ה"חשבון" וה"נפש"

נאמין, כי כל העובר עלינו בעת הזאת הינו ביד מכוונת.

ברוך גוטמן , ד' באדר ב תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

בעקבות רצח היהודים בהיכל קודש הקודשים של עולם התורה הדתי – ציוני, אנו נקראים לחשבון נפש.

שני מסלולים ניצבים בפני המאמין בעמדו למול משבר וצרה: הדרך האחת היא להעצים יותר ויותר את דרכו, בה הלך עד כה. לעומת זאת, הדרך השנייה היא לנטוש את דרכו וללכת בדרך אחרת.


כציבור מאמין ההולך בדרכו של מורה הדרך שלנו, הרואה הגדול, מרן הרב קוק זצ"ל, אנו נדרשים לחשבון מעמיק בשני המוקדים של חיינו - החיים הרוחניים והחיים הלאומיים
כציבור מאמין ההולך בדרכו של מורה הדרך שלנו, הרואה הגדול, מרן הרב קוק זצ"ל, אנו נדרשים לחשבון מעמיק בשני המוקדים של חיינו - החיים הרוחניים והחיים הלאומיים:

1. החיים הרוחניים. בעת הזאת, יותר מתמיד, אנו קרואים להעמקת הקשר שלנו עם בורא עולם. הקשר הזה בנוי על לימוד תורה, קיום מצוות ותרבות יהודית. אין ספק, כי בורא עולם רואה את מעשי החסד, בהיקפים עצומים, שהציבור שלנו נדרש לו בעת הזו. באותו האופן, יש לנו את הכוחות להגביר ולהעצים את לימוד התורה וחינוך הילדים שלנו. אם אנו מוציאים כספים רבים למען החינוך של ילדינו, זה לא עולה בקנה אחד עם הכנסת ומימון העיתונים הגדולים. אם אנחנו דואגים יומם וליל שילדינו ילמדו במוסדות החינוך הטובים ביותר, זה לא מסתדר עם העובדה שילדינו לא רואים אותנו מקדישים את עיתותינו ללימוד תורה.

דרך החיים האמונית דורשת מאיתנו, למשל, להימנע מצריכת תקשורת המונים שאינה עולה בקנה מידה של התורה. כן, אין סיבה שהציבור שלנו יממן מכספו את העיתונים הגדולים. יש לנו תקשורת נקייה ויפה משלנו ואותה יש לחזק. לא, זה לא נקרא להתנתק אלא להיפך, להתחבר ליושב במרומים.


ממשלת ישראל גירשה ורוצה להמשיך לגרש את טובי בניה מחבלי ארץ בראשית, התגובה לכך תהיה כניסה שלנו אל ערי המרכז על מנת להשפיע ולקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים
גם במישור של אדם לחברו נמצינו למדים שיש לשוב על עקבותינו ולחזק את מה שכולנו כבר יודעים: יושר, ניקיון כפיים וצדק חברתי, בראש ובראשונה בתוך החברה שלנו. הם הכיוון במסילה העולה בית אל.

2. החיים הלאומיים. הגיע הזמן שנפסיק להעריץ את מוסדות השלטון שלנו. נכון, אנו מחויבים בכבודם, אך עלינו לזכור כי רעיון המדינה היהודית היקר לנו מאוד, כפי שראה אותו מורה דרכינו מרן הרב קוק זצ"ל, נובע מתוך עמדה של תורה ולא להיפך. יש וניתן לצמצם את הפן המעשי של רעיון זה.

ממשלת ישראל מתייחסת לחינוך הדתי כאל דבר שיש להילחם בו, ועל כן היא מצמצמת את התקציבים לחינוך זה. התגובה הראויה לכך צריכה להיות שליחת בנינו לצבא (כי איננו רואים בו אויב), אך לא לחטיבות הקרביות. התרומה למדינה יכולה להיעשות גם בקריה בתל אביב. הם, אחינו בעלי הדעה השמאלית ובעלי ההון, הם ישלחו את טובי בניהם לשדה הקרב ויספגו את מה שהכינו לנו מזה שנים.

ממשלת ישראל גירשה ורוצה להמשיך לגרש את טובי בניה מחבלי ארץ בראשית, התגובה לכך תהיה כניסה שלנו אל ערי המרכז על מנת להשפיע ולקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים. נשאיר את הגבולות ה"בטוחים" לאחינו, בעלי הדעה השמאלית ובעלי ההון, כדי שהם יספגו את הקאסמים, הקטיושות והגרדים.


אהבת חינם ואחדות תמיד היו נר לרגלינו ואנו נמשיך בהם ביתר שאת. אולם בכל מה שקשור לפן המעשי בקשר שלנו עם מוסדות המדינה ראוי שלא נישאר אדישים, אלא נדע להגיב ממקום של עוצמה וגאווה ולא ממקום של רפיון וחולשה
בית המשפט העליון אינו מתייחס כראוי למעמדו כ"בית דין גבוה לצדק", בלשון המעטה. התגובה שלנו תהיה להעדיף את בתי הדין הרבניים, בהם יושבים הרבנים שלנו, האנשים שאנו למדנו איתם במוסדות החינוך. לא קוראים לזה התנתקות, אלא להיפך, זה התחברות. זוהי התחברות לעולם המשפט היהודי ואין לנו מה להתבייש בו.

למול תרבות מערבית שמפילה גם בנו חללים, עלינו לחזק ולהתחזק בשמירת הצביון המיוחד שלנו.

אהבת חינם ואחדות תמיד היו נר לרגלינו ואנו נמשיך בהם ביתר שאת. אולם בכל מה שקשור לפן המעשי בקשר שלנו עם מוסדות המדינה ראוי שלא נישאר אדישים, אלא נדע להגיב ממקום של עוצמה וגאווה ולא ממקום של רפיון וחולשה.

נאמין, כי כל העובר עלינו בעת הזאת הינו ביד מכוונת. נפנה מבטנו ותפילתנו ליושב במרומים שישלח לנו עצה נכונה לכלכל את צעדינו בתבונה. נתפלל כי ישלח לנו ה' מנהיג ראוי לדורנו שיוביל אותנו ואת כל עם ישראל אל חוף מבטחים.