דיני טרמפים

ודאי שנהג שעוצר ולוקח מקיים בכך מצוות גמילות חסדים

הרב שמחה שטטנר , י"ד בסיון תשס"ח

חילול ה' בנסיעה בטרמפים

הנוסע בדרכים יבחין בכך שרוב הצעירים והצעירות הנוסעים בטרמפים שייכים לציבור הדתי בכלל ולציבור הדתי לאומי בפרט. מעבר לסכנה הביטחונית המצויה בזמננו, נראה שיש בכך משום הוצאת שם רע על הציבור. יש הרואים בכך משום קמצנות ויש הרואים בכך משום מסכנות, לכן ככלל נראה לי כי יש להימנע ככל האפשר מנסיעה בטרמפים (כמובן, לא מדובר בטרמפים מתוך הישובים או במקומות שאין בהם תחבורה ציבורית מספקת).

טרמפ לחץ

ו
יש הרואים בכך משום קמצנות ויש הרואים בכך משום מסכנות, לכן ככלל נראה לי כי יש להימנע ככל האפשר מנסיעה בטרמפים (כמובן, לא מדובר בטרמפים מתוך הישובים או במקומות שאין בהם תחבורה ציבורית מספקת).
דאי שנהג שעוצר ולוקח מקיים בכך מצוות גמילות חסדים, אולם גם להבנה שכופין על הצדקה אין כופין על גמילות חסדים (שו"ת בני ציון). אם כן למרות שנהג שלוקח טרמפיסט מקיים מצווה, אין מקום לעשות שום פעולה שיש בה משום כפיה עליו (יש להעיר כי אומנם יש כאן גדר של זה נהנה וזה לא חסר, וכופין על מידת סדום. אולם יש דיון בראשונים ובפוסקים בשאלה האם אפשר לכוף לכתחילה בדין זה אדם לתת משל עצמו או שמא הדין הוא רק שאם השתמשת משל אחר בכה"ג אי אפשר להוציא ממון. נראה כי רוב שיטות הפוסקים סוברות כצד השני- מהרשד"ם חו"מ תס"ד ועוד). בנוסף, טרמפ לחץ מהווה מטרד וחוסר נעימות לנהג ויכול להביא לכעס ומדון. לכן, נראה כי יש להימנע מצורה זו.

בנות בטרמפים

ביחס לבנות העומדות לעצור טרמפ ישנם מקומות שמעבר לסכנה שבכך, יש בעצם העניין חוסר צניעות. ככלל לעולם לא תעמוד בחורה לבדה בשום מקום, לא ביום ובוודאי שלא בלילה. במקום שעומדים בנים ובנות לעולם יש לאפשר לבנות לעלות בראשונה, כדי שלא ייווצר מצב שתישאר בת לבדה במקום. אין לבת לעלות לבדה עם נהג, ואין לבחור לעלות לבדו עם נהגת.

ויגיעו כולם בשלום ובשמחה למחוז חפצם.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".