יש לבטל את המבחנים הפסיכומטריים

להבטיח סינון אובייקטיבי ונכון של הסטודנטים.

פרופ' שלווה צביון , כ"ה באדר תשס"ח

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

אני פונה אל הנהלת משרד המדע ואל הנהלות אוניברסיטאות ישראל בבקשה לבטל את המבחנים הפסיכומטריים כמבחני הקבלה של האוניברסיטאות. העניין הוא בכך, כי המבחנים הללו לא מעריכים נכונה את הידע, היכולות והפוטנציאל של התלמידים העוברים אותם.


בדרך זאת, המבחנים לא רק שאינם מעריכים בצורה לא אובייקטיבית את הידע, הכישרון והפוטנציאל של הילדים, אך בו זמנית מרחיבים את השסע העמוק בחברה הישראלית
במבחנים הללו מספיקים יותר אלו אשר עברו באופן פרטי קורס הכנה קצר ביותר ואשר גם מבורכים במחשבה מהירה ביותר. אך קורס קצר טווח לא מסוגל להעניק לתלמידים מאגר מידע עמוק בתחומים ספציפיים ולימודיים, הוא רק עוזר לקבל ציון גבוה יחסית בבחינה הפסיכומטרית. אך ורק ילדים ממשפחות מבוססות מסוגלות לשלם עבור קורס יקר מאוד שכזה. פרט לכך, ילדים ממשפחות משכילות רוכשים ידע רב יחסית במוסיקה קלאסית, באומנות ובתחומי ידע כללי אחרים יחסית לילדים ממשפחות פחות משכילות. כל זאת, ברור מאליו, כמו כן משפיע על תוצאות ציוני המבחנים הפסיכומטריים.

בדרך זאת, המבחנים לא רק שאינם מעריכים בצורה לא אובייקטיבית את הידע, הכישרון והפוטנציאל של הילדים, אך בו זמנית מרחיבים את השסע העמוק בחברה הישראלית. הם נותנים בבירור קדימות לילדים ממשפחות מבוססות בעלות רמת השכלה גבוהה, ביחס לילדים ממשפחות עניות יותר ומשכילות פחות.

על מנת לקבוע את דרגת חוסר האובייקטיביות של המבחנים הפסיכוטכניים, יש לערוך בדיקה סטטיסטית פשוטה כדי לקבוע את היחס בין הצלחת הסטודנטים בלימודיהם בתארים שונים באוניברסיטאות לבין הציונים שקיבלו אותם סטודנטים במבחני הקבלה הפסיכוטכניים.

חושבני, כי סינונם של המועמדים ללימודים על פי ציוני הבגרות בלבד, גם איננו אובייקטיבי מספיק. ידוע לכל הוא שבתי ספר שונים בישראל מספקים רמות שונות של לימוד.


המרצים באוניברסיטה, הבודקים את בחינות הקבלה לפי תחומי ההתמחות, יוכלו לא רק לבדוק את הידע בתחומים, אלא גם לבדוק את כישרון המועמדים ואת הפוטנציאל שלהם
לפיכך, אני מציעה ליצור בנוסף בחינות כניסה לאוניברסיטאות. כל פקולטה צריכה לערוך בחינות קבלה בנושאים המתאימים לפי אותה פקולטה. לדוגמא: עבור מחלקת המתמטיקה – מבחנים במתמטיקה (בהתאם לתוכנית הלימודים), עבור מחלקת הפיזיקה – מבחנים בפיזיקה ובמתמטיקה, עבור מחלקת ההיסטוריה – מבחנים בהיסטוריה וכיו"ב.

המרצים באוניברסיטה, הבודקים את בחינות הקבלה לפי תחומי ההתמחות, יוכלו לא רק לבדוק את הידע בתחומים, אלא גם לבדוק את כישרון המועמדים ואת הפוטנציאל שלהם.

גישה מורכבת שכזאת, בגרות + מבחני כניסה, תאפשר להעריך בצורה אובייקטיבית הרבה יותר את הידע, היכולות ואת הפוטנציאל של הסטודנטים העתידיים.

ייתכן כי זה יסבך לא מעט את תהליך הקבלה, אך יבטיח סינון אובייקטיבי ונכון של הסטודנטים.