיהם. הוא מסביר כי על פי הקבלה קשורות העיניים לעולמות הרוחניים העליונים ביותר, ועל ידי הסתכלות במראות אסורים אנו מביאים זוהמה רבה על נפשותינו ומנתקים את עצמנו מכל הקודש, מהערוצים הרוחניים הנעלים המביאים ברכה לאומה.

"זהו האיום הרוחני המסוכן ביותר לאומה היהודית מאז שעמלק תקף אותנו בצאתנו ממצרים", קובע הרב. הוא מסביר כי התחבולה של עמלק הייתה לפתות את ישראל לזימה וכך להחליש את הקשר עם ה', המגן עלינו מכל צרה.

מחקר שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא הצפייה של בני הנוער באתרי פורנוגרפיה באינטרנט מגלה כי 60% מהצעירים מודים שהם גולשים באתרים פורנוגרפיים באופן קבוע. אמנם לא נעשה סקר מיוחד על הציבור הדתי, אך רבנים מהעולם הדתי לאומי מזהירים שהמגיפה הסתננה גם לבתינו.


מאחר שקיים פתרון פשוט ולא יקר – התקנתו של מסנן פיקוח וביקורת, המונע את הכניסה לאתרים אסורים – נשאלת השאלה מדוע הורים דתיים אינם עושים זאת
הרב אלישע אבינר כתב במספר הזדמנויות, כי דרושה מערכה חינוכית חזקה מאד כדי להתמודד עם סכנה זו. מאחר שקיים פתרון פשוט ולא יקר – התקנתו של מסנן פיקוח וביקורת, המונע את הכניסה לאתרים אסורים – נשאלת השאלה מדוע הורים דתיים אינם עושים זאת. ייתכן שהדבר נובע מחוסר מודעות. ייתכן שהסיבה היא גישה של הכחשה, שכביכול "זה לא יכול לקרות בביתנו".
ייתכן גם שהורים מסוימים הם עצמם, לא פחות מילדיהם, נתפסים במלכודת התועבה. על פי הרב אלישע אבינר, הורים שיש בביתם אינטרנט ללא חוסם אתרים הם מפירי חוק נגד ילדיהם.

הגלישה באינטרנט ללא מסנן נחשבת איסור מן התורה: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול".

ההסתכלות בתמונות ארוטיות, בין אם הן מופיעות במודעות, בעמוד הבית של "Yahoo", או באתרים אחרים, היא עברה על מצוות רבות בתורה, כולל:

"קדושים תהיו";
"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם";
"והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר";
"ונשמרת מכל דבר רע";
"אל תפנו אל האלילים";
"הישמר לך פן תינקש אחריהם";
"ולא תביא תועבה אל ביתך".

מאז ומעולם לימדונו חכמינו כי הפריצות גורמת ניתוק בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אויבינו יודעים זאת, ולכן הם מגייסים את כל האמצעים והטכנולוגיה כדי לגרום לנו לחטוא. זו הייתה האסטרטגיה שלהם מאז ימי עמלק, מדיין ויוון, ועד לתעשיית המיליארדים של הפורנוגרפיה באינטרנט כיום. האויב הנורא פלש לגבולות

הטריטוריאליים שלנו, כמו סוס טרויאני, ואף קנה לו מקום של כבוד בביתנו. כיום האינטרנט הוא בבחינת אשת פוטיפר. כל מי שיש לו חיבור לאינטרנט עומד בפני ניסיון כמו ניסיונו של יוסף עם אשת פוטיפר. אלפי פיתויים מצויים במרחק של קליק אחד.

סכנה איומה טמונה בגלישה באינטרנט ללא פיקוח. להכרה בסכנה זו יש חשיבות מיוחדת דווקא בימים אלה, שבהם ישראל מוקפת מכל עבריה טילים קטלניים ונתונה בסכנה פיזית גדולה.

הרב ליאון לוי אמר בדרשתו בפני קהל ה"שובבי"ם" הגדול, שהנשק האמיתי שלנו נגד אויבינו הוא לא הטנקים והמטוסים, אלא הקשר שלנו עם הקב"ה. מעבר לגבורה הצבאית, הקדושה של עם ישראל היא המנצחת את אויבינו. הרב הזכיר שבמלחמת לבנון עמד חיל האוויר המפואר שלנו חסר אונים נגד הקטיושות של החיזבאללה.

אין זו רק העוצמה הצבאית המגינה עלינו בפני הטילים המאיימים מהצפון ומהדרום, אלא השכינה השורה במחננו, כפי שהתורה מעידה: "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך". (דברים כ"ג, ט"ו) .


הצטרף למאבק נגד אויבינו, ובה בעת הצל את עצמך ואת ילדיך – התקן עוד היום חוסם אתרים אסורים, המצוי לרוב ב"ה בשוק
כל אחד מאיתנו יכול למלא תפקיד בתהליך זה של היטהרות לאומית, ולשמור שטומאת אומות העולם לא תעבור את סף ביתנו באמצעות אותו סוס טרויאני, האינטרנט. אנו, שאין בנו אותו מורא שמים שהיה ליוסף, מאיפה נאזור כוח להתגבר על הפיתוי? בשבילנו סייעתא דשמיא מתגלמת בדמות מסנן מחשבים.

הצטרף למאבק נגד אויבינו, ובה בעת הצל את עצמך ואת ילדיך – התקן עוד היום חוסם אתרים אסורים, המצוי לרוב ב"ה בשוק, וניתן אפילו להתקינו בחינם.

בביתנו יש ליתר ביטחון שלושה מסננים: מגן-עין של בזק; 9K מגן-רשת; ואינטרנט רימון הישראלי.

גם כדאי לשים לב למודעות על השבוע האחרונה של תפילות ה"שובבי"ם". המקובל, הרב ליאון לוי, יערוך תיקון לילי בכותל ביום חמישי בלילה, ט' באדר א', פרשת תצווה. התפילה תחל בשעה 23:30. יהיה זה ערב התעלות רוחנית עם שירה, זעקה, לימוד, וקריאת תיקונים ותהילים נגד טילים עד הבוקר. אלפי אנשים אמורים להגיע.


קטע מתיקון השוב"בים תשס"ז