פוליטיקה נקייה - גרסת לבני

עם מי באה גב' שפיצר (לבני) לעשות "פוליטיקה נקייה"?

ד"ר מרדכי א' שורץ , כ' באלול תשס"ח

ד"ר מרדכי א' שורץ
ד"ר מרדכי א' שורץ
צילום: עצמי

הגברת ציפורה שפיצר (לבני) מספרת לנו שהיא עזבה את בית גידולה האידיאולוגי, גנבה את קולות מצביעי מפלגתה המקורית ואת המנדט, וכל זאת כיוון שמאסה בשחיתות ובסיאוב שאפיינו את מרכז הליכוד ובאה ל"קדימה" כדי לעשות "פוליטיקה נקייה".


גב' שפיצר (לבני) נבחרה לכנסת ברשימת הליכוד בבחירות שבהן הציע מועמד מפלגת העבודה לראשות הממשלה, עמרם מצנע, לפנות את התנחלות נצרים שברצועת עזה. נגדו התייצב מועמד הליכוד, אריאל שרון, והכריז "דין נצרים כדין תל-אביב"
מידה יפה היא הנקיות, ואף נצטווינו עליה בתורה (במדבר ל"ב): "והייתם נקיים מ-ה' ומישראל", ואף על בית גרמו שלא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים מעירים חז"ל בתוספתא (יומא ב', ה') "ובדבר הזה היו מזכירין אותן לשבח [שלא] נמצאת פת נקייה ביד בניהן [וביד בנותיהן מעולם] שלא יאמרו מלחם הפנים [הן] ניזונין לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל". הווי אומר, בית גרמו ויתרו על "נקיות הפת" שבידי בני משפחתם למען הנקיות הציבורית (בימינו היו ודאי אומרים עליהם שנמנעו מקבלת כרטיסי טיסה עבורם לחופשות ברחבי העולם). על "נקיי הדעת שבירושלים" שנינו במסכת סנהדרין (כ"ג ע"א): "כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין לא היו חותמין על השטר אלא א"כ יודעין מי חותם עמהן ולא היו יושבין בדין אלא א"כ יודעין מי יושב עמהן ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהן".

נבדוק אפוא, עם מי באה גב' שפיצר (לבני) לעשות "פוליטיקה נקייה"?

גב' שפיצר (לבני) נבחרה לכנסת ברשימת הליכוד בבחירות שבהן הציע מועמד מפלגת העבודה לראשות הממשלה, עמרם מצנע, לפנות את התנחלות נצרים שברצועת עזה. נגדו התייצב מועמד הליכוד, אריאל שרון, והכריז "דין נצרים כדין תל-אביב". מצע הליכוד לא הזכיר ולו ברמז החרבת יישובים יהודיים ביש"ע, טיהור אתני של חבלי מולדת מיהודים והגליית קהילות למחנות פליטים כדי למסור את אדמותיהן לאויב הערבי תמורת טרור תלול - מסלול על יישובי עוטף עזה. המטיפים לחורבן קהילות ישראל ביש"ע נשלחו על ידי הבוחר הישראלי לאופוזיציה, ומפלגת "דין נצרים כדין תל אביב" ניצחה ניצחון מכריע.

אלא שאריאל שרון הסתבך בחקירות פליליות ובתיקי שוחד ומרמה שהכילו ראיות לכאורה שאין מנוס מהעמדתו לדין, יחד עם בניו ומקורביו, באשמות שחיתות מסמרות שיער. אלא שיועציו השטניים הסבירו לו שפרקליטי ישראל רחמנים בני רחמנים הם וישמחו לסגור את תיקיו ולמחול על פשעיו תמורת כמה וכמה ליטרות בשר מתנחלים. תוכנית ה"התנתקות" הידועה לשמצה יצאה לדרך. פשע נגד האנושות תמורת מחילת פשעים אישיים. בתחילה ניאות שרון להעמיד את תוכנית הפשע לאישור מתפקדי מפלגתו, כיוון שהתפתה להאמין ליועציו שיזכה לרוב. משהובס ברוב מרשים, זרק את המשאל לפח האשפה והמשיך בדורסנות בהתבסס על מלחכי הפנכה ממפלגתו וקולות הערבים והשמאל. את המחאה וזעקת ההמונים דכאו שרון, המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט בדורסנות שלא הייתה מביישת שום דיקטטורה אפילה. גב' שפיצר (לבני) כיהנה אז כשרת המשפטים הממונה על אכיפת החוק.
 

לאחר "הצלחת" הגירוש והחורבן, ולקראת הבחירות הבאות, פירק שרון את הליכוד והקים מפלגה חדשה בשם "קדימה". התקשורת "חגגה", ומלחכי הפנכה, ה"כדאייניקים", מחפשי הג'ובים והעלוקות המקצועיות על חשבון הציבור מיהרו להצטרף ל"מנצח"
לאחר "הצלחת" הגירוש והחורבן, ולקראת הבחירות הבאות, פירק שרון את הליכוד והקים מפלגה חדשה בשם "קדימה". התקשורת "חגגה", ומלחכי הפנכה, ה"כדאייניקים", מחפשי הג'ובים והעלוקות המקצועיות על חשבון הציבור מיהרו להצטרף ל"מנצח". כך קלטה אליה "קדימה" את צדיקי הדור אבירי ה"נקיות" הציבורית אהוד אולמרט, אברהם הירשזון, חיים רמון, שמעון פרס, רוחמה אברהם-בלילא, אלי אפללו, שאול מופז, צחי הנגבי, אביגדור יצחקי ועוד "צדיקים וטהורים". למסדר אבירי הנקיות הצטרפה בחדווה גם ציפורה שפיצר (לבני).

מסתבר שהגב' שפיצר (לבני) רואה בנקיות הציבורית את הנושא החשוב ביותר על סדר יומה של המדינה שהרי פרט לתחושת השליחות הממלא אותה בקשר לניקוי הפוליטיקה הישראלית, לא שמענו מפיה שום אמירה מעמיקה ומעניינת על שום נושא אחר. מעולם לא שמענו את דעתה של גב' שפיצר (לבני) בעניינים אידיאולוגיים (פרט ל"חזון הציוני" שלה שעיקרו הקמת מדינת אל-קעידה בלב ארץ ישראל), לא זכינו להחכים ממשנתה הכלכלית והחברתית, ולא שמענו מפיה אף הגיג בדבר הדרכים שתנקוט כדי להתמודד עם האיומים הצבאיים והאסטרטגיים המרחפים בשמי המדינה (אה, כן. היא אמרה שצריך להתמודד עמם, אבל לא הסבירה כיצד). התמקדותה הבלעדית בנקיות הפוליטיקה מעידה אפוא שזהו אכן הנושא החשוב ביותר בעיניה, משוש חייה, ועומד בראש סדר העדיפויות שלה.

ומחשבה טובה מצטרפת כידוע למעשה. כאשת נקיות ונקיית הדעת שבירושלים ודאי בדקה הגברת שפיצר (לבני) היטב עם מי היא מסבה ל"סעודה" זו, ועם מי היא חותמת על שטרות פוליטיים. המסקנה המתבקשת היא שמעשי חבריה למפלגה החדשה ודאי היו ידועים לגב' שפיצר (לבני) בעת שהצטרפה אליהם, והצטרפותה לחבורה זו מעידה אפוא כאלף עדים שהמוזמנים ל"סעודה" זו ראויים וטהורים בעיניה הזכות של גב' שפיצר (לבני). שהרי לא ייתכן שמי שבאה לעשות פוליטיקה נקייה יושבת בזחיחות דעת לשולחן עם מפיצי זוהמה פוליטית ומושחתים, ומכאן שבעיניה אין הם מושחתים כלל ועיקר. אלה הם חבריה ואלה הן נורמות "הנקיות הציבורית" שאליהן היא מכוונת בדבריה.


מן הסתם, כהונה רמה בממשלה שבראשה עומד מי שגם בעיניה אחראי לכישלון הצבאי המשפיל ביותר בתולדות צה"ל, ואשר על פי דבריה שלה חייב להתפטר, מתיישבת אף היא עם נורמות הנקיות הציבורית של הגברת שפיצר (לבני)
לכאורה ניתן לטעון שגב' שפיצר (לבני) לא הייתה מודעת לעובדה שבממשלה החדשה כמעט ואין שר בלא תיק (במשטרה), אלא שטענה זו אינה מתיישבת עם דברי גב' שפיצר (לבני) בקשר לכישוריה המנהיגותיים. לא ייתכן שמנהיגה כגב' שפיצר (לבני) אינה מסוגלת להבחין בטיבם של חבריה להנהגה. טענה נוספת שיש לדחות היא שהגב' שפיצר (לבני) מסתייגת מחבריה להנהגה אחרי שנחשף קלונם. רמז לכך ימצא אולי בדבריה לפיהם "פישלנו", אך כעת נתנה ל"קדימה" הזדמנות שנייה.

גב' שפיצר (לבני) אף הכריזה אחרי פרסום דו"ח הביניים של ועדת וינוגרד שעל מר אולמרט להתפטר, אך הקפידה להבהיר שאין לה כל כוונה להתפטר אם יסרב. מן הסתם, כהונה רמה בממשלה שבראשה עומד מי שגם בעיניה אחראי לכישלון הצבאי המשפיל ביותר בתולדות צה"ל, ואשר על פי דבריה שלה חייב להתפטר, מתיישבת אף היא עם נורמות הנקיות הציבורית של הגברת שפיצר (לבני). על אחריותה שלה לכישלון המחפיר, הצבאי והפוליטי כאחד, לא שמענו ממנה ולו מילה אחת. גם כאשר נחשפו ברבים מעשי התרמית, השוחד והגניבה המיוחסים למר אולמרט וחבריו, לא מיהרה הגב' שפיצר (לבני) לקום משולחן הממשלה, אך שבה והזכירה לנו את מחויבותה לפוליטיקה נקייה. חשוב לה מאוד שלא נשכח.

אז הנה, אנו זוכרים ומזכירים.