המחלה הלאומית הממארת

לא עברו חודשים מאז נבחרה ממשלת נתניהו וכבר היא מזמררת את אותן קלישאות והזיות.

תגיות: גוש קטיף
ד"ר דליה חשן , ג' בסיון תשס"ט

והנה שוב אנו עדים להשתלחות בלתי מרוסנת בהתיישבות וזריקתה אל מחוץ לחוק (מאחזים בלתי חוקיים) מילולית או מעשית,  על מנת ליצור דה-לגיטימציה יסודית שלה והכשרת כל אמצעי לטאטואה מן העולם. ואין זה משנה אם מדובר בריצוי מלך זה מחוץ או לשליט מבית זה, אם כדי להשיג אינטרס פסבדו-לאומי זה או אינטרס מפלגתי זה, הסיבה אינה משנה דבר! גילויי ההרס העצמי הלאומי דהיינו התכחשות לזכותנו על הארץ והתיישבותנו בכל חלקיה, כמובן במעטה החוק, והפעלת מלוא הכוח כדי לגדוע את הענף עליו אנו יושבים מהווה סימפטום לאותה מחלה ממארת  של  איבוד רצון החיים הלאומי.

ושוב, למרבה הפליאה גילויי ההרס אינם באים מצד אותם שבגלוי מכריזים על כך שנים ופועלים בכל היכולת העומדת לרשותם, אלא דווקא מצד אותה קבוצה שנבחרה כדי לשנות את הכיוון המדרדר אותנו בשיטתיות מזה שנים אל תהום הקבורה הלאומית.

לא עברו חודשים מאז נבחרה אותה קבוצה וכבר היא מזמררת את אותן קלישאות והזיות (שתי מדינות, מפת הדרכים וכדו')  שלא רק ההיגיון הבריא דוחה אותן אלא שגם ההיסטוריה לא חיכתה הרבה כדי להכחישן, והן התפוגגו כמעט עם צאתן לאוויר העולם, ועדיין מתפוגגות והולכות
למרבה הפליאה גילויי ההרס אינם באים מצד אותם שבגלוי מכריזים על כך שנים ופועלים בכל היכולת העומדת לרשותם, אלא דווקא מצד אותה קבוצה שנבחרה כדי לשנות את הכיוון המדרדר אותנו בשיטתיות מזה שנים אל תהום הקבורה הלאומית
(התפוגגות שאינה כחלום יעוף אלא בדרך הקשה של גביית מחיר האשליה בטפיחת המציאות על פנינו הקיומיות בארץ).

אך הם בשלהם בליווי התזמורת התקשורתית: הפיתרון לכל בעיות העולם יהיה אם נכוון את כל כוחנו כדי לכלות ולהשמיד את ההתיישבות בארץ (היינו בסרט הזה לא מזמן) וכמובן המתיישבים הם התגלמות ציר הרוע העולמי. אומנם יש שטוענים  לזכותם של המתיישבים כי יש מהם פרופסורים, נשים, ושאר מיני אנשים שאינם מ'נוער הגבעות', אך יש להבין את העיקרון, העיקרון היסודי שהם פורעי חוק! כך בערך נשמע מאחת מן השיחות התקשורתיות שבהן שטופים העם.

לחזור השכם והערב בכל מיני צורות והתבטאויות על שלילה מוחלטת של ההתיישבות היהודית אפילו אם מסייגים זאת לחוקי ולא חוקי, לחלק זה של הארץ ולא לשני, משדר לאומות העולם שדר חמור של ההתרסקות העצמית של הישות הציונית בארץ.

אך מה שחשוב יותר זהו שדר חמור כלפי פנים של אובדן הרצון לחיים. ובכל פעם שאנו עדים להתפרצות סימפטום ההרס העצמי ודווקא מצד אותם שלא צפינו מהם זאת, יש להבין שהמחלה הלאומית ממארת ופושה בכל, ואין לשייכה לקבוצה זו או אחרת בעם, היא לא תשקוט ולא תנוח עד שתשיג את יעדה.