דינם של שותפים לפשע אוסלו

כל מי שתמך באוסלו ענוש ייענש מן השמיים

הרב יעקב יוסף זצ"ל , ט"ז בשבט תשס"ט


יש תכניות מדיניות שגרמו אסונות לעם ישראל ומי שהחליט עליהן ענוש ייענש ויש לו את הדין של רוצח בנוסף למי שרצח בפועל
בספר ישעיהו בפרק א' אומר הנביא: "ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו". מזה למד רבי יוחנן בגמרא (ברכות ל"ב) שכהן שרצח או הרג נפש, נפסל עולמית מלברך ברכת כהנים. וכך פסק מרן השו"ע להלכה (או"ח סימן קכ"ח סעיף ל"ה): "כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג לא ישא את כפיו".

בגמרא (קידושין מ"ג) מובא כלל ש"אין שליח לדבר עברה" כלומר, מי ששלח אדם לעבור עברה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אבל בעניין רציחה - יש שליח לדבר עבירה "האומר לשלוחו 'צא הרוג את הנפש'... שולחיו חייב".

בשמואל ב' (פרק י"ב) מסופר שהקב"ה תבע את דוד המלך ע"ה על שנתן הוראה לשים את אוריה החיתי בחזית כדי שיקלע לסכנת חיים וייהרג. דוד רק דיבר ושלוחיו הם שבצעו את פקודתו. הוא לא הרג ביד ממש, אך "שלוחו של אדם כמותו", וכך פסק הרמב"ם להלכה (נזיקין, הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב הלכות ב' ג').
 
לא רק כהן שהרג בידיו נפש פסול לעולם מלברך ברכת כהנים, אלא גם מי שאפשר את הרצח.


רוב הרבנים צעקו נגד ההסכם הארור הזה ולדאבוננו מאז אוסלו ועד היום סבלנו יותר מאלף וחמש מאות הרוגים! מי שהצביע בממשלה בעד אוסלו, ולא משנה אם יש לו זקן או לא, אין ספק שיש לו אחריות אישית לדברים האלה
יש תכניות מדיניות שגרמו אסונות לעם ישראל ומי שהחליט עליהן ענוש ייענש ויש לו את הדין של רוצח בנוסף למי שרצח בפועל. לפני שמונה עשרה שנים התחילו משא ומתן עם הפושעים הערבים שבסופו הגיעו להסכם אוסלו, והביאו לנו גן חיות של עשרים אלף מחבלים. התרענו מראש שיהיה כאן מרחץ דמים, שהרי המחבלים האלה לא באו על מנת לעבוד בהייטק או לגדל לנו עגבניות.

רוב הרבנים צעקו נגד ההסכם הארור הזה ולדאבוננו מאז אוסלו ועד היום סבלנו יותר מאלף וחמש מאות הרוגים! מי שהצביע בממשלה בעד אוסלו, ולא משנה אם יש לו זקן או לא, אין ספק שיש לו אחריות אישית לדברים האלה ואם הוא כהן, אסור לו לשאת את כפיו. בדיני נפשות הדבר חמור מאוד, לא מדובר בהרוג אחד או שניים, כבר קברנו אלף וחמש מאות הרוגים והלוואי וזה הסוף.

רקטות הקסאם שעדיין מתעופפות הן תוצאה ישירה של הפשע הזה. לפני עשרים שנה בכל יש"ע היו בסך הכול ארבעה כלי נשק עד שהביאו את גן החיות של הערבים. היום, אחרי שהביאו אותם, הביאו עלינו גם את הקסאמים. מי שהצביע בממשלה בעד הסכם אוסלו הוא שותף מלא לפשע הזה.