מה יחס התורה לאסטרולוגיה וגילוי עתידות?

"תמים תהיה". לא לסמוך על מה שהכוכבים ומזלות מראים.

הרב יצחק הלוי , י"ח באדר תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

בטחון בה'

בעבר, נהגו מוציאי לוח השנה להדפיס בלוח את תחזית מזג האוויר למשך כל ימות השנה. "דברי נבואה" אלו כונו בשם "חזון הרוחות". ומספרים שכשהגיעה שעתו של "בעל הלוח" להסתלק מן העולם, קרא לבנו ואמר לו: "בני, ראה רכוש אין לי, אבל יש לי את סוד "הלוח" שהוא שקול כנגד כל הון שבעולם ואותו אוריש לך".  "אבא, 'סוד' זה, מה הוא?", חקר הבן. השיב החולה: "כשתגיע ל'חזון הרוחות', לעולם אל תנבא שלג בתמוז ולא חמסינים בשבט...


בעבר, נהגו מוציאי לוח השנה להדפיס בלוח את תחזית מזג האוויר למשך כל ימות השנה. "דברי נבואה" אלו כונו בשם "חזון הרוחות"
יש בהקדמה זו כדי למצות את השקפת היהדות על מגלי העתידות למיניהם.

נצטווינו בתורה: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך! (דברים י"ח), וכתב על כך הרש"ר הירש: "ה' לבדו קובע את עתידנו, ורק רצונו הוא קנה-מידה למעשינו... לא הזיות חולניות של מנחשים וכדומה... רק מה' היינו שואלים דבר על עתידנו, אילו הייתה ידיעת העתיד דרושה לאדם ה"תמים" כל עיקר... אכן ה"תמים" מבטל את עצמו לה'... ודעתו נתונה רק לתפקיד המוטל עליו בכל הווה.  ואשר להצלחתו ולכל עתידו הוא משליך את יהבו על ה'... ה"תמים"... הוא שלם, ודאגה אינה חודרת אל ליבו. הדרישה החיובית "תמים תהיה..." מצפה שנתרחק גם משאר כל הסוגים של גילוי עתידות מדומה".

כחלק מהיחס השלילי לגילוי עתידות, יש לציין את דברי התוספות (שבת קנ"ו ד"ה כלדאי), שמזהים בין האיסורים הנובעים מ"תמים תהיה" לאסטרולוגיה. גם הרמב"ן (השמטות ל"ספר המצוות", מצוות עשה ח') מונה בכלל המצוות את מצוות "תמים תהיה" שלא לסמוך על מה שהכוכבים ומזלות מראים. ואנו אין לנו אלא לבטוח בה', וזולת זה הכל הבל. ומוסיף בפירושו לתורה "וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו, רצונו לומר: מאורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם. ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים".


גם הרמב"ן (השמטות ל"ספר המצוות", מצוות עשה ח') מונה בכלל המצוות את מצוות "תמים תהיה" שלא לסמוך על מה שהכוכבים ומזלות מראים. ואנו אין לנו אלא לבטוח בה', וזולת זה הכל הבל
ומעשה בחתן וכלה שהכל כבר היה ערוך ומוכן ליום חתונתם. והנה, מישהו הציע לחתן "לבדוק התאמה באמצעות השמות" שלו ושל רעייתו לעתיד. פנה החתן אל  "אחד המקובלים" שבדק ומצא שאין התאמה, ו"פסק" על ביטול השידוך לאלתר. החתן שחרב עליו עולמו בבשורה זו, פנה ל'סטייפלר' זצ"ל. הגאון זצ"ל כעס מאד על ה"פסק" שניתן, הרגיע את החתן, ברכו בברכת הדרך והבטיחו שתפילה מחוללת פלאים. ואכן הזוג נישא, וזכה להקים בית נאמן בישראל.

בנוסף לגבי העתיד, חשוב שנזכור את כוחה של התפילה. נחשוב לרגע שאם בן או בת זקוק לעזרתו של אבא, האם יפנה אליו באמצעות קוסם?! והרי משה רבינו גלה את אוזנינו: "ומי גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו, כה' אלוקינו - בכל קוראינו אליו!" (דברים ד').

מסקנה: העבר - אַיִן! העתיד - עדיין! ההווה - כהרף עין! ואם כן דאגה - מניין? ותפילה - מועילה בכפל כפליים!

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".