לציוני דתי המתלבט

מדריך קצר לדתי לאומי שמתלבט למי להצביע.

הרב יהודה אריה , ח' בשבט תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

הבעיה החמורה שעומדת בפנינו, בבחירות אלו היא, שהרבה אנשים מקרב הציונות הדתית לא יודעים מה להצביע. הם מרגישים שיש בכל מפלגה משהו שמדבר אליהם, הם מסתייגים קצת מכל מפלגה, וכועסים על שתי המפלגות על כך שלא נוצר איחוד. אפילו בויכוח
עצה ראשונה, להצביע לפחות לאחת משתי המפלגות, כך לא יאבדו מנדטים יקרים ויש סיכוי סביר ששתי המפלגות יחד יקבלו שבע שמונה מנדטים
מי אשם בפילוג, יש רבים שלא יודעים מה להכריע, אז מה עושים. מרוב התלבטות וכעס שוקלים להצביע למפלגה שלישית.

עצה ראשונה, להצביע לפחות לאחת משתי המפלגות, כך לא יאבדו מנדטים יקרים ויש סיכוי סביר ששתי המפלגות יחד יקבלו שבעה שמונה מנדטים. כאשר הן חולקות אותם בצורה כזו או אחרת. והקולות העודפים נאספים בזכות הסכם העודפים.

ובכל אופן מה להצביע מתלבטים רבים, איך להתגבר על ייסורי הנפש של ההתחבטויות הפנימיות, אז הנה.

מנדט אחד תקבל אחת המפלגות בעזרת קולות השנייה בזכות הסכם העודפים.

אם אתה חושב שאנשי הבית היהודי יחרקו שיניים במידה ומנדט זה יעבור לאיחוד הלאומי תצביע איחוד לאומי, אם אתה חושב שאנשי האיחוד הלאומי יחרקו שיניים במידה ומנדט זה יעבור לבית היהודי תצביע לבית היהודי, ואם אתה חושב ששני הצדדים ישמחו על כך שהציונות הדתית תרוויח מנדט תעבור לשאלות הבאות.

אם אתה מכניס רק בשבע הביתה תצביע איחוד לאומי, אם רק מקור ראשון או עיתונים אחרים, תצביע בית יהודי, אם שניהם תעבור לשאלות הבאות.

אם אין לך טלוויזיה בבית, תצביע איחוד לאומי, אם יש לך טלוויזיה בבית תצביע... לא, אל תצביע, תוציא את הטלוויזיה מהבית, זה יתרום לאיכות החיים שלך ושל כל המשפחה שלך זה גם מאוד יועיל לעבודת ד'. אפשר להסתפק באינטרנט מוגן ו\או די וי די. אם הוצאת הטלוויזיה ואתה ממש חייב במקומה, אינטרנט מוגן ודי וי די, תעבור לשאלות הבאות.

אם ברור לך שתימנע מלמלא פקודה לעקור ישובים, כאשר ודאי תמלא פקודה של יציאה למלחמה במסירות נפש, תצביע איחוד לאומי.

אם בכאב גדול תמלא פקודה לעקור ישובים כדי לשמור על שלימות הצבא, תצביע לבית היהודי. אם אתה מתכוון להימנע מלמלא את הפקודה אבל עושה את זה בתיאום עם המפקדים, כלומר אינך עוקר ואינך מסרב, תעבור לשאלות הבאות.

אם אתה חושב שהמסקנה מהטראומה של עקירת גוש קטיף צריכה להיות בניית הציונות הדתית כאלטרנטיבה ממשית להנהגה (-האליטות) הקיימת תצביע איחוד הלאומי,

אם אתה חושב שהמסקנה מאותה עקירה צריכה להיות חזרה לציונות הדתית הישנה והטובה שלא הייתה בעימות עם האחרים, תצביע לבית היהודי.

ואם אתה חושב שצריך לבנות אלטרנטיבה אבל להביע את זה בשפה נשמעת ועדכנית, תעבור לשאלות הבאות.  

אם אתה מרגיש בנוח לשבת במפלגה אחת עם חסידי חב"ד בגלל תרומתם לעם ישראל, ובעיקר מפני השותפות איתם ברעיון של שלימות הארץ, למרות שאינם חוגגים את יום העצמאות, תצביע
אם אתה חושב שהמסקנה מהטראומה של עקירת גוש קטיף צריכה להיות בניית הציונות הדתית כאלטרנטיבה ממשית להנהגה (-האליטות) הקיימת תצביע איחוד הלאומי
איחוד לאומי, ואם אתה ממש לא מרגיש בנוח לשבת עם חסידי חב"ד, בגלל שאינם חוגגים יום העצמאות, ויותר נוח לך עם אנשי מימד, תצביע לבית היהודי. אם נוח לך עם שניהם באותה מידה תעבור לשאלות הבאות.

אם אתה ממש מאמין לספור שרחל אמנו עזרה לחיילים ברצועת עזה תצביע לאיחוד הלאומי, אם אתה ממש לא מאמין לסיפור הזה, תצביע לבית היהודי. ואם אתה מאמין שזה יכול להיות, אבל תקבל שכך קרה רק אם תשמע עדות ברורה, תעבור לשאלות הבאות.

אם אתה מאמין באפשרות הממשית שהמשיח יבוא תוך זמן קצר, תצביע איחוד לאומי, אם אתה מצהיר כך אבל חושב בלבך שזה ייקח עוד הרבה זמן, תצביע בית יהודי, ואם אתה מתפלל בכל לבך שיבוא מחר אבל מתכנן את מעשיך כאילו זה ייקח זמן עבור לשאלות הבאות.

אם אתה מרגיש שבסופו של דבר אתה יותר קרוב לאחינו לחרדים מאשר לחילונים [למעט ד"ר אלדד וכל נאמני העם והמסורת כיוצא בו] תצביע איחוד לאומי, ואם אתה מרגיש שבסופו של דבר אתה יותר קרוב אל אחינו החילונים, בגלל הערכים הציונים או האנושיים המשותפים תצביע לבית היהודי, ואם אתה כועס על השאלה הזו ומרגיש שזה כמו לבחור בין אבא לאמא [כמו שאמרו חכמים אביו זה הקב"ה – המתגלה בתורה, ואמו זה כנסת ישראל – המתגלית באומה] תחלק או תחלקי בין בני המשפחה מחצית לאיחוד הלאומי ומחצית לבית היהודי ושלום על ישראל.

בשולי הדברים: הכותב, כמו שנראה לעין, נוטה לדעה המשלבת שבכול שאלה וחושב שבסופו של דבר האיחוד הלאומי מייצג אותה.