שנה לפטירתו – כיצד נמשיך את דרכו?

מספר נקודות שמאפיינות את דרכו של ר' אברום.

הרב אברהם וסרמן , ט' בתשרי תשס"ט

הרב אברהם וסרמן
הרב אברהם וסרמן
צילום: עצמי

הדרכות חיים

אציין מספר נקודות שלעניות-דעתי מאפיינות את דרכו של ר' אברום, כפי שהכרתיו מאז נכנסתי ללמוד בישיבת "מרכז הרב" ועד אחרית ימיו, ומהם אפשר לקבל כיוונים לחיינו.


בראש ובראשונה, על האדם לדעת את מקומו ולא להגזים בערכו. תמיד היה מדגיש את יחס ההערצה וההתבטלות לדברי חכמי הדורות הקודמים. בראשם חז"ל, אחריהם ראשונים, וגם גדולי הפוסקים האחרונים וחריפי הלמדנות
בראש ובראשונה, על האדם לדעת את מקומו ולא להגזים בערכו. תמיד היה מדגיש את יחס ההערצה וההתבטלות לדברי חכמי הדורות הקודמים. בראשם חז"ל, אחריהם ראשונים, וגם גדולי הפוסקים האחרונים וחריפי הלמדנות. מאידך, על האדם לדעת את ערכו ולהחשיב מאוד את הבנתו וסברתו. בהיות האדם בעל שכל והבנה, עליו להיות סקרן לכל דבר חשוב שהוא מסוגל ללמוד ולדעת.

לר' אברום הייתה עד אחרית ימיו סקרנות של ילדים. תמיד רצה לדעת מה כתוב בספר המונח לפניו, גם כשהיה עובר בין ספסלי בית-המדרש ורואה ספרים חדשים - פתח ובדק מהו אותו ספר ומה תכנו? האם זהו ספר משמעותי, ואם כן שווה קריאה.

יחס לזולת - לר' אברום הייתה דלת פתוחה לשואלים. הוא כיבד כל אדם, וקבלו בסבר פנים יפות גם כשהיה טרוד מאוד.

על איש ההלכה - לחוש קשר עמוק ומחייב למסורת הפסיקה ההלכתית של הדורות שעברו. קשר להווי החיים של הדורות שעברו, יחס של כבוד וגדולה עצומים לחז"ל ולפוסקי הדורות. דומה שלר' אברום הייתה התפיסה הקלאסית של פוסקי אשכנז: אם יהודים שומרי מצוות ויראי שמים נוהגים איזה מנהג, מן הסתם 'ישראל קדושים' ויש למצוא דרכים להסביר אותו, גם אם הוא נראה מנוגד לכתוב ברמב"ם או בשולחן-ערוך. רק במקרים נדירים ניתן לומר שמנהג מסוים טעות גמורה הוא. הגישה הראשונית היא שאנו הולכים אחר המסורת המקובלת.


על כל יהודי - לדאוג לכלל ישראל ולמדינת ישראל, לקיומם לשגשוגם, לקידומם החומרי והרוחני. על החייל והקצין לעמוד על עקרונות ההלכה, לכן הוציא את הפסק הידוע אודות סירוב פקודה
על הלמדן -
לגלות יחס רציני למילה הכתובה ולהבחנות שבין ניסוחים שונים בדברי הראשונים. לעיתים היה מעביר שיעור שלם אודות הבדל מזערי, לכאורה, בין שני ראשונים בניסוח פרשנות לסוגיא. כל אדם העוסק בעניין כל שהוא, ובוודאי תלמידי-חכמים העוסקים בתורה צריכים להתמקצע ולהתמסר לעניין שעוסקים בו, ולא לעסוק בו כלאחר-יד. אל לו ללמדן להתקבע, אלא להיות תמיד במגמת רעננות והתחדשות. ר' אברום היה מסוגל לומר סברא והיפוכה תוך זמן קצר, מתוך גמישות מחשבתית ומקוריות.

על כל יהודי - לדאוג לכלל ישראל ולמדינת ישראל, לקיומם לשגשוגם, לקידומם החומרי והרוחני. על החייל והקצין לעמוד על עקרונות ההלכה, לכן הוציא את הפסק הידוע אודות סירוב פקודה. על החייל המאמין להחליט "אצל מי אתה עובד"? ממי אתה מתיירא - מהקב"ה או מהמפקד שלך? יש לנהוג כלפי מצוות התורה בצייתנות חד משמעית לקב"ה בלי פלפולים מיותרים.

על כל אדם באשר הוא - לפתח חוש הומור ושמחת חיים תמידית. אלה אינם סותרים רצינות, שקידה בתורה, אחריות והתמסרות...

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".