הגיע העת לבטל דוח ועדת אגרנט

ועדת אגרנט האשימה את צה"ל, ובראשו הרמטכ"ל דדו, לכל מחדלי מלחמת יוה"כ. הדרגי המדיני יצא די נקי. לפי סרט חדש שהוקרן לאחרונה מדובר בטיוח.

עופר דרורי , כ"ה באייר תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

עברו מעל שלושים וחמש שנה מאז הגישה וועדת אגרנט את מסקנותיה בעקבות חקירתה המצומצמת והמגמתית של מלחמת יום הכיפורים.

כבר בעת פרסום הדו"ח קמו לו מבקרים רבים מטיעונים שונים. עיקר הביקורת התייחסה לעובדה שהוועדה העדיפה להאשים את אנשי הצבא במחדלי המלחמה ולהתעלם לחלוטין מהאחריות הכבדה למחדלים שרבצה על הדרג המדיני ובראשם ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין. על דיין אמרה הוועדה "כל עוד הוא מקבל את דעת יועציו אין הוא נושא באחריות אישית", לקרוא ולא להאמין.

גם ההתמקדות המגמתית במתקפה של ה-8 באוקטובר (שנכשלה) בלי להתייחס כלל למלחמה כולה ולפרק הניצחון שבסופה תרמו לתחושת אי הצדק שמסקנות הוועדה הובילו אליו. מעל לכל ריחפה תחושת חוסר צדק כלפי רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים דוד אלעזר - דדו. לצד האחריות הכוללת על חוסר המוכנות של הצבא ערב המלחמה אין חולק על חלקו המכריע בתוצאות סיומה. ההערכה לדדו רק מתחזקת אל מול תנאי הפתיחה הקשים, ההפתעה הרבה שבה נתפסנו (שאילו גולדה ודיין לא דחו את בקשתו לגיוס מילואים ולמכה מקדימה יתכן שתוצאות המלחמה היו שונות) ובעיקר עמידתו האיתנה של דדו מול המבוכה, חוסר האונים והייאוש שפקדו רבים מחברי הממשלה (זכור הביטוי של דיין "חורבן בית שלישי") ואף חלק מאלופי המטה הכללי.


אשתו של דדו אומרת בסרט (ציטוט מהזיכרון בלבד) "התרגלנו והשלמנו עם מותו של דדו אבל גם אחרי שלושים ושש שנים לא התרגלנו למסקנות הוועדה ולחוסר הצדק שנעשה לדדו מהן"
בסרט המצוין שהכין בנו של דדו יאיר והוקרן לאחרונה בערוץ הראשון חזרנו לאותם ימים ובעיקר לתחושה הקשה של אי הצדק שנעשתה לדדו. אשתו של דדו אומרת בסרט (ציטוט מהזיכרון בלבד) "התרגלנו והשלמנו עם מותו של דדו אבל גם אחרי שלושים ושש שנים לא התרגלנו למסקנות הוועדה ולחוסר הצדק שנעשה לדדו מהן".

בסרט עולים מחדלים קשים בעבודת הוועדה והמרכזי שבהן היא העובדה שבתום כל יום של דיוני הוועדה נמסרו תמלילי העדויות לידי דיין באמצעות שליח מיוחד. אותו דיין שהיה אחד מהנחקרים. על אירוע זה לבדו ניתן לבטל את הוועדה.

מבחינה ציבורית אין לדו"ח אגרנט כל משמעות היות וכלל הציבור במדינה הפנים מזמן את חוסר הצדק שמסקנות הדוח גורמים לחלק מן האנשים המוזכרים בו. מבחינה פורמאלית נשארה המשפחה וציבור רחב שהיה רוצה לראות צדק וגם באיחור ללא מענה. ראוי היה שדוח ועדת אגרנט יבוטל או לפחות המסקנות הנוגעות לדדו ידחו גם אם הסיבה היחידה היא מעילת הוועדה באמון הציבור בהדליפה מדיוניה לאחד מנחקריה.