פגיעה במרכז הרב – פגיעה בלב האומה

להרים את הדגל של אחדות עם ישראל כולו.

תגיות: גוש קטיף
הרב אברהם מלמד , ו' באדר ב תשס"ח

נכתב תוך כדי השבעה על הרצחם של הקדושים והטהורים אשר נתעלו בעת עוסקם בתורה לשמי מעלה, מתוך רצח אכזרי של השפל באויבינו, ונרצחו על קידוש השם ובהגנה על קדושת התורה העם והארץ..

כדורי המרצח שפילחו את הקירות והרצפות בהיכל הקודש בספרית ישיבת מרכז הרב בעיר הקודש בירושלים, ואשר שפכו דמם של בחורי ישראל במקום בית המדרש, קודש הקודשים של העם היהודי, כוונו כלפי רוחו של העם היהודי, רוחו של עם ישראל.


כדורי המרצח שפילחו את הקירות והרצפות בהיכל הקודש בספרית ישיבת מרכז הרב בעיר הקודש בירושלים, ואשר שפכו דמם של בחורי ישראל במקום בית המדרש, קודש הקודשים של העם היהודי, כוונו כלפי רוחו של העם היהודי
הכדורים האלו אשר מחבל אחד ירה אותם אבל וודאי עשה זאת בשם שולחיו, ארגוני המחבלים של הטרור הערבי המוסלמי, הממשיכים את דרכו של עמלק והמן הרשע הזוממים ורוצים להשמיד להרוג ולאבד את כל העם היהודי מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד'. הם חלק מהמאבק הרוחני הקיומי בין עם ישראל לעם הערבי על הארץ המובטחת.

זהו מאבק ארוך שנים שנמשך מאז ראשית חזרת עם ישראל לארצו – מולדתו. בכל השנים ניסו הערבים לפגוע בנו, במאורעות תרפ"ט, בטבח הנורא אשר קרה בחברון, ובמאורעות תרצ"ו ובהמשך בכל מלחמות ישראל. וכן זהו מאבק שנמשך מדורי דורות. בכל הדורות הייתה אנטישמיות והתנפלות על קהילות יהודיות קדושות. ממסעי הצלב ועד מאורעות ת"ח ות"ט, עת הקוזאקים טבחו והשמידו קהילות יהודיות שלמות ללא רחם. ועד הצרה הגדולה מכולן, השואה הנוראה שקרתה באירופה בה הובל שליש מהעם היהודי להשמדה המונית.

אכן כל הדורות נתון עם ישראל, כשה בין שבעים זאבים, למלחמה קיומית קשה מול שונאיו מבחוץ הרוצים להכחידו. ובתקופה של המאה שנים האחרונות, נתקלנו אנו בעוינות החדשה בתוך ארץ ישראל שמלווה לא רק באנטישמיות ההיסטורית, אלא במאבק לאומי על הארץ, וברצון לסלק את היהודים לארצות מוצאם.

מלחמתו של העולם הערבי המוסלמי בעם ישראל ובמדינת ישראל, היא מלחמה על ארץ ישראל שהיא מרכזו של עולם. מלחמה על הדרך, על הרוחניות, על האידיאולוגיה. כשמחבלים ערבים פוגעים באוטובוס עמוס נוסעים שעושה דרכו לעבודה, בחיילי צה"ל אשר בגבולות, באנשים שיושבים להנאתם במסעדה, ונחים משגרת יומם, כוונתם אחת ויחידה להלחם נגד שלטונו של העם היהודי בארץ ישראל, נגד דרכו ואמונתו..


על כן הם מנסים לפגוע בלב, ברוח, באידיאולוגיה. באותה אידיאולוגיה, אשר מבחינה רוחנית כל עם ישראל שותף אליה בדגשים שונים. שהרי מרן הראי"ה קוק זצ"ל, ייחודו היה בחיבור הגדול שעשה בין החלקים השונים בעם
וברור שכל מלחמה, וכל פיגוע, וכל פגיעה בכל יהודי שהוא בארץ ישראל, היא חלק ממלחמתו של העם הערבי נגד היישות הציונית היהודית בארץ ישראל. ואולם כשהפיגוע נעשה בין כתלי הישיבה, בבית המדרש, קודש הקודשים של העם היהודי, ברצח תלמידים בעת לימודם, זועקת לשמים העובדה הזאת שגם שונאינו מזהים שכאן טמון הכוח הרוחני של העם היהודי. שכאן טמון הכוח שבסופו של דבר ילך ויגבר ויגדל וגם ינצח אותם.

על כן הם מנסים לפגוע בלב, ברוח, באידיאולוגיה. באותה אידיאולוגיה, אשר מבחינה רוחנית כל עם ישראל שותף אליה בדגשים שונים. שהרי מרן הראי"ה קוק זצ"ל, ייחודו היה בחיבור הגדול שעשה בין החלקים השונים בעם, ובין ההשקפות השונות, בחיבור בין שמים לארץ, בין התורה למדינה, בין הציונות להלכה. ברצון להקים תחיה לאומית חדשה ומודרנית, אשר תצעד לאורה של תורה ותרבות ישראל העתיקה. כאשר חלק מהעם אוחז בהדגשה על חידוש התחיה והשותפות עם העולם הגדול והמודרני. והחלק השני נאחז בעולם הישן ובד' אמות של הלכה, ובמסורת העתיקה. ובא מרן הרב קוק ומחדש כי הכול זה דבר אחד.  ואפשר לקדש את החדש ולהתחדש בישן. והכול יכול להאיר באור אחד גדול ונישא.

התורה הגדולה הזאת הדורשת את תיקון העולם, ואת גאולת עם ישראל בארצו השלמה ממש עכשיו. לא כצפייה עתידית שאין לה משמעות מעשית, אלא בבניין נוסף של בתים ויישובים בארץ ישראל, בהמשך העלאת עולים יהודים לארץ ישראל מהתפוצות, בחיזוק העם בהליכה בדרך התורה והמסורת. כל אלו צעדים כבירים להבאת הגאולה. זוהי רוחה של ישיבת 'מרכז הרב', רוח התורה הגואלת. הרוח המאחדת את כלל ישראל. ואכן הרב קוק זצ"ל אף שחידש דרך גדולה ומיוחדת בדור הגאולה, מעולם לא ביקר את האחרים, תמיד ראה בהם את הטוב ולימד סנגוריה על כלל ישראל כי היה באמת קשור בנפשו ורוחו לכל חלקי עם ישראל.


נתאחד כולנו סביב המשותף לנו כעם ישראל, ונבנה יחד את התורה העם והארץ, עד אשר יבוא לציון גואל ואור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. ונזכה לגאולת עם ישראל ומתוכו גאולת העולם כולו
וכאן במקום הקדוש הזה, נכנס מחבל ורצח את בחורי ישראל בעת עוסקם בתורה. זהו זעזוע של כלל עם ישראל. זעזוע במקום הקודש לו באמת שותפים כל ישראל. התורה הרי היא נשמת עם ישראל,  וכשפוגעים בנשמה, הכול שותפים.

ועתה השעה להרים את הדגל של אחדות המחנה שרואה עצמו שייך באופן ישיר לדרכו של הראי"ה קוק זצ"ל, שההבדלים בין השיטות מזעריים לעומת גודל המשותף העצום שיש בין כולנו. וכמובן לא להסתפק בזה, אלא לשאוף ולפעול לאחדות כל עם ישראל, קודם כל אחדות כל בני התורה שהמשותף לנו עצום וגדול לאין ערוך מהמפריד בינינו. וניתן היה לראות זאת בבני הישיבות הרבים מכל החוגים שפקדו את המקום בו נרצחו בחורי ישראל על קידוש ה', ללא הבדלי דעות, השקפות, מחנות, עדות וכו'. כולנו אכן אחים, ואחים לדרך התורה. וכמובן גם בכך לא להסתפק אלא לשאוף לאחדותו של כל עם ישראל שהמשותף בין כולנו גדול מהמפריד, לאחדות המקיפה את כל שדרות העם מקיצוני נטורי קרתא, ועד למיישבי ובוני הארץ מקיבוצי השומר הצעיר.

נתאחד כולנו סביב המשותף לנו כעם ישראל, ונבנה יחד את התורה העם והארץ, עד אשר יבוא לציון גואל ואור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. ונזכה לגאולת עם ישראל ומתוכו גאולת העולם כולו.