ללמד לצעירים לנהל כלכלת הבית

צעירים רבים מסתבכים ונכנסים לחובות לאחר שמתחתנים כי אין להם מושג איך לנהל כלכלת הבית בצורה אחראית. הפתרון: ללמד את הנושא הזה עוד לפני החתונה.

הרב יעקב יוסף זצ"ל , י"ח בסיון תשס"ט

בגמרא במסכת ביצה ט"ו נכתב: "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו". מודגש שהשבתות והחגים נמצאים מחוץ לחשבון שנקצב בראשית השנה ומצווה לכבדם וכך נפסק להלכה (משנ"ב סימנים רמ"ב ותקכ"ט).

הקדוש ברוך הוא קוצב את מזונותיו של האדם בין ראש השנה ליום הכיפורים. במשך אותה שנה האדם משתמש בסכום שנקצב לו ועליו להישמר שלא להפריז בהוצאות מיותרות ולהקפיד לשמור על רמת חיים סבירה. אם אדם מרוויח 5,000 ₪ בחודש לא יבזבז 7,000 ₪. מי ייתן לו את האלפיים הנוספים? ואם יכנס לחובות מי יפרע לו אותם? צריך ללמד את האנשים פרק בכלכלה ואיך לנהל את הבית כל אחד לפי רמת החיים שלו. כולנו אוהבים להתלבש יפה או לאכול מאכלים טובים, אבל כל אחד צריך להתאים את עצמו למצבו הכלכלי. אסור להגזים יותר מדי גם כדי שלא ליפול לנטל על הבריות. טוב עשו הבנקים שלא מאפשרים לאדם לחרוג ממסגרת האשראי, כך ראוי לעשות בניהול הכלכלה שלנו.


היום בבתי ספר תיכון מלמדים את הבנים והבנות שלנו הרבה דברים טובים, אבל לא לומדים פרק בהליכות החיים כיצד יש להתנהל מבחינה כלכלית
ה"חפץ חיים" בחיבורו "באור הלכה" מתריע על אותם אנשים שלא יודעים לנהל את הכלכלה שלהם בבית: "וזהו תוכחת מרובה על זמננו, שבעוונותינו הרבים הרבה אנשים עוברין על זה ולא ישימו לב איך להתנהג בהוצאות ביתם להרחיק דברים המותרים [מותרות], ורבים חללים הפילה הנהגה הרעה זו, שמביאה את האדם לבסוף על ידי זה לידי גזל וחמס וגם לחרפה וכלימה. והרבה סיבות יש שגורמים להנהגה הרעה הזו... ואשרי למי שיאמץ לבבו ולא ישגיח לפיתויים וינהל הוצאות ביתו בחשבון כפי ערך הרווחתו ולא יותר. ועיין בקונטרס שפת תמים פרק ה' מה שכתבנו בזה".

היום בבתי ספר תיכון מלמדים את הבנים והבנות שלנו הרבה דברים טובים, אבל לא לומדים פרק בהליכות החיים כיצד יש להתנהל מבחינה כלכלית. חשוב מאוד שכל אחד כבר בגיל צעיר יבין את ה"אלף בית" הזה של החיים, ולצערנו, את חכמת החיים הפשוטה הזו לא מלמדים. רואים הרבה אנשים שאחרי החתונה מתחילים להתגלגל עם הבעיות הכספיות עד שהחיים מחנכים אותם לאט לאט ועד שלמדו לקח עברו עליהם משברים לא פשוטים. אם מתחילה היו מדריכים את הצעירים בהדרכה נכונה לחיים הם היו יודעים לכלכל מעשיהם במשפט והמשברים האלה היו נחסכים מהם. משרד החינוך חייב להכניס את הנושא הזה לתכנית הלימודים בהקדם האפשרי ולתרום בכך לאיכות החיים של התלמידים ולעתידם.