זוגיות במחלוקת

חיי זוגיות מלאים באתגרים, ולא מעט ויכוחים מתעוררים. בני הזוג שאהבו מוצאים עצמם במערכת יחסים כואבת והרסנית. איך עולים על דרך המלך?

הדסה גהלי , כ"ו בסיון תשס"ט

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו".

משנה זו מדגישה ומתמצתת את תוכן פרשת קרח, מחלוקת קרח וכל עדתו אף אחד מן הנקהלים לא התכוון לאמת. כולם פעלו מתוך נגיעות אישיות ומטרות שפלות, קנאה, שררה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. כל אחד חשב על טובת עצמו, לכבוד עצמו והנאתו, קורח מקנא, רוצה להיות כהן גדול במקום אהרון, הלויים רוצים כהונה, והבכורות דורשים לשוב למעמדם ועבודתם במקום הלויים. הם לא מבינים מהי קדושה ומהי נבואה "כי כל העדה כלם קדושים", ולכן הם מטיחים במשה העניו מכל האדם על פני האדמה, "ומדוע תתנשאו על קהל ה'?". טענתם השגויה כלפי משה ואהרון גרמה לכך שייבלעו באדמה.

במהלך חייהם, בני זוג הם אמורים לקבל החלטות חשובות ומכריעות. יש נושאים שהם אמורים ללבן כדי להמשיך את החיים המשותפים. כך שלא מעט ויכוחים מתעוררים בין בני זוג. בני הזוג שאהבו מוצאים עצמם במערכת יחסים כואבת והרסנית, הפינה השקטה והאינטימית הופכת לשדה קרב של ויכוחים ועימותים.

תקשורת בריאה היא תשתית חיונית והכרחית לשמר ולקיים את המערכת הזוגית. היא גם יוצרת את תרבות הדיבור במשפחה.

רמות התקשורת בין בני זוג


דיאלוג מתקיים כאשר כל אחד מבני הזוג מנסה להבין את העמדה של האחר, מתוך כבוד לנקודת המבט של השני גם אם היא שונה. יש אפשרות ללמוד זה מזה
הרמה הנמוכה בתקשורת - צעקות והרמת קול, התקפות הדדיות, איומים, גינויים, הנובעים מלחץ נפשי, מחוסר קשב, מביטול עצמי, מחוסר בטחון עצמי.

רמה בינונית בתקשורת - ויכוחים, כאשר כל אחד מבני הזוג עומד על דעתו ואינו מוותר. ויכוחים תכופים ומרובים מעידים על פערים בהשקפות עולם, שכל אחד מנסה לכפות על בן הזוג השני להסכים עמו.

רמה גבוהה - היכולת לנהל דיאלוג. דיאלוג מתקיים כאשר כל אחד מבני הזוג מנסה להבין את העמדה של האחר, מתוך כבוד לנקודת המבט של השני גם אם היא שונה. יש אפשרות ללמוד זה מזה.

רמת תקשורת גבוהה מעידה על בטחון עצמי, עוצמה והתאמה זוגית טובה.

כאשר יש מחלוקת בין בני זוג ישנם עקרונות לנהל את הדיון:

1) נקודת המוצא - רגישות
. בן הזוג אינו אויב, ולכן השאיפה שהוא ירגיש טוב, נוח ובטוח לדבר.

2) הדיון יתמקד בבעיה או בנושא הספציפי
ולא על האדם. יש להימנע משיפוטיות או ביקורתיות כלפי האישיות, אלא לנהל השיחה על אודות המעשה, ההתנהגות או הדעה, ולא כלפי האדם, ודאי אין להעלות זיכרונות וחילוקי דעות מלפני עשרים שנה.

3) להשתדל להסביר.
לבקש מה אני רוצה ממנו, מה ניתן לעשות כדי... במקום להגיד "איזה פרזיט" וכו'.

4) לגלות נכונות להבין. לשקף: "מה שאת בעצם אומרת הוא...", "אתה מתכוון ש...", כדי לוודא שאכן הבנתם אותו/ה. בזוגיות אנו נוטים לייחס פירושים וכוונות שלא נאמרו.

5) הקשבה. זהו הקסם בתקשורת טובה ובונה. יש להיזהר לא להתחיל מנקודת הנחה שאני צודק/ת, להסתגר בדעה שלי, ולהתנגד אוטומטית לדעה האחרת. חשוב להקשיב למילים בתשומת לב לא רק לטון בו נאמרים הדברים, להתרכז במסר.  גם אם אינכם
הקשבה. זהו הקסם בתקשורת טובה ובונה. יש להיזהר לא להתחיל מנקודת הנחה שאני צודק/ת, להסתגר בדעה שלי, ולהתנגד אוטומטית לדעה האחרת
מסכימים לדברים, חשוב להראות שהבנתם זה את זה, אחרת הוא/היא יחזור שוב ושוב על דעתו ויתקע את הדיון.

6) לחפש פתרונות מתאימים לשניים. נסו להעלות רעיונות לפתרונות שמוסכמים על שניכם, גם אם לא הגעתם לתמימות דעים. אם לא מגיעים לפתרונות מתאימים הוויכוח יעלה בכל הזדמנות בצורה יותר קשה.

7) לבקש סליחה.  במהלך ויכוח עלולים לפגוע ולהעליב זה את זה. אם נסחפתם, לימדו לבקש סליחה, בקשת סליחה היא מסר שעל אף הכל אנחנו מעוניינים בשלום, אהבה ואחווה.

כללים אלו יפים, טובים וחשובים גם עם ילדים, עם חברים, במשפחה ובעבודה. יש לתרגל כללים אלו ולהתרגל לויכוחים תרבותיים, מתוך גישה רגישה וחיובית. זו איכות חיים משופרת.

יחד עם העבודה על עקרונות אלו יש לעבוד ולפתח את מידות הנפש של ענווה ובטחון. הרבה ויכוחים קשים מקורם בתחושה של איום או אשם, ולכן תוקפים זה את זה, מתוך הגנה עצמית. לרוב הם מרגישים ובטוחים כי מאשימים אותם ולכן הם מתגוננים.
 
פרשת קרח מחנכת אותנו ומלמדת בצורה חד משמעית מהן תוצאות המחלוקת, מהם המכשולים והטעויות שעלולים להביא לחידלון, לשבר, מה מאחד ומה מפריד. כך בכל מערכות יחסים המגמה תמיד לשאוף לאחדות לאחווה ולהרבה אהבה.

-------------------------------------------------------------------------
המאמר יתפרסם בעלון באהבה ואמונה של מכון מאיר