להחיות את דגל ירושלים

הקמת מפלגה בראשות כצל'ה מסמל החייאת דגל ירושלים

אברהם לוי , ט' בשבט תשס"ט

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

עתה ההזדמנות להחיות מחדש את 'דגל ירושלים'


תנועת 'דגל ירושלים', מייסודו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, קראה לחיבור הקודש והחול בתחיית עם ישראל בארצו
הקמתה של רשימת האיחוד הלאומי בראשות יעקב כץ (כצל'ה), מי שמסמל את הציבור התורני הארץ ישראלי, בשיתוף פעולה עם כוחות רבים בציונות הדתית והתורנית הרוצים את המסרים של ארץ ישראל תורת ישראל ועם ישראל בגדלות, יכולים לסמן מחדש את תחייתו של 'דגל ירושלים'.

תנועת 'דגל ירושלים', מייסודו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, קראה לחיבור הקודש והחול בתחיית עם ישראל בארצו, לקרוא שם ה' על כל מהלכי הגאולה שמופיעים בדורנו, לזכור שכל תהליך שיבת ציון נובע מגעגועי העם לשוב אל ארצו ואלוקיו, שהרי רק בארץ ישראל יוכל עם ישראל להגשים את ייעודו האלוקי להביא דבר ה' לעולם בשלמות.

תנועת דגל ירושלים קראה לחיבור בין הכוחות התורניים לכוחות החלוציים שעד אז נראו כסותרים ומנוגדים זה לזה, חלוץ לא יכול להיות 'דתי' ולהפך שומר תורה ומצוות לא יכול להיות 'ציוני'. תנועת דגל ירושלים שאפה לחבר את עולם התורה בישראל לעולם הציונות, להראות שלא רק שאין סתירה בין השניים, אלא להפך הם חייבים להיות יחד, ורק עם הציונות תדע שכוחה בא בזכות התורה, היא תוכל להצליח בדרכיה, ולא, היא תגיע למצב כפי שאנו רואים כיום של פוסט ציונות ונטישת הערכים הלאומיים.

תנועת 'דגל ירושלים' הייתה תנועה קטנה ואנשים בה מעט. מרן הרב ובנו הרב צבי יהודה פעלו למענה, ניסו לשכנע גדולי ישראל לתמוך בה, בפועל לא יצאה  באותה תקופה תוצאה מעשית. רוחו הגדולה של מרן הראי"ה הועברה לתלמידיו ונכתבה בספריו והופצה בישראל, ודור שלם במשך שנים התחנך לאור משנתו של הראי"ה, משנת החיבור בין תורה לארץ ישראל, ובין הקודש ללאומיות ישראל. 

כיום עם ייסוד רשימה שבראשה עומדים אנשי תורה המחוברים לתלמידי חכמים גדולי התורה, וששאיפתם המוצהרת היא שינוי הצביון
השאיפה של הרשימה החדשה-ישנה, (ישנה בשמה אך חדשה במהותה), היא לפעול לחיבור כל עולם התורה, ובכלל לשאוף בגדול להנהגת המדינה
של מדינת ישראל לאורה של תורה, לשאוף שהכוחות התורניים יעמדו בראשות המדינה ובראשות מערכותיה, לפעול לשינוי המערכות במדינה שיהיו מכוונים לאורה של תורה - יש בכך החייאה מחדש של הדגל האמוני, 'דגל ירושלים'. השאיפה של הרשימה החדשה-ישנה, (ישנה בשמה אך חדשה במהותה), היא לפעול לחיבור כל עולם התורה, ובכלל לשאוף בגדול להנהגת המדינה, היא בדיוק השאיפה של תנועת דגל ירושלים! לא עוד גלגל חמישי בעגלת מדינת ישראל, לא עוד סרח עודף, אלא באמת ובתמים שאיפה לשינוי המערכות במדינה, להבנה שאין אפשרות להמשיך ללא הבאת רוח התורה כמובילה לכל מערכותיה של המדינה.

ישנם עוד השותפים לדגל זה, אך לא בגבורה בגדלות ובאומץ כפי שרואים היום, אכן כאמרת רבי נחמן מברסלב 'לא לפחד כלל', ומתוך אמונה גדולה בה' לפעול למען כל הערכים שאנו מאמינים בהם, עם ישראל, ארץ ישראל וכל זה על פי תורת ישראל, ולפעול לחיבור של שלושת הערכים האלו יחדיו.

ובע"ה נזכה שנצליח בהגשמת חזון גדול זה, והוא יתרומם מבחירות לבחירות, ורבים יבואו לדגל הזה, ועם ישראל כולו יזקוף קומתו, ויפיץ את אורו השלם בארצו לאור תורתו בבניין בית המקדש ובהופעת הגאולה השלמה במהרה בימינו.