כפוי טובה, אין לצרפו לישראל - המשך

אדם שכופה בטובת חברו, צפוי לכפור בטובתו של הקב"ה.

הרב משה צוריאל , כ"ה באב תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

רצף כה מזעזע של אכזריות, של הפניית עורף למי שהטיב למדינה כולה, למי שהציל חיי ישראל, מה יש להגיד על כך? יחס שפל כזה של אלו העומדים בראש אומתנו (מבחינה חילונית), כיצד אפשר להסביר? אלא האחד תלוי בשני. מי שמכחיש שקיבל טובה אי פעם מהקב"ה פשוט הדבר שלא יכיר טובה לשום בן אדם (יותר מזה, חלק מהם אף מכחישים בכלל שהקב"ה קיים, כמו שיצא משפתותיו הנלוזות של אהוד ברק מיד אחרי היבחרו להיות ראש הממשלה). איש כזה ישתמש בכל בן אדם אחר כל עוד יש בו תועלת, ומיד אחר כך ישכח ממנו. כדברי חז"ל על השלטונות: "הוו זהירים בראשות, שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם. נראים כאוהבים בשעת הנאתם, ואין עומדים לו לאדם בשעת דחקו" (אבות, ב').


רצף כה מזעזע של אכזריות, של הפניית עורף למי שהטיב למדינה כולה, למי שהציל חיי ישראל, מה יש להגיד על כך? יחס שפל כזה של אלו העומדים בראש אומתנו (מבחינה חילונית), כיצד אפשר להסביר?
וזאת היא הסיבה שהקב"ה פסל את הצטרפותם לאומתנו של בני עמון ומואב. מי שהוא כפוי טובה איננו יכול להיות ישראלי באמת, בלב שלם. אנו סובלים היום נוראות מהטרור הערבי. דעת ספר "חרדים" (עמ' 183, תקופת אריז"ל) וכן מהר"ל (אור חדש, עמ' ר"א) וכן הגר"ח בריסק (מובא ב"איש האמונה", עמ' ק"ב), כי הם הם עמלק [בארנו הדברים במאמר ב"תחומין", כרך י"א, עמ' 461]. מדוע ה' משסה בנו את עמלק? על הפסוק "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" (שמות י"ז, ח') לימדו חז"ל כי זה עונש לישראל מפני ששאלו "היש ה' בקרבנו אם אין?". רש"י (שם) הביא משל יקר על בן מתכחש שקיבל מאביו טובות רבות, ובטפשותו גם בשעת קבלת הטובות ההן הבן שואל "הראיתם את אבא?". אמרו חז"ל: "יבוא עמלק כפוי טובה, ויפרע מעם כפוי טובה" (תנחומא, בשלח, פסקא כ"ה) והביאו שם כמה דוגמאות מרעידות מההיסטוריה (עיין שם בפירוש "עץ יוסף" מפני מה נקרא עמלק "כפוי טובה". ולי נראה כי כבר נצטוינו בסיני "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא" (דברים כג, ח) ואף על פי כן הם באו להתקיף אותנו).

תאמרו, מה אנו אשמים אם יש בישראל בעלי לב קשוח כמו אותם ראשי ממשלה שהזכרנו? אלא מוטל על כל אזרחי ישראל ללחוץ על המובילים הפוליטיים. בעוד כמה שבועות הממשלה הנוכחית תתפרק בעזרת ה', וינסו לערוך קואליציה חדשה או ייגשו לבחירות כלליות. לכל אחד מאיתנו יש שייכות למפלגה מסוימת.


מוטל עלינו לתקן את העבר. עוד מעט ימי תשובה וסליחה ממשמשים ובאים. אפשר עדיין לתקן את העבר. על כל אחד שמכיר חבר כנסת (מכל מפלגה שהיא) לדרוש ממנו שינהג יותר "הכרת טובה" למי שהציל חיי ישראל
על העם להגיד לנציגיו, חכי"ם וראשי המפלגות, שאין להם להצטרף לשום ממשלה עתידית אלא אם כן היא תחרוט על דגלה את התנאי החיוני שיעשו את הכל כדי להביא לשחרורו של פולארד ולא יסכימו לשום פשרות עם ארה"ב בנושא זה. גם במפלגות הדתיות: יהדות התורה, דגל התורה, מפד"ל, איחוד לאומי וכו', גם הם היו שותפים במעל על ידי שתיקתם התמוהה בנושא זה במשא ומתן הקואליציוני בעת הרכבות הממשלות הקודמות זה עשרים שנה. כך הם קיימו "לא תעמוד על דם רעך"? ולמה הרבנים המייעצים למפלגות הדתיות לא העמידו את זה כתנאי הכרחי לפני השתתפותם בבלוק הממשלתי?

מוטל עלינו לתקן את העבר. עוד מעט ימי תשובה וסליחה ממשמשים ובאים. אפשר עדיין לתקן את העבר. על כל אחד שמכיר חבר כנסת (מכל מפלגה שהיא) לדרוש ממנו שינהג יותר "הכרת טובה" למי שהציל חיי ישראל. כל מי שמכיר רב ומורה דרך המייעץ למפלגות הדתיות, עליו לבקש ממנו לשים פרט זה בראש הרשימה. לא יועילו כל הקומבינציות של דרישות ממוניות משר האוצר או דרישות לחוקק חוקים. אם קטרוג זה עומד נגדנו מה יועילו כל "ההישגים" ההם? ואולי אז נזכה לראש ממשלה שהוא יותר בעל אופי "ישראלי" אמיתי. יש לנו תמיד התמודדות נפשית מייגעת עם תכונה רעה זו של "כפיית טובה". ה' מנע הצטרפותם של עמון ומואב לשורותינו, לבל נחזק בנשמותינו אופי מושחת זה.