תוכו אכל, קליפתו זרק

האינטרנט מסיר מחסום, ומאפשר להגיע לאני האמיתי שלנו

תגיות: גוש קטיף
הרב שמואל אליהו , כ"א באדר תשס"ח

שו"ת באינטרנט וב-s.m.s, מהם המעלות והחסרונות?

אומרים על השותי"ם באינטרנט ובפלאפון שהם ממפיצי התורה הגדולים שבדורנו. אולם לכל מעלה גדולה יש בצידה חסרון גדול, וכך גם בשותי"ם הללו. לכן חשוב שננקוט בדרך של "תוכו אכל וקליפתו זרק", וכך נרוויח את התועלת ונזרוק את ההפסד.


אומרים על השותי"ם באינטרנט ובפלאפון שהם ממפיצי התורה הגדולים שבדורנו. אולם לכל מעלה גדולה יש בצידה חסרון גדול, וכך גם בשותי"ם הללו
בטרם נתייחס למעלות והחסרונות, חשוב לציין שהשותי"ם הללו אינם במעלת השותי"ם המודפסים. בשותי"ם המודפסים יש בירור הלכה לא ידועה, וכאן יש תשובות על דבר ידוע. דומה הדבר לשאלות שכל רב בעולם נשאל ועונה בטלפון או בדרך בבית הכנסת.
החיסרון הראשון הוא מספר המילים המוגבל של השאלה והתשובה. אם יודעים שיש שאלות שעונים עליהם רק בטלפון או פנים אל פנים ניצלים מחיסרון זה. החיסרון השני, שיש אנשים שחושבים שלצורך השותי"ם יש 'היתר' להשתמש באינטרנט ובפלאפון לא כשר. צריך לומר לכל שואל שעדיף לא להתחבר לאינטרנט אם אינו צריך מאוד, בוודאי לא בשביל השו"תים הללו.

אולם יש גם מעלות לשו"ת באינטרנט או ב-s.m.s  יותר משו"ת בטלפון בכמה תחומים:

א. הרבה שאלות שלא נעים לשאול בטלפון מעיזים לשאול ב-s.m.s או באינטרנט.

ב. העובדה שהשאלות מתפרסמות, נותנת אפשרות לאחרים ליהנות וללמוד מהם. לפני שנים עניתי כמה אלפי תשובות באתר "כיפה" ו"מוריה", ועד היום אני פוגש אנשים שלומדים מהשאלות הללו.

ג. אפשר לענות לשואל אפילו אם הרב לא היה זמין בשעה שנשאלה השאלה. השאלה מחכה בפלאפון, והרב עונה לשואל בזמנו הפנוי. בזכות הנוחות הזו, מאות תשובות ניתנות לאנשים מידי יום וכך הם נוהגים על פי ההלכה.

לסיכום, אספר על אדם שהתקרב ליהדות ושאל אותי הרבה שאלות דרך האתרים הללו. אותו אדם התחזק מכך ,וחזר בתשובה שלימה דרך האתר. יום אחד הוא הזדמן לצפת, נכנס לשיעור שלי, אך לא דיבר איתי מאומה. לאחר שחזר לביתו, הוא שלח לי אימייל, בו הוא כתב לי: "הייתי בצפת ורציתי לפגוש אותך כי דרכך חזרתי ליהדות, אך ראיתי אותך עם הכובע והחליפה השחורים ולא הייתי יכול לגשת אליך. יש בי רתיעה ממי שלבוש שחורים" (בוודאי שזו טעות, אבל זה המצב).
 

עניתי לו שה"אני" האמיתי שלי אינו התחפושת החיצונית שהוא ראה בצפת. האני האמיתי הוא התוכן שהוא קורא בתשובות אם זה מתאים לו שימשיך לשאול וללמוד דרכם
"אני יודע שזו טעות שלי, לא יכולתי לגשת אליך. עכשיו אני רוצה להיות ישר עם עצמי, ולדעת האם במצב הזה אני יכול להמשיך לשאול אותך? התשובות שלך מאוד מתאימות לי ומקדמות אותי".

עניתי לו שה"אני" האמיתי שלי אינו התחפושת החיצונית שהוא ראה בצפת. האני האמיתי הוא התוכן שהוא קורא בתשובות אם זה מתאים לו שימשיך לשאול וללמוד דרכם.

אני מספר זאת, כדי שנבין שלעיתים בגלל צורתנו החיצונית יש לאנשים מחסום ללמוד מאיתנו תורה. האינטרנט מסיר מחסום זה, ומאפשר לאנשים להגיע לאני האמיתי שלנו.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".