גם מצוות צדקה וגם מצוות שמיטת כספים

צריך לחפש את משמעות המצוות ולא רק הקיום הטכני.

תגיות: גוש קטיף
עמית הלוי , כ"ב באלול תשס"ח

"גם מצוות צדקה וגם מצוות שמיטת כספים" - כך לאחרונה, בפרסומים רבים מטעם ארגון פעמונים. במה מדובר ? הלוו כסף לארגון, המייצג משפחות עניות רבות ברחבי הארץ לפני תום שנת השמיטה הנוכחית, אל תעשו פרוזבול על הלוואה זו והניחו לו להישמט והרי לכם 'שתיים במחיר אחד' גם צדקה וגם שמיטת כספים. "הזדמנות של פעם בשבע שנים" !

ארגון פעמונים פועל לרווחתם של נזקקים ועניים רבים ולכן ראוי לתרום לו בכל ימות השנה ולאורך כל השנים. אלא שהפעם לא בכך מדובר. הפעם ארגון פעמונים 'מסדר' לך מצווה. בא תלווה לנו כסף, למרות שלא בקשנו ממך אף פעם הלוואות אלא תרומות. תלווה לנו עכשיו, לפני סוף אלול, למרות שאיננו נמצאים דווקא עכשיו במצוקה מסוימת. הכל בשביל המצווה, שתקיים מצווה.

את זה כינו חז"ל, לכל היותר, "ציון" ולא מצווה:

"משל למלך שכעס על אשתו וטרפה בבית אביה, אמר לה: הוי מתקשטת בתכשיטיך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים. כך אמר הקב"ה לישראל: בני, היו מצוינים במצוות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים. הוא שירמיהו אומר הציבי לך ציונים וגו' אלה המצוות שישראל מצוינין בהם"


הרעיון ליצור הלוואה פיקטיבית ומתוזמנת וזאת באופן מוצהר כדי להוסיף מצווה לסל המצוות, הופך את המצווה לפעולה טכנית, סוג של נקודות זיכוי באשראי לעולם הבא ולא כפעולה חברתית אנושית של עזרה לעני בעולם הזה.
סימני היכר הכרחיים לשרוד את הגלות הפיסית והתרבותית. בציון אין צורך בציון, יש את הדבר עצמו. אפשר למשל לשמוט לעני את חובו. התורה אמנם סומכת על יושרו האישי ועל מידת הכרת טובה, שלא ישתמש בשמיטה כערוץ להתחמק מתשלום החוב, אלא כפיתרון אחרון למצוקה אמיתית. אך במידה ולא הצליח לפרוע, ראוי לתת לו 'להתחיל מחדש'.

בחיים הטבעיים של האומה על הסדרים החברתיים והמדיניים שבהם, ניתן לשוב למשמעות המקורית של המצוות ושל חיי תורה ואמונה. הרעיון ליצור הלוואה פיקטיבית ומתוזמנת וזאת באופן מוצהר כדי להוסיף מצווה לסל המצוות, הופך את המצווה לפעולה טכנית, סוג של נקודות זיכוי באשראי לעולם הבא ולא כפעולה חברתית אנושית של עזרה לעני בעולם הזה.

הרב קוק התעקש להתיר את מכירת הארץ בשביעית ובכך הוא ראה קיום התכלית העיקרית של מצוות השמיטה ולא את ביטולה. רבים ממתנגדיו עלולים עד היום להקים אלפי דונמים של חממות בירדן, לרכוש טונות של ירקות מתומכי החמאס בעזה, לפגוע בהתפתחות החקלאית במדינת ישראל אבל לקיים את המצווה למהדרין.

מי שיתעקש בכל זאת, ללכת בדרך פעמונים זו, הרי שיש עבורו הצעה קלה המתאימה לכל שנה ושנה - התגרש מאשתך ושוב וקדש אותה לקיים את מצוות מחזיר גרושתו.