אחינו יונתן - מבחן הערבות

עכשיו הזמן לפעול למען שחרור פולארד בתפילה ומעשה.

אשר מבצרי , י' בטבת תשס"ט

אחינו, יהונתן פולארד נמק יותר מ-8,445 ימים מאחורי דלתות נחושת ובריחי ברזל בבדידות קשה ובתנאים נוראיים, מפני שמסר נפשו על עם ישראל היושב בציון ומסר לנו מידע חיוני להצילנו מאויבינו. בתחילת שנתו ה- 24 בכלא האמריקני, מצב בריאותו מתדרדר מיום ליום, והוא נמצא בסכנת חיים קריטית.


בעוד כשבועיים יסיים בוש את כהונתו, ובימים אלה מכין הנשיא האמריקני את רשימת מקבלי החנינה וקיצוב העונש שיזכו לחירות עם עזיבתו את הבית הלבן. האם ייכלל אחינו יהונתן בינהם?
העונש הממוצע על העברת מידע לידידה של ארה"ב הוא 2-4 שנים בלבד. גם  גורמי ממשל ובטחון בכירים בארה"ב שהתנגדו בעבר לשחרורו אומרים היום מפורשות כי הגיעה העת לשחררו.

בעוד כשבועיים יסיים בוש את כהונתו, ובימים אלה מכין הנשיא האמריקני את רשימת מקבלי החנינה וקיצוב העונש שיזכו לחירות עם עזיבתו את הבית הלבן. האם ייכלל אחינו יהונתן בינהם?

אנו ממשיכים בשגרת יומנו ובטוחים כי גם בלא מאמץ מצידנו תבוא הישועה ואחרים ידאגו לה. אין הדבר כן, אלא יראה כל אחד את עצמו שהדבר תלוי בו. זהו יסוד הערבות ההדדית וברית הגורל שכרתנו עם הקב"ה. הכרת הטוב המינימאלית שאנו יכולים להביע ליהודי אשר מסר נפשו למען בטחונה של מדינת ישראל היא להתפלל למען שחרורו הקרוב, וכמו שדוד מתאר את כוחה של הזעקה והתפילה כשכולם יזעקו מתוך עומק הלב בצר להם, אז יצאו גם אסירי חשך וצלמוות.

במבחן הערבות אנו עומדים במיוחד היום, כאשר חיילנו נלחמים בגבורה בחזית הדרום, ומאות אלפים מאחינו תחת איום הטילים.


אנו ממשיכים בשגרת יומנו ובטוחים כי גם בלא מאמץ מצידנו תבוא הישועה ואחרים ידאגו לה. אין הדבר כן, אלא יראה כל אחד את עצמו שהדבר תלוי בו
על כן כולנו נקראים להשתתף בעצרת התפילה המיוחדת, שתתקיים ביום שלישי
צום העשירי בטבת בשעה 15:00 בכותל המערבי.

בעצרת נתפלל להצלחת חיילנו הנלחמים באויבנו, למען כל אחינו הנתונים בצרה ובשביה ובמיוחד כל תושבי הדרום, למען פתיחת שערים לאחינו יהונתן פולארד שפעל כה רבות למעננו, לרפואת החולים והפצועים, ולגשמי ברכה. אנא עשו מאמץ להגיע, והביאו איתכם כל מי שרק אפשר.

נתחזק כולנו בתפילה, ויהי רצון שנזכה שיתקיים במהרה:

"ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים..."
 

מה בידנו לעשות בנוסף לתפילה?

להתקשר לבית הלבן ולבקש את שחרור יהונתן פולארד. לשם כך הוכן מספר קווי בארץ, שבעלות של שיחה רגילה הוא מגיע לבית הלבן: 077-5664305 (המספר בחסות חברת אן גי אן בע"מ) השעות הרצויות להתקשר:  16:00-24:00 שעון ישראל, ימים ב'-ה'  ולבקש בצורה מנומסת ומכובדת:

"!President Bush, please Free Jonathan Pollard Now" 

כל שיחה חשובה ונספרת, והיא בגדר מצוות פדיון שבויים "שאין לך מצווה גדולה ממנה"!!
(רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה י)