עלוני שבת

הוצאת העלונים צריכה להימשך, אך יש להקפיד על הכללים

הרב איתן אייזמן , י"ג באייר תשס"ח

הרב איתן איזמן
הרב איתן איזמן
צילום: חזקי ברוך

ברמה העקרונית אין ספק שעלוני השבת עוסקים בנושאים חשובים, וכתובים בהם דברים חשובים רבים. בנוסף ודאי שראוי שהציבור ישמע ויידע את דעת רבניו בנושאים התורניים והאקטואליים, והעלונים מהווים צינור מרכזי להבאת דעת הרבנים בפני הציבור.

אולם, לצד מטרות חשובות אלו נכנסו בפועל לתוך העלונים מספר תופעות משונות ושליליות:

א. פרסומות - 50% משטחי העלונים הם פרסומות. חלק מהפרסומות הן פרסומות שליליות שאסורות הלכתית גם ביום חול, לדוגמא: פרסומות לנסיעה לחוץ לארץ. גם אם יש אנשים שממילא נוסעים זה לא מכשיר את הפרסומות לחו"ל.

ב. קריאה בזמן התפילה - בחלק גדול מבתי הכנסת מחלקים את העלונים לפני התפילה, וכך קוראים את העלונים בתפילה במקום להתפלל. ודאי שמוציאי העלונים לא התכוונו לכך, אך זו המציאות וחבל.

ג. תמציתיות - יש נושאים עמוקים, כמו: יחס לתורה, לתלמידי חכמים ולמדינה שאי אפשר לכתוב ולהסביר בקצרה. אומנם הנוער אוהב לקרוא מעט, אך ישנם נושאים הטעונים יריעה רחבה כדי להסבירם. העלונים הם מצומצמים בהיקפם, ולפיכך הם מסבירים נושאים אלו בקצרה ונמצא שהדברים לא הוסברו כראוי וזה מאוד מסוכן.

ד. שו"ת s.m.s - משו"ת זה יכולים לצאת קלקולים גדולים שהרי כפי שכתבנו בסעיף הקודם, יש נושאים שאי אפשר לקצר בהם וחשוב שהרב יפַתח את התשובה. הדברים נכונים במיוחד בשאלות הלכתיות בהם לעיתים קרובות הרב צריך לחקור את השואל ולשאול אותו שאלות הבהרה, ורק לאחר מכן אפשר לתת תשובה מדויקת ולא מכשילה. לדוגמא: התפרסמה לאחרונה ב- s.m.s שאלה על קינואה, חמץ או לא? ענה על כך רב חשוב לא. אולם תשובה זו לא מספקת, הרי הבירור העיקרי בעניין קינואה הוא האם זה קטניות? מה הקורא אמור להבין?

אמת, לעיתים נמצאים במצוקה ושואלים ב- s.m.s, אך אסור להפוך זאת לשיטה כי הדבר מביא לתקלות.

ה. דעות חריגות - לעיתים, נכתבים בעלונים דעות חריגות שהם דעת מיעוט, אך בעלונים הם מוצגים כדעה מקובלת וזו דרך מכשילה. לדוגמא: רב נכבד כתב שמותר למרוח משחה בשבת. זו דעה חריגה, הדעה המקובלת היא שהדבר אסור מדין ממרח וכך מנהג ישראל.

לסיכום: אם נבחן את כל השיקולים לדעתי הוצאת העלונים צריכה להימשך, אך חשוב להקפיד על מספר כללים שיפתרו את החסרונות הקיימים כיום בעלונים:

א. לא לקרוא בתפילה.

ב. לכתוב את השו"ת (ונושאים נוספים) יותר באריכות כדי שלא יטעו ולא יכשלו.

ג. למנות רב אחראי לעלון שיסנן ויפקח על תכני העלון שהם עולים בקנה אחד עם הדרך המקובלת.  

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".