הצעת תיקונים לבית היהודי

צריך להגדיר את הבית היהודי כך שכל יהודי ירגיש שייך

שמואל כהן , י"ז בכסלו תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
ערוץ 7

קראתי היום בערוץ 7 על המסמך שרבנים גבשו ביחס למפלגת הבית היהודי.

לצערי כמה מסעיפי המסמך מדברים במילים כלליות ומופשטות אשר הציבור בכללותו לא מסוגל להבינן כראוי וגם לא – חוששני - הכותבים עצמם.

המטרה היא לתת אפשרות לכל יהודי, בכל אתר ואתר, גם אם אינו בדיוק חובש כיפה ומקיים תרי"ג מצוות, ואני מתכוון בין היתר למצוות המייצגות [כלומר הנראות לעין] כמו תפילין, שבת, כשרות וכיו"ב, אפשרות להצביע למפלגת הבית היהודי.

הנה הערותיי ותיקוני למצע שהוצע ע"י כנס הרבנים:

1.
 ארץ ישראל היא מדינת כל היהודים בכל מקום שהם [וראה גם להלן].


ארץ ישראל היא מדינה אחת ללאום אחד. זהו גם ה"קו האדום". מכאן שאין כלל מקום לחלוקה וזכות לכל לאום אחר או כל ישות, תקרא אשר תקרא, עליה או על חלק ממנה
2.
 ארץ ישראל היא מדינה אחת ללאום אחד. זהו גם ה"קו האדום". מכאן שאין כלל מקום לחלוקה וזכות לכל לאום אחר או כל ישות, תקרא אשר תקרא, עליה או על חלק ממנה.

3.
 אין הפרדה בין לאום יהודי ודת יהודית [המושג "מגזר דתי לאומי" מפריד בין חלקי העם לכל הכיוונים].

4.
 ביחס ל"צביונה היהודי של המדינה". זו הצהרה כללית מידי ועל מנת שתדבר אל כל העם יש לפרט. יסוד מוסד לעניין זה הוא המוסר היהודי שמשמעו כל ענייני פיקוח נפש, ואפרט:

  א. בריאות - כל הנחוץ לבריאות, פיקוח נפש על היבטיו, כולל תרופות וסל הבריאות, אשפוזים בחו"ל, לא יהיו באחריות פקידים. זוהי אחריות המדינה באופן מוחלט בדיוק כפי שזכאים לכך נבחרי העם. אנו העם הנבחר.
  ב. חברה ורווחה - המדינה תספק פתרון לנוער במצוקה, נוער שנפלט ממסגרות חינוכיות נורמטיביות, נכים ומוסדות הנחוצים להם. משפחות ואימהות במצוקה  -  סעד, מקלטים, עובדי רווחה וטיפול.
  ג. חינוך שוויוני, כלומר, כל ההוצאות הנדרשות, הן במה שנכלל תשלומי הורים לבית הספר, הן טיולים, שעורי עזר ורפואה מונעת, תגבור לימודי לנזקקים, בכל רמות החינוך כולל חינוך גבוה.
  ד. והדרת פני זקן - מענה לכל זקן, ברפואה, שיכון וקיום בכבוד.

5.
[הרחבה לסעיף 1] לכל יהודי בעולם הזכות לאזרחות ישראלית. [גם אם אינו בארץ. עצם כניסתו לנציגות ישראלית בעולם היא כניסה לטריטוריה ישראלית.] לכל אזרח יהודי כנ"ל, תהא זכות בחירה אשר יוכל לממשה בכל נציגות ישראלית בעולם כולו. למדינה תהא חובת דאגה לכל אזרח יהודי בעולם לחינוך יהודי, תוך יצירת מנגנון וכל הכלים הנחוצים למימוש חובה/ זכות זו.

יש פתרון, גם כספי לכל המטרות שנמנו. המטרות הללו, יעניינו חלק נרחב ביותר בעם מכל מגזר שהוא. הזיקה לארץ מכל חלקי התפוצה הפזורה והאחריות האישית תגדל ותתרחב. [אחרי הקמת המדינה והצהרתה כמדינת העם היהודי בכל אתר ואתר ואפשרות קבלת אזרחות ישראלית, אין יותר "גלות".]

כמו שהמושג יהודי כולל בתוכו גם מי שחטא או תינוק שנשבה, כך המושג והכינוי "הבית היהודי", צריך לכלול את כ-ו-ל-ם.

אשמח לשמוע תגובות, ולהוסיף רעיונות ואפשרויות ביצוע לכל הנאמר.

"לא בשמים היא ...וגם לא מעבר לים".

בברכת חברים לתורה ולעבודה