לשבת בבית כלא או להיות עבד?

מה הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הפשיעה?

בעז מלט , כ"ז בשבט תשס"ט

בעז מלט
בעז מלט
ערוץ 7

כאשר אנו מתבקשים להסביר את התורה לצבור הרחב, אנו מרגישים לא כ"כ בנוח עם מוסד העבדות שמופיע בתורה בכמה מקומות. הדרך המקובלת גורסת שהתורה מתייחסת לתופעה שכיחה מאוד בעולם הקדום, ומגמתה באמת לבטל אותו. אלה שאין דרך התורה לגזור גזרה שאין הצבור יכול לעמוד בה, אבל על ידי הגבלות שונות שמציבה על האדונים, כגון הגבלת השימוש בכוח, היא ממסמסת את התופעה, וכך התורה הובילה את תהליך ביטול העבדות מן העולם.


לא נראה שהכלא מטיב איתם, לא משמש דוגמא לחיים בריאים, גם לא מחנך ל"יגיע כפיך כי תאכל". הוא לא משמש חינוך מחדש כשיטה הסינית, בלשון המעטה, על פי רוב הוא יותר נראה כבית ספר לפושעים מתחילים
אשר לביטול העבדות מן העולם ודאי שיש מה לשמוח (ויש כנראה עדין מה לתקן בעניין). אבל מה נעשה והתורה במצבים מסוימים כן מצדדת בעבדות?

בפרשת משפטים אנו מוצאים את פסיקת התורה למכור לעבד גנב שאין לו לשלם את חובו בגין הגניבה. אם אכן התורה נגד העבדות, לא יתכן שהיא עצמה תייצר עוד ועוד עבדים. ועל פי זה בד בבד עם חזרת משפט התורה לעם ישראל ענו נהיה עדים גם לחזרת העבדות. האם אנו מצפים לעתיד כזה?

עוד אחזור לנושא בהמשך, ובינתיים ברצוני לציין נקודה מעניינת אחרת. פרשת משפטים שהיא אולי תמצית עקרונות המשפט היהודי, עוסקת בעונשים כספיים, חיוב שבועה, עבדות או דין מוות אבל כלל לא מביאה עונש כלא. דווקא העונש הכי פופולרי בעולם המערבי כלל לא נמצא בה. האם תורתנו הקדושה לא הגיע לרעיון הזה? כיצד נבודד את העבריינים מהחברה בלי להלקות אותם או למכרם לעבדים, והכי גרוע הוצאתם להורג.

כמובן שריבונו של עולם לא צריך אישור מאיתנו על מוסריות תורתו, אבל עלינו לנסות להבינה. מדוע השימוש בכלא בתורה משמש רק כבית מעצר זמני ולא כפתרון/עונש לפושעים השונים. ההצדקה לשימוש בכלא בימינו נדמה לי נשענת על הטענה שזכותה של החברה לשמור על עצמה מפני הפושעים. טובת הפושעים פחות מעסיקה אותה. לא נראה שהכלא מטיב איתם, לא משמש דוגמא לחיים בריאים, גם לא מחנך ל"יגיע כפיך כי תאכל". הוא לא משמש חינוך מחדש כשיטה הסינית, בלשון המעטה, על פי רוב הוא יותר נראה כבית ספר לפושעים מתחילים. גם החברה לא כל כך מרוויחה מהשיטה הזו. היא עולה הרבה מאוד כסף לצבור, וכמו גידול סרטני כספנו עובד לרעתנו. אנו מקבלים מבתי הכלא לעיתים רבות פושעים מתוחכמים יותר, ואף בעלי עמידות בפני אימת הכלא.

אם אכן הבטלה מוציאה את האדם מן העולם, הכלא מצטיין בה.


חכמינו מציינים שאת הגנבים היו קונים הצדיקים לעבדים, והיו עוזרים להם להשתקם. הגנבים היו רואים דוגמא של בית בריא, ולומדים לאהוב את הנהנה מיגיע כפיו
לעומת השיטה המודרנית, התורה לא מעוניינת לחסוך לפושעים את עול הפרנסה. נהפוך הוא. עליהם לעבוד יותר קשה ולשלם על הגניבה כפליים במקרה הקל ופי ארבע או חמש משווי הגניבה במקרים חמורים, וגנב שאין לו לשלם, בעצם ישלם דרך עבודות שרות, וגם הרוצחים בשוגג לא נפטרים מעבודה.הם גולים לעיר מקלט, שאולי מזכירה לנו כלא אבל ההבדל גדול מאוד, הם גרים בביתם ועובדים לפרנסתם, ואין סוהרים לשומרם בל יברחו.

חכמינו מציינים שאת הגנבים היו קונים הצדיקים לעבדים, והיו עוזרים להם להשתקם. הגנבים היו רואים דוגמא של בית בריא, ולומדים לאהוב את הנהנה מיגיע כפיו.

אמנם המילה עבד עושה לנו אסוציאציה מאוד שלילית, אבל לאמיתו של דבר כל חייל בצבא עונה להגדרה של עבד, על פי גדרי התורה, וחייו לא כל כך רעים.

הגיע הזמן שנתחיל לצמצם את השימוש בבתי הכלא, ונתחיל בחלופות יותר תורניות שיטיבו עם הגנבים ועם כלל החברה.