כיצד נתמודד עם סכנות האינטרנט?

תקבעו אתם את המסגרות, הגבולות והמטרות בכל יום.

הרב עדי פלח , כ"א בסיון תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

עשה טוב!

מה יעשו התלמידים בחופשה הגדולה הקרובה שהיא תקופה ארוכה מאוד, ללא מסגרת מסודרת של למידה, שיעורי בית, מבחנים, רמי"ם, מדריכים, ראש ישיבה? המחקרים מדברים על כך שלצערנו הם יגלשו שעות רבות באינטרנט, ולא תמיד במקומות הכי ראויים. כבר נכתב רבות על הנושא מזוויות שונות, אולם ככל שיעסקו בו יותר תהיה יותר מודעות לבעייתיות.


ודאי שנקודת המוצא היא שחייבים ההורים בכל בית למצוא את החסימות המקסימאליות, ולא להשאיר את האינטרנט מופקר ופרוץ, אך נראה שהבעיה קשורה גם לתחום התמודדות מרכזי נוסף בתקופת הקיץ, הבטלה
ודאי שנקודת המוצא היא שחייבים ההורים בכל בית למצוא את החסימות המקסימאליות, ולא להשאיר את האינטרנט מופקר ופרוץ, אך נראה שהבעיה קשורה גם לתחום התמודדות מרכזי נוסף בתקופת הקיץ, הבטלה. כבר לימדונו חז"ל שהבטלה מביאה לידי שעמום והשעמום גורר אחריו חטא. כשהאדם לא עוסק בכלום, זה מוביל אותו להתעסק ברבדים נמוכים וממילא לחטוא. איך מצליחים למלא תקופה כל כך ארוכה בתוכן? זאת המשימה המרכזית!

חייבים למצוא מסגרות לנוער ולהגיד להם: צאו לעבוד, לכו לטייל, לכו לסניף בני עקיבא, מצאו לכם מסגרות קבועות של לימוד תורה, המשיכו לעסוק בחסד, בנתינה. הדריכו בקייטנות. אי אפשר רק לנסות לסור מרע ולא ליפול בקורי העכביש של הרשת. צריך גם ליזום טוב.

"אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם" (מסכת ע"ז ח'). הרב בר שאול כתב בספרו מצוה ולב: "הלב אינו יכול להישאר ניטראלי, הלב הוא מקום צמיחה עשיר. אם אין אתה נותן בו זרע ברכה, הרי הוא קולט מן האוויר כל מיני מוץ ומצמיח קוצים וברקנים".
 
עלינו להדריך את הנוער להתחיל את היום בצורה מסודרת. ישנו הבדל גדול מאוד בין יום שמתחיל בתפילה במניין, בשעה סבירה לבין יום שהתחיל ב"השכמה" סמוך לצהריים, יום מסודר עם מרץ מול יום שנמרח בלי משמעות ברורה. עלינו ללמדם: אל תתנו ליד המקרה לשלוט בזמן שלכם. תקבעו אתם את המסגרות, הגבולות והמטרות שבכל יום שלכם.


עלינו להדריך את הנוער להתחיל את היום בצורה מסודרת. ישנו הבדל גדול מאוד בין יום שמתחיל בתפילה במניין, בשעה סבירה לבין יום שהתחיל ב"השכמה" סמוך לצהריים, יום מסודר עם מרץ מול יום שנמרח בלי משמעות ברורה
הפנייה הזאת מכוונת גם למנהיגי הציבור בכל אתר ואתר. כל מי שקשור לנוער וכל מי שיכול להועיל, צריך להתכנס ולהקים מסגרות ברורות לנוער, מסגרות שיש בהם עוגן מוסרי, תורני וכמובן גם חוויתי. אי אפשר להשאיר את זה רק לנוער, חייבת להיות התארגנות מכוונת של המבוגרים בעניין הזה.

מי שכבר שקוע בתוך נגע האינטרנט צריך לפעול לפי הדרכת הרב קוק במוסר הקודש: "הידיעה הברורה מחוללת את הרצון". יש להבין ולהפנים על ידי הבירור, את עומק הבעייתיות בהיסחפות לאינטרנט: מה אני מפסיד מזה? לאיזה אדם זה הופך אותי? ומהם הסכנות הטמונות בכך להווה ולעתיד?

בעזרת ה', הבירור הנכון יעורר את הרצון ואת הגבורה הנדרשת על מנת לא ליפול ברשת... וכשאדם מתעורר מלמטה מסייעים לו מן השמים למלא נפשו ורוחו בדברים טהורים וקדושים המחיים את נשמתו באמת.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".