לתקן את המדינה במלכות שדי!

לבצע תיקונים חוקיים שיאפשרו המשך קיום מדינה יהודית

חננאל ובר ז"ל , י"א בכסלו תשס"ט

אחרי שישים שנות קיומה של המדינה נמצאת מדינת ישראל במצב קשה מאוד. הכוונה אינה למצב הכלכלי הגלובלי שלא פוסח מעלינו, אלא לבעיות ספציפיות וייחודיות לארצנו, בעיות הנוגעות לאופייה הרוחני, כלומר: להיותה מה שהתפללו אבותינו זה אלפי שנים.  לכן הגיע הזמן לבצע תיקונים חוקיים במדינה הזאת שיאפשרו את המשך קיומה כמדינה יהודית, דמוקרטית, צודקת ומשגשגת, למדינה שעליה חלמנו מאז שגלינו מארצנו לפחות עד ביאת המשיח.  כדי להגיע למטרה נשגבת זו יש לחוקק ששה עשר חוקים חיוניים. הסכנות הרוחניות האורבות למדינה הינן רבות ומיידיות והשעה מאוחרת. זה הזמן לתקן את מדינתנו, לכן הגיע הזמן ל:

1) 
חוק שיקבע שכל תושב או אזרח שיעודד ויתמוך פומבית בהפיכתה של מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, יישלל ממנו מעמדו כתושב ואזרח עם כל המשמעויות של אותה החלטה
חוק שיקבע שכל תושב או אזרח שיעודד ויתמוך פומבית בהפיכתה של מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, יישלל ממנו מעמדו כתושב ואזרח עם כל המשמעויות של אותה החלטה. בנוסף, ייאסר על כל מוסד ציבורי מלהעסיק אותו. כולנו סבורים שעל ישראל להיות דמוקרטיה מתגוננת, מכיוון שהיא דמוקרטית ויהודית עליה להיות גם מדינה יהודית מתגוננת. צריך שהיה ברור שלא באנו ארצה לבנות עוד מדינה כצרפת או ארה"ב, אלא באנו ארצה כדי להחיות את ארצנו הקדושה והדרך להשיג יעד זה הינה אך ורק במדינה יהודית ודמוקרטית. זה מה שהרוב דורש, חוץ מהשמאל הקיצוני, בג"ץ והערבים.

2) חוק שיקבע שלמדינת ישראל תהיה שפה רשמית אחת, עברית. בכל מוסדותיה, כולל כל בתי הספר הנהנים מתמיכה ממשלתית, השפה היחידה תהיה עברית.  בכל בתי הספר הממשלתיים ילמדו על ההיסטוריה של מדינת ישראל, על הציונות ועל היהדות כדי ליצור תרבות והזדהות לאומית אחת לכולם. החפצים ללמוד בבתי ספר אחרים יעשו זאת על חשבונם.

3) חוק שיקבע שאזרחות תינתן רק למועמדים העוברים מבחן בעברית ובהיסטוריה יהודית אחרי הגיעם לגיל שמונה עשרה. לא תהיה יותר אזרחות אוטומטית. באזרחות צריך לזכות בעמל, ולא על ידי לידה לתוכה.

4) חוק שיקבע שכל אזרח במדינה חייב לשרת את המדינה שנה אחת לפחות בשירות צבאי או לאומי כדי לזכות בשירותי ביטוח לאומי וביטוח רפואי ממשלתי. מי שלא שירת את ארצו יהיה פסול מלקבל משרה בכל מוסד ציבורי.

5) חוק שיקבע שכל מגזר, יהודי וערבי, ייהנה מחלוקת המשאבים בדיוק לפי אותה חלוקה שהוא תורם במיסים, כך שלא יתכן בעתיד שהמגזר הערבי המונה פחות מעשרים אחוז מן האוכלוסייה יקבל מעל 50% מתקציב הביטוח הלאומי ובו-זמנית פועל לחיסולה של המדינה כיהודית ודמוקרטית.

6) 
חוק שיקבע שהמדינה תיתן פטור מתשלום שכר לימוד להשכלה גבוהה לכל מי ששירת את המדינה בשירות צבאי או לאומי, שנת פטור מתשלום עבור כל שנת שירות צבאי או לאומי
חוק שיקבע שהמדינה תיתן פטור מתשלום שכר לימוד להשכלה גבוהה לכל מי ששירת את המדינה בשירות צבאי או לאומי, שנת פטור מתשלום עבור כל שנת שירות צבאי או לאומי. במקביל, שכר הלימוד להשכלה גבוהה יעלה לעלותו הכלכלית כדי שמערכת החינוך הגבוה תהיה מאוזנת, ללא סבסוד ממשלתי. הסבסוד יהיה פרסונלי ולא מערכתי לכל תושב על פי מעשיו ותרומתו למדינה.

7) חוק שיקבע שהמדינה תקים "קרן הגירה" שתעניק מענק של 100,000$ לכל גוי מעל גיל שמונה עשרה שמוותר על אזרחותו ויהגר לחו"ל לצמיתות.  כדי להבטיח את אופייה של המדינה יש לעודד עלייה של יהודים, ולא פחות חשוב ירידה של גויים.

8) חוק שיקבע שהר בית יהיה פתוח לכל הדתות, כך שגם יהודים יוכלו להתפלל שם במקומות שייקבעו בהתייעצות עם מומחי הלכה.  הגישה של יהודים לקבר רחל תהיה קלה כפי שהיא קיימת לכותל המערבי.  הגיע הזמן לשים קץ לאפליה דתית נגד יהודים בארצם.

9) חוק שיקבע שבחירת שופטי בית המשפט העליון תיעשה על ידי המלצת ועדת חוק ומשפט של הכנסת, אחרי שימוע בפני אותה וועדה ואחר כך על ידי הצבעה במליאת הכנסת.  הגיע הזמן לאמץ הלכה למעשה את רעיון האיזונים והבלמים פה בארץ, כפי שהוא מופעל בארה"ב יותר ממאתיים שנה בהצלחה רבה.

10) חוק שיקבע שבנושאי ביטחון המדינה, כל תביעה משפטית תהיה למערכת המשפט של משרד הביטחון בלבד. בנושאי נישואין, גירושין וכשרות, כאשר שני הצדדים הנגועים בעניין הינם יהודים, מערכת המשפט היחידה שתטפל בתביעה תהיה מערכת בתי דין ההלכתיים.

11) חוק שיקבע שיוקם משרד סקרים במשרדו של מבקר המדינה. תפקידו יהיה לערוך סקר פעם בחודש על שאלה אחת בלבד: האם אתה תומך בממשלה בראשותו של X? אם התשובה תהיה פחות מעשרים אחוזים במשך ארבעה חודשים ברציפות, מבקר המדינה יכריז על בחירות בזק תוך 60 יום.  לא יתכן שבשם היציבות, רצון העם ייפגע כה אנושות.  לא יתכן שהחלפת מנכ"ל נכשל בצורה מהירה הינה פתרון מקובל בעולם העסקי, והחלפת ראש ממשלה נכשל באותה צורה אינה פתרון מקובל בעולם הפוליטי.

12) חוק שיקבע שלממשלה יהיה, בנוסף ליועץ משפטי, גם יועץ הלכתי שיביע את דעת התורה לגבי כל חוק ויוזמה ממשלתית.  הממשלה תמנע מחקיקת כל חוק שהיועץ ההלכתי יפסול.


ציטוטי דעות פוליטיות במאמרי חדשות ישקפו באיזון את הדעות של לפחות שתי דעות מנוגדות, כך יפסק הניסיון המתמיד של בעלי עיתונים לשטוף את מוחם של קוראיהם ולהשיג תוצאות פוליטיות על ידי הפצת עיתונם
13)
 חוק שיקבע שמכיתה א' עד י"ב מספר השעות ללימוד שיעורי יהדות יהיה זהה למספר השעות במתמטיקה, וכפי שמתמטיקה נלמדת על ידי מורה מוסמך בנושא, גם ביהדות כך יהיה.

14) חוק שיקבע שכדי לשמור על שלום הציבור, כניסה למטרת מגורים לתוך ישוב ערבי על ידי יהודים תיאסר ע"י כוחות משרד ביטחון הפנים.  כמו כן, כניסה למטרת מגורים לתוך ישוב יהודי על ידי ערבים אף היא תיאסר,  כך תימנע המדינה פוגרומים כפי שקרו בפקיעין ובעכו  וישרור דו-קיום בין העמים, דו-קיום מרחוק, כי דו-קיום מקרוב אינו אפשרי.

15) חוק שיקבע שכל מי שהורשע ברצח על רקע שנאה דתית, לאומית או אתית יקבל עונש מוות תוך 30 יום ממועד סיום כל ערעוריו המשפטיים. כך תמנע מן המדינה האפשרות לשחרר עשרות ומאות רוצחים בעסקאות אוויליות שיבטיחו את המשך רציחתם של יהודים נוספים. רוצחי יהודים לא ישוחררו עוד!

16) חוק שיקבע שהעיתונות תהיה נקייה מערבוביה של דעות וחדשות. משרד מבקר המדינה יקים משרד שיוודא שכל עיתון בעל תפוצה מעל 50,000 עותקים ליום יחויב להפריד בין מאמרי חדשות ודעות, כך שמאמרי דעות יופיעו רק בחלק דעות ולא בערבוביה עם מאמרי חדשות.  מאמרי חדשות יהיו נקיים מהחדרת דעותיהם הפוליטיות של הכתבים.  ציטוטי דעות פוליטיות במאמרי חדשות ישקפו באיזון את הדעות של לפחות שתי דעות מנוגדות,  כך יפסק הניסיון המתמיד של בעלי עיתונים לשטוף את מוחם של קוראיהם ולהשיג תוצאות פוליטיות על ידי הפצת עיתונם, מעשה שהינו מנוגד ליעודה הבסיסי של העיתונות.  כל הפרה של אותם כללים יעלה לעיתון בקנס של מיליון שקל.

לעניות דעתי, לו רק מחצית מן החוקים שהצעתי פה יתקבלו בקרוב יש סיכוי טוב שהמדינה תגיע לגיל 120. אם רובם יידחו, יש להתחיל את הספירה לאחור של חייה של מדינת ישראל. 

מפלגות ציוניות אמצו את החוקים הללו למצעיכם, כי זה בנפשנו.