אין עצמאות - תחי החרות

אל תשתתף בחגיגות שלהם. אל תניף את הדגל שלהם.

פרופ´ הלל ויס , כ"ו בניסן תשס"ח

הלל וייס
הלל וייס
צילום: עצמי

כרוז זה נחרת ערב פסח חג החירות על רקע ניצול ציני של חג העצמאות הקרב ובא לצורכי קידום מדיניות החורבן. לפיד "העצמאות" המשעבדת לא יעבור. כפי שלממשלת סין אין לגיטימציה לקיים אולימפיאדה, כך לממשלת ישראל אין לגיטימציה להנהיג את שמחת העצמאות.


כיום המצב חמור בהרבה מערב "מלחמת ששת הימים", בו קיבל רבין בשעת המצעד ביום העצמאות על במת הכבוד ידיעה על כניסת חילות מצרים לסיני
כיום המצב חמור בהרבה מערב "מלחמת ששת הימים", בו קיבל רבין בשעת המצעד ביום העצמאות על במת הכבוד ידיעה על כניסת חילות מצרים לסיני. כיום, מצרים נמצאת ברצועה יחד עם אלקיידא והחמאס המנסה לפרוץ את המעברים. עיר ואם בישראל נחמסת ונדרסת שמונה שנים, פליטיה נפוצים, ואחיותיה: אשקלון, נתיבות ואף קריית גת נדרכות בגת, וכל הדרום עד המרכז מאוים בטילים מלבד טילי כל המרחב: פאקיסטן, איראן, סוריה, לבנון, ערב הסעודית, מצרים וממרחבי ארץ ישראל שהוסגרה לאויב.

צה"ל משותק משלום ומאיוולת.

אנו שומעים את תביעת אומות העולם יחד עם שלטונות ישראל לחלוקת ירושלים, לוויתור על הר הבית, להסגרת הגולן, לייבוש הכינרת, לגירוש מאות אלפי מתיישבים, לקבלת מאות אלפי ערבים, לאפליה מתקנת ביישובי היהודים, למחיקת מדינת ישראל.

נשיא ארצות הברית בא באייר לבקעת באבייאר שבארץ ישראל לקבל את ליטרת הבשר ועימו בת-חם המתקלסת בעם ישראל הבאה לגבות את השטר. שלטונות ישראל מגישים ראשך לשחיטה, התידום?

כל יהודי שחוגג ברגיל או בחדווה יתרה את חג "העצמאות" תורם לשעבוד ולהכחדה.

לעומת זאת, כל יהודי שמביע את חפץ שחרור העם היהודי מהשלטון הישראלי או הישראליסטי, שחרור תודעתו ורוחו מכבלי השעבוד הרוחני של המשפט, התקשורת, השלטון והאקדמיה ובעיקר סדר היום הנובע מרוח הסכמי השלום ומבטא זאת בהנפת דגל החירות, תורם לחירותו של העם היהודי ושלו עצמו כאדם וכבן ישראל.


אל תקבל עליך את התאריך המזויף שלהם ג' באייר. חגוג חירותך בתאריך הנכון. חגוג בכ"ז ניסן, יום מרד גטו וארשה, בכ"ח אייר יום ירושלים, ז' בסיון, אסרו חג של חג מתן תורה, אם לא חגגת בי' בניסן ובחג הפסח זמן מתן חירותנו
אל תקבל עליך את התאריך המזויף שלהם ג' באייר. חגוג חירותך בתאריך הנכון. חגוג בכ"ז ניסן, יום מרד גטו וארשה,  בכ"ח אייר יום ירושלים,  ז' בסיון, אסרו חג של חג מתן תורה, אם לא חגגת בי' בניסן ובחג הפסח זמן מתן חירותנו.

דגל החירות הוא מגן דוד ושני פסים אנכיים כחולים בקצותיו: ארץ ישראל ניתנה לנו למורשת עולם מפי בורא עולם לאבות עם עולם מן הפרת ועד נחל מצרים.

כך חייב לקרוא המלך או נשיא ישראל הראוי לעמו בפרשת הקהל המתקרבת, בחג הסוכות במוצאי שנת השמיטה בפתיחת ספר דברים א', ו':  "פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת".

האם אלו הפסוקים שיקרא שמעון פרס הקורא להשכיח ההיסטוריה? המהדרין יציירו עשרת הדברות בתוך מגן הדוד.  יש לייהד הדגל הגזול שנטמא, כוער ונחמס ונדרס בידי הקלגסים נושאי המדים השחורים, זרוע הגירוש. ציורו החדש הוא תנאי לטיהורו. יונף דגל ישראל המחודש במקום הדגל  המחולל והמעולל בעפר יום - יום על ידי השלטונות שתכלית קיומם היא הבגידה בעם היהודי, בארץ ישראל, ובמדינת ישראל.

אל תיתן להם כוח להשחית.

לכן, יהודי זקוף קומתך. בטא מחאתך מכל גוזלי העצמאות: אל תשתתף בחגיגות שלהם. אל תניף את הדגל שלהם. אל תשתמש בסמלים שלהם הנבובים, מוחקי הזהות. אל תקשיב לערוצי התקשורת שלהם. אל תקנה את העיתונים שלהם. אל תתייחס לדיניהם.

סרב וחייה. צא מעבדות לחירות.