על העדר

רוצה למחות על הניסיון להכתיב עמדה אוטומאטית.

הרב יוסי פלאי , י"ז באייר תשס"ח

יהדות הרב יוסי פלאי
הרב יוסי פלאי
צילום: עצמי

חז"ל אמרו שבעקבות משיח "האמת תהיה נעדרת – תהיה נעשית עדרים עדרים"... כביכול אין אמת מוחלטת. הכל שאלה לאיזה עדר אתה שייך. בעדר הזה כולם חושבים כך, ובעדר השני כולם צריכים לחשוב כך... מילא אם בראש העדר היה רועה שאפשר לסמוך עליו. הבעיה שהעדר כולו פשוט הולך "כמו עדר", ולפעמים מתברר שבכלל מי שהולך בראש הוא כבש עיוור או מי שנדחף בעצמו על ידי העדר...


אני בסך הכל יהודי שרוצה לשמור תורה ומצוות, ורוצה להתקדם לקראת הגאולה. אני רוצה לדון על כל סוגיה לגופה או להישען על חוות דעתם של גדולי תורה וצדיקי הדור, ללא תיוג כזה או אחר
נזכרתי לאחרונה במשל העדר כאשר שמתי לב למה שמתרחש בדיון ציבורי הסוער בנושא הגיור. אין ברצוני להיכנס כאן לגופו של עניין, אבל אני רוצה למחות על הניסיון להכתיב עמדה אוטומאטית שנגזרת אך ורק מהשאלה לאיזה ציבור אתה שייך. מתעלמים לגמרי מזה שיש דיון הלכתי ודיון בעובדות, ויש טענות חמורות שאי אפשר לדחותן בקש, ובמקום זה נוצרת אווירה שאם אתה מוגדר "דתי לאומי" או "ציוני דתי" אתה חייב לחשוב כך, ואם אתה מוגדר "חרדי" אתה חייב לחשוב אחרת. אמור לי מה סוג הכיפה שלך, היכן אתה גר, ואיזה עיתון אתה קורא ואומר לך מה אתה צריך לחשוב.

אז אני רוצה להודיע לכולם: בבקשה אל תגידו לי מה לחשוב. אני לא "ציוני דתי" ולא "דתי לאומי" וגם לא "חרדי". כי כאשר אני משתייך לכל אחד מהעדרים הללו, אני מתחייב ל"עסקת חבילה" שלא ממש מוצאת חן בעיניי.

אני בסך הכל יהודי שרוצה לשמור תורה ומצוות, ורוצה להתקדם לקראת הגאולה. אני רוצה לדון על כל סוגיה לגופה או להישען על חוות דעתם של גדולי תורה וצדיקי הדור, ללא תיוג כזה או אחר.

ואם יש עוד כאלה שחושבים כמוני, אשמח להצטרף אליהם.