הגזענות נגד יהודי יש"ע

חובה על כל יהודי בארץ ישראל ובעולם לזעוק נגד האפליה הגזענית נגד יהודי יש"ע.

עו"ד אביעד ויסולי , כ"ח באייר תשס"ט

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

הפגישה של נתניהו עם אובמה ועם חברי סנאט וקונגרס יהודים בוושינגטון בה דנו בחדר שינה של כל יהודי ביש"ע ובזכותו לסגור מרפסת או להוסיף חדר לביתו, היא התגלמות הגזענות האנטישמית המאפיינת את יחסו של העולם ושל השמאל בישראל ליהודי יש"ע.

אותה גזענות אנטישמית נובעת, ראשית לכל, מההתייחסות של תושבי יש"ע אל עצמם כאזרחים סוג ד' המרשים לכל זב ומצורע בקצה העולם להציג דרישות מופרכות שידחקו אותם לגטאות, יאסרו עליהם להתרבות, יפגעו ברכושם ובכל זכות אדם המוקנית לכל אדם אחר בעולם.

אותה התייחסות גזענית משפילה ליהודי יש"ע מתחילה מההגדרה המופרכת שיצר בג"ץ שהתיישבות ביש"ע היא "כיבוש".  במשפט הבינלאומי אין אבסורד גדול מזה.  כיבוש הוא לקיחת שטח ממדינה ריבונית אחרת לה שייך אותו השטח.  מאיזו מדינה ריבונית נלקחו שטחי יש"ע?  למי יש זכות ריבונית על שטחי יש"ע? בתוקף איזה הסכם חלה
על פי הזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל, על פי המשפט הבינלאומי, עפ"י הסכם המנדט, עפ"י החוק הישראלי ... יש רק מדינה ריבונית אחת בין הים לירדן – מדינת ישראל
ריבונות זרה ביש"ע? 

על פי הזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל, על פי המשפט הבינלאומי, עפ"י הסכם המנדט, עפ"י החוק הישראלי (פקודת סדרי השלטון והמשפט) הן מ – 1948 והן מ – 1967, ועל פי הסכמי השלום של מדינת ישראל עם מצרים וירדן, ועל פי האמנות שמדינת ישראל חתומה עליהן יש רק מדינה ריבונית אחת בין הים לירדן – מדינת ישראל.  וכל אזרח ישראלי הגר ביש"ע אמור להיות שווה בזכויותיו לפני החוק לכל אזרח אחר בשפלה בנגב או בהר.

הרעה החולה השניה של יהודי יש"ע ומדינת ישראל היא הסכמתם להחלת שלטון צבאי ביש"ע בניגוד לכל חוק ישראלי או בינלאומי.  ההשלמה של יהודי יש"ע עם מעורבות הצבא בכל פרט בחייהם, ומתן זכות וטו לשרים ממפלגות השמאל לקבוע להם לאן מותר להם ללכת, עם מי מותר להם להיפגש, מה מותר להם לבנות ואיך מותר להם לנהל את חייהם, היא סטיה אבסורדית וחולנית מכל נורמה חוקית או חוקתית – הן על פי חוקי מדינת ישראל והן על פי החוק הבינלאומי.

במאמר מוסגר אזכיר כי אין מקום בעולם המתנהל על פי "החוק הבינלאומי" כמו שהצבא טוען שהוא מנהל את יש"ע.  צה"ל עושה זאת בניגוד מוחלט לכל העקרונות הבסיסיים ביותר של המשפט הבינלאומי, כך שטענה זו היא מופרכת על פניה ומיועדת להנציח את השלטון והדיכוי הצבאיים של יהודי יש"ע.

הרעה החולה השלישית של ההתיישבות ביש"ע היא הסכמתם לכך שהממשלה תשלוט ישירות על ניהול חיי היום יום בכל אחד מהישובים.  בכל מקום במדינת ישראל ובעולם, רק הרשות המקומית היא זו שקובעת את אופי הישובים, מנהלת את הפיתוח שלהם, מפקחת על הבנייה, התשתיות ואורח החיים היומיומי.  ביש"ע התרגלו ששר הביטחון או מפקדים צבאיים חייבים לחתום על כל היתר בנייה או שינוע קרוון או ארוע כזה או אחר.  זוהי אפליה על רקע גזעני (רק נגד יהודים) והפרת של כל זכויות האדם היסודיות.

הרעה החולה הרביעית והאחרונה שאתייחס אליה במכתב זה היא ההסכמה של מדינת ישראל ויהודי יש"ע שכל פוליטיקאי מליגה ג' בקצה השני של עולם ינסה להכתיב להם את חוקי התכנון והבנייה של משפחת כהן באלקנה.  זוהי פגיעה חמורה בריבונות שאין מדינה אשר היתה מסכימה לה, פגיעה בכל עקרונות החוקיות ואכיפת החוק שוויונית בכל מדינת חוק, וקריאה לאפליה גזענית בוטה באמצעות סגירת היהודים בגטאות לפני גירושם מאדמתם.  אין הפרה יותר בוטה של המשפט הבינלאומי מזה.

חובה על כל יהודי בארץ ישראל ובעולם לזעוק נגד האפליה הגזענית של יהודי יש"ע, נגד הממשל הצבאי ביש"ע, נגד
יש לדרוש במפגיע ובכל האמצעים העומדים לרשותנו את החלת החוק והריבונות באורח שווה על כל אזרחי המדינה, סילוק הצבא והממשלה מניהול חייהם של תושבי יש"ע
האפלייה לרעה בהחלת החוק ובאכיפת החוק, נגד ההתערבות הפוליטית הממשלתית בשלטון המקומי, נגד דחיפת האף של כל אדם מחו"ל בענייניהם האישיים ביותר של יהודי יש"ע תוך רמיסת הריבונות, הממשל והחוק הישראלי בכל הנוגע ליהודי יש"ע. 

יש לדרוש במפגיע ובכל האמצעים העומדים לרשותנו את החלת החוק והריבונות באורח שווה על כל אזרחי המדינה, סילוק הצבא והממשלה מניהול חייהם של תושבי יש"ע ודחייה על הסף, בטענה של אפליה גזענית, כל נסיון להתערבות חיצונית בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל ככלל ויהודי יש"ע בפרט. 

ובבניין בית המקדש תבוא הישועה.