מפלגה שנולדה בחטא

עין בעין רואים שמי שמזלזל בארץ ישראל אין לו ברכה.

הרב משה צוריאל , י' בשבט תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

אמנם אין נבואה בזמן הזה, אבל רוח הקודש יש. כך נראה לומר על מו"ר ר' צבי יהודה קוק. בתקופתו הראשונה של יצחק רבין כראש ממשלה, זה שניהל דיוני אוסלו וחלוקת ארצנו בינינו לבין אויבינו, הפליט מפיו כי לא אכפת לו אם אזרחי ישראל יצטרכו לנסוע לקבר רחל בבית לחם ע"י השגת ויזה ירדנית. אמר אז רצי"ה קוק: "מי שלא איכפת לו מארץ ישראל, גם ארץ ישראל לא איכפת לה ממנו!" כלומר, זכות הארץ לא תגן עליו מפני הסכנה. ובאמת, מרה היתה לו באחרונה.

גם בעת שבנימין נתניהו נסע לוושינגטון להתפשר על ארצנו בדיוני וואי, ובא לקבל ברכתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א, הזהיר אותו הרב "אם תסע לשם, לא תאריך ימים כראש ממשלה". וכך אמנם היה.


"יהדות התורה" שעמדה מן הצד כאילו ענין ארץ ישראל אינה נוגעת לה, ואף הצביעה בוועדות בעד חק פינוי פיצוי (ע"י רביץ וליצמן. החק עבר ברוב של קול אחד) פרצה מריבה במפלגתה והיא עלולה להפסיד עכשיו שני מנדטים
עוד לפני הרבה זמן (שנת 1937) כתב והכריז גאון עולם הרב יעקב משה חרל"פ, תלמיד חבר להרב אברהם קוק, לענין חלוקת הארץ שזממו הבריטים והסכימו לכך חלק ממנהיגינו הפוליטיים: "ואין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי שמשמעו יהיה ויתור איזה שהוא מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בהונות ידיהם, ולא יקצצו בנטיעות גן רוה, ציון מכלל יופי אלוקים הופיע". כלומר עדיף שיהיו מחוסרי אצבעות, ולא יעיזו לחתום על מסמך בוגדני כזה.

"מה חרי האף הגדול הזה?". אלא לימדונו רבותינו: "מי שהוא כפוי טובה הוא איש עוול אשר כמוהו לא נמצא" (גר"א על משלי ל, י) וכמו שכתוב במשלי (יז, יג) "לא תמוש רעה מביתו". הקב"ה הפליא בנו נסים ונפלאות, מאז שיבת ישראל ציונה לפני כמאה שנה, וה' השגיח עלינו לטובה מעל לכל ציפייה אנושית ונתן לנו בעלות על ארצנו, וכעת לרמוס מתנה זו, כעת לנהוג בה בוז כאילו: "תודה, לא צריך למתנה שלך"? יש כפיות טובה להקב"ה יותר מזה?

רבים כבר ציינו את העונש הניכר לעיניים למבצעי הגירוש מגוש קטיף. מה נעשה לנשיא המכהן אז (קצב), לרמטכ"ל, למפכ"ל המשטרה, לקצינים בכירים, לרב הראשי של צה"ל ועוד. גם ראש הממשלה של אז אריק שרון, שוכב עדיין כאבן דומם ללא תנועה, מפרפר בין החיים והמוות. הרי לפי ההתקדמות הרפואית הנפלאה בזמננו תוחלת החיים מגעת לפעמים אפילו עד גיל תשעים והיה יכול לתפקד כראש ממשלה נמרץ גם היום. הנה קונרד אדנאואר היה ראש ממשלת גרמניה גם בגיל תשעים! אילו היה שרון מת ממש, היו הבריות אומרים "הגיע סופו". אבל ממה שהוא עדיין חי מרמז לנו הקב"ה שאם לא העונש על חלקו בהתנתקות, היה יכול עדיין לכהן במשרתו הרמה.

ואותם פולטיקאים ששיתפו פעולה עם שרון, מה היה סופם? המפד"ל צידד בעד משאל עם, ולא נטשו את הממשלה (מה שהיה יכול להציל את המצב, בטרם צירפו לממשלה מפלגת העבודה) והיום היא מדשדשת סביב אחוז החסימה עם חשש שלא תוכל להיות מיוצגת בכנסת הבאה. שאר מנהיגי הליכוד שחסר להם אומץ הלב למרוד בשרון בענין ההתנתקות, הפסידו את השלטון לפני מפלגת קדימה. "יהדות התורה"  שעמדה מן הצד כאילו ענין ארץ ישראל אינה נוגעת לה, ואף הצביעה בוועדות בעד חוק פינוי פיצוי ( החוק עבר ברוב של קול אחד) פרצה מריבה במפלגתה והיא עלולה להפסיד עכשיו שני מנדטים. האם אין מריבה זו תוצאה מהחטא הקדום ההוא?

וגם אותה מפלגה נוראה "קדימה" אשר כל כולה נוסדה ע"י שרון כדי להוביל הלאה תכניתו ל"התכנסות", למרות שרוב מצביעי מפלגת הליכוד הצביעו במשאל "נגד", גם היא מתפוררת (לפי תחזיתו של ח"כ לשעבר אביגדור יצחקי, בשבוע זה). כי אין ל"קדימה" שום אידיאל ושום מטרה, אלא נוצרה בחטא בזמנו כגיבוי פוליטי לשרון כדי להמשיך בתכנית ה"אתרוג" שלו. וכעת שהעם שלנו (עם פיקח בסופו של דבר) מכיר שהוליכו אותנו למבוי סתום, ויש אבידות רבות ע"י הטרור ועוד ידם נטויה עלינו גם בצפון וגם בדרום, העם הזה הולך ונוטש את עמדותיו של אולמרט ובני מפלגתו.


היחידה מכל המפלגות שהיא ללא רבב, היא ה"איחוד הלאומי". היא היחידה שהכירה את הטובה הגדולה שעשה לנו הקב"ה שנתן לנו את ארץ הקודש. וכמובן היא גם לוחמת עבור חינוך יהודי ושורשי
השבוע נודע לנו ע"י שליח ארה"ב מיצ'ל כי ציפי ואהוד כבר הסכימו בשיחות עם הערבים למסור להם את העיר העתיקה בירושלים. כל מי שיהיה מעוניין לבקר בהר הבית, אם ישיג אישור רשמי לכך מהמפקחים הצרפתים ואנגלים, יוכל לבקר. שומו שמים! וגם אם יהיה לאותו מבקר איזה פיגוע לא נעים, הרי יוכל לפנות למשטרה הפלשתינית כדי לרשום תלונה. כך עלה על דעתם של ראשי קדימה אולמרט ולבני. ומפלגת ש"ס ידעה מכל הנוכלות הזאת, ישבה בממשלה ללא מחאה עד יום הכרזת הבחירות, ורק עכשיו מתעוררת לדבר בנימה "ימנית", שמא תזכה ע"י כך ל"קולות" נוספים. זה כמו הבטחתם להשיג "קיצבת ילדים" אחרי שלוש שנים שהיו בממשלה ולא השיגו למטרה זו מאומה. רק עכשיו מבטיחים.

היחידה מכל המפלגות שהיא ללא רבב, היא ה"איחוד הלאומי". היא היחידה שהכירה את הטובה הגדולה שעשה לנו הקב"ה שנתן לנו את ארץ הקודש. וכמובן היא גם לוחמת עבור חינוך יהודי ושורשי.

מי שאוהב את עמו, מי שדואג על עתידינו, ישים לב לעונש שהגיע לבוגדים למחצה, לשליש ולרביע. הרי מן השמים "מדברים אלינו". נתקיימו דברי הרצי"ה, והראשון לציון, והרב חרל"פ. אשרי אדם ששומע, ומבין הענין. אין ללכת אחרי מפלגות שנולדו בחטא.