המדענים הצעירים

לעצור מיידית את בריחת המדענים הצעירים מישראל.

פרופ' שלווה צביון , ח' בניסן תשס"ח

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

הסטטיסטיקה מראה בבירור שזליגת המדענים הישראלים מתרחבת ומתעצמת משנה לשנה. בזה אני מאשים בעיקר את משרד המדע, משרד החינוך, ואת הנהגת האוניברסיטאות הישראליות. אלה חדלו לחלוטין מלנקוט אמצעים כלשהם נגד התרחשות הרת אסון זו לעתיד החברה הישראלית.


הסטטיסטיקה מראה בבירור שזליגת המדענים הישראלים מתרחבת ומתעצמת משנה לשנה. בזה אני מאשים בעיקר את משרד המדע, משרד החינוך, ואת הנהגת האוניברסיטאות הישראליות
מנחי המדענים הצעירים הללו מסייעים בידם להמשיך את מחקרם עם סיום לימודיהם במסגרת השתלמות בתר דוקטורט, בעיקר בארה"ב. במקביל, קרנות מיוחדות קיימות לסיוע כספי במשך השנה הראשונה להשתלמותם בפוסט דוקטורט, לאחר מכן אנו מאבדים לחלוטין את הקשר עם אותם חוקרים צעירים.

בישראל לא קיים כל ארגון ששם לו למטרה למצוא באופן שוטף משרות ותקנים עבור החוקרים. איש אינו יודע מתי יסיימו את משרות הפוסט דוקטורט שלהם, ואיש אינו טורח לברר זאת: לא משרד המדע, לא הנהגת האוניברסיטאות ואף לא הסוכנות. מעשית, אף לא אחד מהארגונים הממלכתיים והרשמיים מנסה להשיבם לישראל, עם סיום משרת הפוסט דוקטורט שלהם.

קיימת קרן מיוחדת, "מלגת אלון", אשר מאפשרת לאותם חוקרים צעירים להיקלט כסגל מחקרי באוניברסיטאות הישראליות, ברם מספר המלגות מקרן זו הולך ומצטמצם מדי שנה. יתרה מכך, עם פרישתם לגמלאות תקניהם של הפרופסורים מבוטלים במקרים רבים, ולא קיימת כל אפשרות לקלוט חוקרים צעירים במקומות אלה.

ראוי לציין שהמדינה משקיעה סכומים נכבדים למדי במימון השכלתם של תלמידי התואר השלישי בתחומים המדעיים. אם יש תחומי ידע מסוימים שבהם אין לנו צורך במומחים, הרי שמיותר להשקיע בהם משאבים. מאידך, אם אנו זקוקים לאותם מומחים הרי שמוטלת עלינו החובה לשמור עימם על קשר רציף, ובבוא היום אף לדאוג להשבתם לישראל כי אחרת נאבד את מיטב האנשים בחברתנו.

אני מציע:

1. להגדיל את מספרן של "מלגות אלון" ולהקים קרנות נוספות לתחומים נדרשים במיוחד.

2. להעביר את תקני הפרופסורים היוצאים לגמלאות למומחים צעירים המסיימים את השתלמויותיהם בארה"ב ובאירופה.

3. להקים לצידו של משרד המדע ומשרד החינוך אגף או מחלקה מיוחדים אשר ישמרו על קשר עם כל משתלמי הפוסט דוקטורט שבארה"ב ובאירופה, ויעשו כמיטב יכולתם להשיבם ארצה, ולאפשר את קליטתם במקומות עבודה מתאימים.

4. להקים ועדה מיוחדת בכנסת ומחלקה בסוכנות, שייעודם פיתוח אמצעים, להשבת המומחים הצעירים שעובדים בארצות הברית לישראל.