הסכם המאחזים - חילול שם שמיים

אין לסחור בא"י, גם אם משיגים בכך הישגים לאומיים.

הרב עוזי שרבף , ח' בסיון תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

פעם נוספת עולה אותה שאלה מבישה: האם יש רשות למסור שטח אדמה בארץ ישראל תמורת רווח פרקטי כזה או אחר. עצם השאלה היא חילול ה'. אוי לאותה בושה! אוי לאותה גאווה שעדיין יש מי שמעלה בדעתו לנגוע אפילו באצבעו הקטנה בארץ קדושה זו. הסכמי המאחזים הם חילול ה', חילול כבוד ישראל וחילול כבוד השכינה.


פעם נוספת עולה אותה שאלה מבישה: האם יש רשות למסור שטח אדמה בארץ ישראל תמורת רווח פרקטי כזה או אחר. עצם השאלה היא חילול ה'
כך מתאר הרב צבי יהודה זצ"ל את דעתו של אביו, הראי"ה קוק זצ"ל, כשרצו אומות העולם שעם ישראל יוותר על הכותל המערבי (לנתיבות ישראל חלק א'): "נכבדי עם חרדו דנו וטענו, לשלומו של היישוב כולו בארץ, לשמירת חייהם של הרבה הרבה נפשות מישראל. והכהן הגדול, הלוחם במסירות נפש גם להצלת נפש יחידית מישראל, בירר כמפקד עליון את דעתו המכרעת בהחלטיות האחראית: לא ברפיון רוח ותרני ביחס למקום קדשנו נשיג בטחון שלומנו ומשמרת חיינו, לא מתוך כך יבושו וייסוגו שונאינו, אין בידינו לסגת ולזוז מעמדת בעלותנו האלוקית על מקומנו זה".

למדנו מדבריו שגם אם מדובר בפיקוח נפש של הרבה נפשות מישראל, אין שום אפשרות לסחור בארץ ישראל. הזלזול בארץ ישראל הוא הגורם המרכזי לכל הצרות הפרטיות והכלליות בתקופה שלנו שהרי גם אומות העולם מזהות את הגמגום הגדול שלנו בנוגע לארץ ישראל.

ויתורים מטעמים פרקטיים אינם משהו חדש בהיסטוריה של ארץ שסועה זו. גם אותם אלו הפועלים להשגת הסכמים אלו אינם הראשונים שבפניהם עומדת אפשרות הבחירה לכאן ולכאן. כדאי לכולנו לא להיסחף במערבולת הפרקטיקה במה שנוגע לקריעתה של ארץ ישראל.
 

הזלזול בארץ ישראל הוא הגורם המרכזי לכל הצרות הפרטיות והכלליות בתקופה שלנו שהרי גם אומות העולם מזהות את הגמגום הגדול שלנו בנוגע לארץ ישראל
עלינו לזכור שהרב חרל"פ פסק שאפילו את הדבר הפרקטי ביותר, לזכות במדינה חלום כל הדורות, אין לממש אם בתמורה לכך פוגעים בשלמותה של ארץ ישראל. וכך דבריו (מעייני הישועה עמ' שט"ו): "ואין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בין לאומי שמשמעו יהיה ויתור איזה שהוא מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בהונות ידיהם ולא יקצצו נטיעות בגן רווה, ואף גם אם יצילו איזה נפשות מישראל מכובד לחצם בגלות בזה שיתאחזו בחלק שיקראו לו מדינה יהודית, אין בזה שום היתר לבתר לבתרים לבם ועינם של ישראל".

כלומר: אין לסחור בארץ ישראל גם אם משיגים בכך הישגים לאומיים (מדינה), גם אם יש מצבי לחץ ואפילו פיקוח נפש של רבים, אין רשות לאיש לנגוע בארץ. עם ישראל כבר נפל פעם אחת בחטא המרגלים, ועכשיו הגיע הזמן לתקן חרפה זו. עכשיו הזמן לבנות ולהתרחב בכל מקום אפשרי, תוך כדי שמירת הקיים באופן מוחלט ובלתי מתפשר.

הרחבה כנגד החרבה.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".