אקדמיה לא שווה פוליטיקה

הימנעות חד משמעית בהשמעת דעה פוליטית במסגרת לימוד

עופר דרורי , ט' באב תשס"ח

לאחרונה, נחשפנו למספר מקרים בהם אנשי סגל באוניברסיטאות ומכללות מערבים את דעתם האישית עם היותם מורים ומשפיעים בצורה לא ראויה על מסגרת הלימוד ועל הסטודנטים שלהם.


החופש האקדמי שבשבחו מדברים אותם אנשי סגל ניתן לפרשנות גם הפוכה, החופש של סטודנט ללמוד בחופש בלי הפרעה ובלי לחץ הקשור לדעתו הפוליטית של המרצה או המתרגל שלו
החופש האקדמי שבשבחו מדברים אותם אנשי סגל ניתן לפרשנות גם הפוכה, החופש של סטודנט ללמוד בחופש בלי הפרעה ובלי לחץ הקשור לדעתו הפוליטית של המרצה או המתרגל שלו.

במכללת ספיר החליט מורה כי אינו יכול ללמד בכיתה בה יושב סטודנט שחזר ממילואים עם מדים, והורה לו לצאת מהכיתה. עוד התברר כי אותו מרצה התקשה ללמד במועד אחר כאשר על אחד מתיקי הסטודנטים הייתה מדבקה של דגל ישראל.

באוניברסיטת באר שבע הורה מתרגל לסטודנט לצאת מהכיתה היות ולבש מדים, בדומה לעמיתו המלומד במכללת ספיר.

מקרה דומה פורסם שקרה עם סטודנט באוניברסיטת תל-אביב לפני מספר חודשים.

האם אנו נמצאים בתקופה בה מרצים מגלים בורות מדהימה לגבי אורחות החיים של סטודנטים במדינה? האם סטודנטים במדינה המגנים עלינו במהלך שירותם הצבאי ראויים להתנכלות מצד מרצים?


הצעתי לרשויות לקבוע כללים ברורים למוסדות האקדמיים בארץ. כל האוניברסיטאות וגם מרבית המכללות הן גופים נתמכים, וככאלה הם מחויבים בשמירה על כללים מסוימים
לטעמי, החופש האקדמי צריך להתקיים בכל הקשור לתכנים האקדמיים הנלמדים ולהם בלבד. אין לערב כלל פוליטיקה ואקדמיה. על אחת כמה אין לערב את דעתו והשקפת עולמו של מרצה לזו של תלמידיו. יואילו המרצים וישמרו את דעתם המלומדת (והמלומדת פחות...) לעצמם ויתרכזו בהעברת החומר לתלמידיהם: בסיוע לתלמידיהם להשלים חומרים בגלל היעדרות מוצדקת, לדוגמא: כתוצאה ממילואים, ובחינוך למחקר איכותי לדור הבא של המרצים שיצא מסטודנטים אלה.

הצעתי לרשויות לקבוע כללים ברורים למוסדות האקדמיים בארץ. כל האוניברסיטאות וגם מרבית המכללות הן גופים נתמכים, וככאלה הם מחויבים בשמירה על כללים מסוימים. ראוי שאחד מן הכללים יכלול הימנעות ברורה וחד משמעית מהשמעת דעה פוליטית או אישית של מרצה במהלך שיעורים פומביים שאינה קשורה לתוכנים הנלמדים, ובוודאי איסור מוחלט לנקיטת מעשה כזה או אחר שיש בו משום פגיעה בציבור הסטודנטים. הדבר נכון שבעתיים לגבי ציבור סטודנטים הנאמן לחוקי המדינה והמשרת אותה.